Storgata 54 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 54 er blitt en avlegger av Storgata 52, her kan man få kjøpt Småting.
Foto: Einar Dahl (2018).
Severin Dalbye drev gullsmedforretning her 1900-1922.
Foto: Boye Strøm
Halvdan Holms Fotomagasinet var her i noen år før han flyttet til Strandgata 36.
Foto: Mittet (1930-årene).
Et fint bilde fra ca. 1938 av Storgata 54, med de større naboene 52 og 56. E.K. Wiig selger kontorutstyr i 2. etg., damefrisøren som lover karbad hver dag har vi ikke identifisert.
Foto: Vilhjelm Riksheim
På 1970-tallet hadde Femina inntatt butikklokalene
Foto: Henrik Ørsted

Storgata 54 og 56 har huset flere av Tromsøs mest kjente forretninger; Lehne, Friis, Søstrene Wicklund og J.M. Hansen. - Gammelt matr.nr. 35.

Fochsen

Målebrev til bødker G. Fredriksen, datert 1. aug. 1818, tinglyst 13. des. 1847.

Auksjonsskjøte til kjøpmann Fochsen på bødker Gregorius Fredriksens dødsbos eiendom, tinglyst 17. juli 1826. Morten Fochsen tok borgerskap som kjøpmann i 1824. Han kom visstnok fra Sandtorg og kom til Tromsø i 1820 som skipper. Han drev handel i kompaniskap med broren Anders fram til 1838, senere alene, til han forlot byen i 1866.

Skjøte fra M. Fochsen til Christen Olsen, 1830.

Skjøte etter Christen Olsens avdøde kone Mette Marie Olsdatter, hvorved eiendommen er udlyst enkemannen, 1839.

Skjøte fra Henning Christensen, som eneste arving etter sin far Christen Olsen, til gullsmed Friis, 1847.

Friis

Johan Sigfrid Cammermeyer Friis tok borgerskap i 1843 som gull- og sølvsmed og hadde sin forretning her. I 1865 bodde han her med kone, seks barn, gullsmedsvennen L.J. Kaas og lærlinger.

Gullsmed og baker Johan Sigfrits Friis bor her med kona Dorthea Kathrine, sønnen Søren Hjelm Friis som også er urmaker, og hans tre søstre, i 1875. Buntmaker Martin Nilsen er gift med Sofie Elisabet og de har to barn.

Skjøte fra enkefru Dorthea Friis til Hilmar Lehne, 1876. Se også Storgata 56.

I 1885: Losjivertinne fru Hanna Karlsen med tjenestepiken Emma Halvorsen og skoleelevene Sofus Dønnesen, Trygve Hekleberg, Otto Svendsen og Anna Svendsen, lærerinne Koht, Nina Berg (underholdes av apoteker Benzon).

I 1891: Edvard Degermark med kona Marie Kristine, datteren Johanne Kristine og svigermor Ingeborg Bergethe Wickstrøm.

Lehne

I 1896 kjøpte Hilmar Lehne gården av sølvsmed Søren Hielm C. Friis, farfar til Jacob Friis i Storgata 60.

Privatlærerinne i håndarbeid, Mathilde Mack, bodde her i 1900.

Severin Dalby startet gullsmedforretning i 1900 og var her til 1922 da han flyttet til Kirkegata 14.

Mathilde Mack var den eneste som bodde her også i 1910.

I 1916: Hilmar Lehne, kolonialforretning, kjøpmann Hilmar Kristian, Dagmar Elise, kontorfullmektig Henrik Andreas Lehne, husbestyrerinne Marie Lovise Hofseth, skipper Karl Kristian Olsen, tjenestepike Nanny Olsen.

Tromsø provianteringsråd v/Andreas Lehne, (1916).

Andreas arver gården etter Hilmar Lehnes død i 1917.

Skjøte fra Andreas Lehne til Nordnorsk Importkompani A/S, 1924.

Søstrene Wicklund

Skjøte fra Nordnorsk Importkompani A/S til Charlotte, Astrid, Valborg og Flora Wicklund, 1925. Samtidig kjøpte de Storgata 56 og gjorde det til sin hovedforretning. Hanna Wicklund overtok allerede i 1867 en liten hattebutikk etter sin moster, i Sjøgata 2. Senere utvidet hun og flyttet til Storgata 78 i 1879. Vareutvalget ble utvidet med moter, blomster og kransebinderi. I 1913 overtok de fire døtrene driften og flyttet den hit i 1925.

Eid av Søstrene Wicklund, mode- og blomsterforretning i 1932 og 46.

I 1932 A/S Holms Fotomagasin drevet av Halvdan Holm.

Før krigen solgte E.K. Wiik butikkinventar, maskiner og vekter i 2. etg. Etter krigen holdt han til i Sjøgata 6.

Løytnant Ivar Woll, (1940).

Damefrisør Indianne og bakersvenn Olav Widding, damefrisør Anny Johansen Wiig, (1946).

Skjøte på avdøde Flora Walderhaugs, f. Wicklund, ¼-del til søstrene Charlotte, Astrid og Valborg Wicklund, i 1947.

I 1967 gikk hjemmelen etter avdøde Charlotte og Astrid Wicklund over til Hanna Wicklund.

Skjøte fra Hanna Wicklund til J.M. Hansen v/Odd Erik Hansen, i 1971. Se Storgata 56.

J.M. Hansen

Kjøpt av J.M. Hansen elektriske i 1971. Se Storgata 56.

Femina A/S, tekstilforretning, (Bergethon Jacobsen), (1972/82).

Data-Varehuset A/S, (1986).

Del av J.M. Hansens forretning i Storgata 52-56.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99