Sjøgata 11 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Slakter Tinus Aune i sine velmaktsdager. Til venstre skimter vi Janssons hotel, bortover gaten Sjøgata 9 og 7. Tidlig 1920-tall.
Forretningen hadde ikke et riktig så glamorøs utseende lenger, nesten 40 år senere. Til høyre ser vi Sjøgata 6.
Foto: H.A. Brandt (Ca. 1958.).

Sjøgata 11 i Tromsø ble revet på slutten av 1960-tallet for å gi plass til SAS-hotellet. - Sjøgata 11 var sammensatt av utskilte deler fra naboeiendommene; Sjøgata 11a var utgått fra Fredrik Langes gate 8a og fikk matr.nr. 179c mens Sjøgata 11b kom fra Fredrik Langes gate 8b og fikk matr.nr. 207b.

Sakfører Wulff

Kjøpmann Johannes Hanssen, f. i Tromsø i 1843, bodde her i 1875 med sin Bergensfødte hustru Jeanette.

På 1870-tallet(?) flyttet sakfører Nicolai N. Wulff, f. i Kvæfjord i 1847, inn i en sidebygning. Wulff gjorde seg tidlig bemerket som jurist, men kom først til sin fulle rett som forsvarer. Han skapte en ny forståelse for ”de elendige”, slike som godtfolk var vant til å se ned på. Wulff talte til dommerne om sine klienters oppvekst, problemer og livsforhold på en måte som satte spor i rettspleien her nord. Den store bautasteinen på gravlunden – ”reist av venner” – vitner om at han var høyt respektert av mange. Han døde i 1903.

I 1885: Hattemaker Iver Hansen med kona Amalie Conradine og to døtre, enke Anna Johnsen og urmakerlærling Anton Thorstensen Ødegaard.

I 1891: Iver Hansen med kona Amalie og fire barn, Joakim Jakobsen med kona Sofie Kristine, Nicolai Norman Wulff.

Slakter Lium

Slakter Tinus Aune, ca. 1920

Huset var eid av kjøpmann Lars L. Haugen til 1895, da overtok slakter Henrik Lium, (1844 -). Han var gudbrandsdøl, og hadde i 10 år hatt slakterforretning i Strandgata 34. Sammen med broren Nils drev han butikken her opp til en av byens beste slakterforretninger. Henrik Lium ga seg i 1914 pga alder og gikt, da overtok Nils Kirkvik slakteriet, som lå i en sidebygning. Han overdro det videre til slaktermester Olaf Loe i 1917 og fortsatte selv i Storgata 47.

Da Grand hotell brant i 1900, fortsatte Anna Jensen driften her i ”E. C. Hansens pensionat” ved å leie rom for gjestene ute i byen, innrede kafé i kjelleren og motta spisegjester som før. Det nye Grand åpnet i des. 1901.

Henrik Lium og husbestyrerinnen Johanne Hagen fortsatte å bo i huset til 1918, da ble det solgt til Harald Lund. Han solgte fisk, huder og skinn.

Slakter Aune

I 1919 overtok slakter og skipshandler Tinus Aune (1872-1942) eiendommen. Han hadde fra 1903 drevet egen virksomhet i Skippergata 13-15, som han eide. I 1917 ble denne gården solgt og Aune flyttet for en kort tid til Oslo. Han kom tilbake i 1918/19 og kjøpte Sjøgaten 11. Der bygde han opp byens desidert største skipshandel med leveranser til turistskip, handelsskip og ishavs-ekspedisjoner. Han hadde dessuten en betydelig eksport av vilt og reinsdyrkjøtt, samt byen hurtigste båt "Toto" som ble brukt til leveranse av varer til skipene. Han drev forretningen til sin død i 1942.

Skjøte fra Tinus Aune og før avdøde hustru Sofies dødsbo, ved samtlige arvinger; Ole T. Aune, Solveig Rattsø og Tordis Austad, til Ole T. Aune, i 1943.

Sønnen Ole fortsatte forretningen til 1945. Han dro til Oslo og solgte eiendommen til brødrene Terje og Ingvald Aune, som fortsatte skipshandelen og kjøttforretningen.

I 1965 solgte Terje og Ingvald Aune til Tromsø kommune. Kommunen solgte videre til SAS Royal Hotel i 1987.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Folketellingen 1865-1910 for Tromsø.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
  • Arne-Tinus Aune Austad: Auneslekten