Prestenggata 43 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
På 1990-tallet kom det en ny hjørnegård. Fra hjørnet og mot høyre ligger Prestenggata 43, fra hjørnet og ned til venstre heter det Strandskillet 6.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Prestenggata sett fra nord, med Strandskillet i forgrunnen. Leins frukt- og tobakksforretning blomstret på hjørnet, i nr. 43.
Foto: H.A. Brandt. Ca. 1960.

Prestenggata 43 i Tromsø er det siste huset i gata, på hjørnet mot Strandskillet. - Gammelt matr.nr. 600.

Familien Sørem

Målebrev til Johannes Olsen, tinglyst 16. juli 1878.

Auksjonsskjøte til Olaus Sørem i 1890.

I 1891: Ole Johan Altmann med kona Hanna Karoline og sju barn.

I 1900 bodde disse her: Løsarbeider Jens Enoksen med kona Sofie og seks barn, sypike Magna Jacobsen, sypike Berte Jensen med to sønner, harpuner Karl Johan Johansen med kona Alida, tre barn og hennes mor Antonette Larsen, Sedolfine Rønneberg med to barn.

Skjøte fra Olaus Sørem til Marie Sørem, f. Enoksen, i 1903.

I 1910: Matros Ingvard Theodor og Sofie Larine Nilsen med tre barn, syerske Pernille Halvorsen, murmester Ole Haldor og Gertrud Marie Joramo med to sønner i utenriksfart.

I 1916: Arbeider Ingvart Theodor og Sofie Larine Nilsen, arbeider Eivind Bernhard og Marie Sofie Andreassen, Sofie Marie Gjertsen.

A(nders) Børseths kolonialforretning i 1932 og 41. Den ble startet omkring 1917.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Marie Sørem om elektrisk installasjon, i 1939.

Husmor Marie Sørem, (1946).

Skjøte fra Marie Sørem til fru Petra Jensen, i 1947.

Skjøte fra Petra Jensen til byggmester Peter Sørem, i 1951.

Tromsø kommune

Skjøte fra Peter Sørem til Tromsø kommune, i 1957.

Billettør Oskar Johansen, (1957).

Tore Holmen Lein, frukt og tobakkforretning, etabl. 1957. Lein kom fra Prestenggata 39 hvor Cecilie Lein hadde startet kioskdrift. I 1965 flyttet butikken videre til Strandskillet 6.

Huset ble revet på 1970-tallet og erstattet med et nytt boligkompleks på 1990-tallet. Dette omfatter også Strandskillet 6.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1891-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.