Grønnegata 53 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
J.M. Hansen har lagt ned sin elektriske forretning i sentrum. Klesbutikken Høyer overtok lokalene i 2016.
Foto: Einar Dahl (2017).
Dette er, såvidt vi kan se, Grønnegata 53 en gang før krigen.
Foto: Ukjent
Samme området, men noen tiår senere. Nr. 53 er det lave lagerbygget med de store dørene. Mellom dette og sjåen nordafor går Lehnesmåttet ned til Storgata.
Foto: H.A. Brandt
Her er Grønnegata 53 under oppførelse i 1974.
Foto: Jens Storm Munch (1974).

Grønnegata 53 i Tromsø var et bolighus som ble erstattet med et lager før eiendommen ble en del av J.M. Hansens forretning i Storgata 54/56. - Gammelt matrikkelnr. 29. – Eiendommen hadde adressen Grønnegata 55 fra 1903 til 1933.

Bødker Olsen

Målebrev til Benjamin Ingebrigtsen, datert 1. aug. 1818, tinglyst 8. mai 1843.

Skjøte fra Benjamin Ingebrigtsen til bødker F. Thomsen i 1843.

Skjøte fra F. Thomsen til Jens Chr. Olsen og Karl A. Dahl i 1864.

I 1865 bodde disse her: Bødker Jens Chr. Olsen med kona Anna Nilsdatter, en sønn og to læregutter, skredder Palme Hansen med kona Anna Hendriette (hun var fra Tyskland), fire sønner, en skreddersvenn og to læregutter.

Skjøte fra Jens Chr. Olsen til Peder Jeremias Larsen på en ½-del i 1873.

Skjøte fra skredder Carl Dahl til Søren Kristoffersen på hans ½-del i 1873.

I 1875: Bødker Jens Kristian Olsen med kona Anna Nilsdatter og seks barn, tårnvekter og graver Søren Kristoffersen med kona Ane og to pleiebarn, sten- og jordarbeider Lars Kristoffersen med to barn, fisker og jordarbeider Jens Hansen med kona Eilertine Sørensdatter og sønnen Harald.

Skifte etter bødker Jens Chr. Olsens kone, hvorved ½-delen av denne eiendom (hvorpå P.J. Larsen har skjøte), er utlagt enkemannen i 1876.

Fisker Sommersel

Auksjonsskjøte til Petter Sommersæl på Søren Kristoffersens ½-del i 1878.

Delingsforretning avholdt 13. aug. 1879.

Skifteskjøte til Jens Olsen på den Peder Jeremias Larsen Berg tidligere tilhørende ½-del, i 1881.

I 1885: Fisker Mechal Larsen, Magdalena Larsen, fisker Julius Larsen, Anne Marie, Anton og Frans Larsen, fisker Jakob Andersen Laide, markedsreisende Sofie Simonsen, baker hos baker Sundli Johan Eriksen, sjømann Albert A. Tora, Johanna Gurine Pedersen, Josef Martinius Pauls, Adrian Chales, arbeiderske Jensine Johnsen m/to barn.

I 1891: Petter Andresen Sommersæl med kona Ragnhild og to sønner, enke Gurine Jenssen med sønnen Karl Johan Jensen, enke Sofie Olsen, enke Hanna Emelie Olsen med to døtre, Klaus Thue med dattersønnen Andreas Rikhardsen, Johannes Olsen med kona Gjertrud Marie og sønnen Bernt Johannessen.

Her bodde fisker Petter Sommersel med kona Ragnhild og sønnen Ole, han var bakersvenn, i 1900.

Fisker Petter og Ragnhild Sommersel i 1910 og 1916.

Eid av Hilmar Lehne i 1904/18 (?)

Kjøpmann Lehne

Auksjonsskjøte til Hilmar Lehne i 1920.

Testamente hvorved Hilmar Lehne overdro denne eiendommen m.fl. til sin sønn Andreas Lehne, tinglyst i 1920.

Skjøte fra Andreas Lehne til Nordnorsk Importkompani A/S på denne eiendommen m.fl., i 1924.

Søstrene Wicklund

Skjøte fra Nordnorsk Importkompani A/S til Charlotte, Astrid, Valborg og Flora Wicklund på denne eiendommen m.fl., i 1925.

Matr.nr. endret til Grønnegata 53 den 8. juni 1933.

Eid av Søstrene Wicklund i 1932 og 1946.

Bolighuset ble revet før 2. verdenskrig.

Skjøte fra Ludvig Valderhaug, som har arvet i hht. gjensidig testament etter sin hustru Flora Valderhaug, f. Wicklund, til Astrid, Charlotte og Valborg Wicklund på ¼-del av denne eiendommen m.fl., i 1947.

Hjemmelen gikk i 1971 til avdøde Valborg, Charlotte og Astrid Wicklunds testamentarving, Hanna Wicklund.

J.M. Hansen

Skjøte fra Hanna Wicklund til J.M. Hansen v/Odd Erik Hansen, i 1971.

J.M. Hansen bygde i 1974/75 ut sin forretning i Storgata 54/56 mot Grønnegata. (1984).

Line, filial av Ivar´s magasin, (1977), Tromsø elektronikk A/S, lager, (1977/82), adv. Vebjørn Ytreberg, (1977/86).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. 1984.