Grønnegata 86 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det er stor forskjell på det gamle Grønnegata 86 og dagens nr. 86-88.
Foto: Einar Dahl (2015).
Grønnegata 86 få år før gården ble revet, ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 86 i Tromsø ble, i likhet med naboene, revet på 1960-tallet. - Gammelt matr.nr. 18.

Vognmann Halvorsen

Målebrev til Johan Jørgen Olsen, datert 11. sept. 1830, tinglyst 24. aug. 1835.

Skjøte fra Johan J. Olsen til Halvor Thoresen i 1835.

I 1865 bodde kjører Halvor Thorsen her med kona Elen Susanne Henriksdatter og sønnen Ole, tømmermann Ole Amundsen med kona Karen Marie Pedersdatter og fire barn.

I 1875: Elen Halvorsen med datteren, syjomfru Julie Amalie.

I 1885: Linsømarbeider Julie Halvorsen, hennes mor Elen Halvorsen, tjenestepiken Marta Iversen.

Sykepleier Halvorsen

Bevitnelse fra John Giæver, Søren Giæver og Søren Holst om at Julie Halvorsen er eneste gjenlevende av vognmann Halvor og hustru Elen Susanne Halvorsens barn, samt at de tidligere døde barn ikke hadde noen livsarvinger, i 1892.

Julie Halvorsen var sykepleier og i 1900 hadde hun og pleiedatteren Elise Larsen fire pasienter boende hos seg, betalt av fattigkassen.

I 1910: Huseier Julie Halvorsen, hushjelp Hanna Bentzen, kontorist Elise Larsen og lærerskoleelevene Ingebrigt Riise og Aksel Brandsund.

I 1916: Huseier Julie Halvorsen, fhv. restauratrice Hanna Bergitte Bentsen, kontordame Elise Bergitte Larsen, kontorchef Carl S. og Jørgine Kristine Sæther.

Vognmann Olsen

Skjøte fra Julie Halvorsen, v/I. Bakland, ifølge telegrafisk fullmakt, til vognmann Johan Olsen, i 1918.

Auksjonsskjøte til Ove Meyer Olsen i 1927.

Kontrakt mellom Ove og Berentine Olsen og Tromsø elektrisitetsverk om elektrisk installasjon i 1927.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1929.

Auksjonsskjøte til John P. Andersen og Ole P. Nilsen i 1930.

Skjøte fra John Andersen og Ole Nilsen til Arnold Jensen i 1934.

Skjøte fra Arnold Jensen til Hansine Jensen på en 1/2part av eiendommen, i 1934.

Kioskdame Edel Olsen, (1940).

Snekker Andreas Jensen, kontordame Edel Olsen, (1946).

Eid av Hansine og bygningsarbeider Arnold Jensen i 1946.

Hansine Jensen, plisséforretning, blikkenslager Andreas Jensen, (1957).

Huset ble revet tidlig på 1960-tallet.

Grønnegata 86/88

Moldenæs handelsskole fikk tomt og oppførte sitt nybygg her i 1963. De hadde hatt lokaler på Gyllenborg skole, i pikeskolen, Skolegata 34/36.

Troms yrkesskole for handel og kontorarbeid, (bestyrer Gunnar Moldenæs), (1966), Revisjonsbyrået, (K. Moldenæs), (1966), Regnskapssentralen, (Karl Moldenæs), (1966), Moldenæs handelssskole, (K. og G. Moldenæs), (1966), (G. og A. Moldenæs i 1972/82), Moldenæs avskrivningskontor, (1966), (innehaver Kari Knudsen i 72).

Singer A/S, avd. Tromsø, symaskiner, støvsugere, skrivemaskiner, kjøleskap, vaskemaskiner, (bestyrer Dagfinn Hofsø), (1966). Singer hadde forretning i 1. etg. mot sør.

Norsk Kollektiv Pensjonskasse A/S, livs- og pensjonsforsikring, fra 1968. (1984).

Ivars magasin A/S, herreekvipering, ble etablert i 1967 av Ivar Hansen og Ragnhild Fusdahl Hansen. I 1977 hadde de filialer i Sjøgata 16, Grønnegata 53 og Strandskillet 6. Forretningen flyttet til Storgata 52 i 1981, (1984).

Adv. Gunnar Moldenæs, (1972), Kvikk-service kiosk, (1972).

Arktisk forening, (1977), Tromsø Handelsskole, (1977).

Tromsø kommunes kulturavdeling startet her i 1978, (1986), før de flyttet til Mellomveien ca. 1990.

Statens lånekasse for utdanning (her?), (1982/86).

Kirkevergen i Tromsø, (1986), Kommunaldirektøren for kirke og kultur, (1986).

Nordnorsk Forfatterlag, (1990), Totalteatret, (1990), Troms Sang- og Musikkråd, (1990), Tromsø Asvo A/S, (1990), Tromsø Danseteater, (1990), Uniprawns A/S, (1990/96), Winge Reisebureau A/S, (1990/93).

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, (1993), Servicekontoret for funksjonshemmede, (1993), Fylkesarbeidskontoret i Troms, (1996/99).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. 1984.