Strandskillet 6 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Strandskillet 6 er den nedre delen av bygget. Oppe på hjørnet ligger Prestenggata 43.
Foto: Einar Dahl (2017).

Strandskillet 6 i Tromsø ble revet og gjenoppsto i rekke med Prestenggata 43 - Gammelt matr.nr. 631.

Kullformann Kristoffersen

Målebrev til John Kristoffersen på grunn ved Strandskillet, datert 9. juni, tinglyst 25. sept. 1893.

I 1900: Kullformann John Kristoffersen med kona Marthe og sønnen Hjalmar, sypike Barbraa Eriksen.

Skjøte fra John Christoffersen til styrmann Alfred Sogge i 1905.

Kaptein Sogge

I 1910: Kaptein Alfred og Regine Sogge med pleiedatteren Anna Strømsted, restauratør Elise Nilsen, telegrafassistent Peder Johnsen, kontorist Arne Larsen.

I 1916: Fhv. kaptein Alfred og Regine Marie Sogge, bøssemaker Johan Petter og Anna Marie Andresen.

Bestyrer på Arbeidskontoret, A. Sogge, bodde og eide her i 1918/32.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Alfred Sogges dødsbo v/Tromsø Skifterett, om elektrisk installasjon, i 1938.

Brødrene Lund

Skjøte fra Alfred Sogges dødsbo v/Tromsø skifterett til Olaf Lund, f. 17/9-1919, og Aage Jan Lund, f. 6/1-1921, i 1939.

Drosjesjåfør ”Gingen” Lund og journalist Thoralf Lund.

Disp. Alf Berntsen, (1940).

Brusm. Johannes Jensen, friserdame Petra Krigseng, (1946).

Olav Lund døde i 1942. Arvingene til hans ½-del var moren Ågot Lund, Thoralf, Åge og Bjørnar Lund, i 1951.

Skjøte fra medarvingene til Åge Lund, i 1951.

Sjåfør Aage og pensjonist Aagoth Lund, (1957).

Cecilie Lein

Skjøte fra Åge Lund til Cecilie Mikkelsen Lein, i 1963.

Tore Lein kom fra Prestenggata 39 i 1965 med sin kioskforretning. Her begynte han å forhandle foto og gullsmykker. I 1971? flyttet han videre til Strandgata 24, (1984).

Ivars magasin A/S, startet først en avdeling for damer, ”Line” i 1970. Den flyttet i 1973 til Storgata 51. Her satset man videre på en jeansforretning med Levis, (1977). Se også Grønnegata 86/88, (1984).

Mestervik maskinstasjon A/S, (1972).

Maskinholder Paul Jensen, (1972), Ørnulf Jensen, (1977).

Fade away, (1977/86).

Skjøte til Bjørg Lein Størmer i 1987.

Hobby & Dekor A/S, (1990).

Kameleon Second Hand, (1993), Siw Myreng, (1993).

På 1990-tallet ble det gamle huset revet og erstattet med et nytt boligkompleks som også omfattet Prestenggata 43.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.