Storgata 56 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det smertet nok gamle Tromsøfolk da J.M. Hansen la ned butikken i sentrum og ble erstattet av en moteforretning.
Foto: Einar Dahl (2018).
Hilmar Lehne flyttet inn i nybygd gård ca. 1900. Severin Dalbye startet sin forretning i 1900 og var her til 1922. Ca. 1910?
Foto: Boye Strøm
Hanna Wicklund flyttet hit i 1925 og bildet ble tatt omtrent da.
Foto: Ukjent
Ennå på 1960-tallet var det massevis av spennende bakgårdsbebyggelse i Tromsø. Her ser vi ned på nr. 56.
Foto: Knut Stokmo (1968).
Storgata 56 er fremdeles en pryd for byen. J.M. Hansen har tatt godt vare på huset.
Foto: Stig-Lennart Sørensen (2014).

Storgata 56 i Tromsø har hengt sammen med Storgata 54 siden Hilmar Lehne kjøpte gårdene og bygde om ved forrige århundreskifte. - Gammelt matr.nr. 36.

Kobbersmedene Lockwood og Lange

Målebrev til Benjamin Ingebrigtsen datert 1. aug. 1818, tinglyst 17. juni 1833. - Skjøte fra Benjamin Ingebrigtsen til Kjel Bastiansen, 1833.

Forlik, hvorved eiendommen overdras Kjel Bastiansens kone Kristiane Olsdatter, 1840.

Skjøte fra enken Kristiane Olsdatter til kobberslager Lockwood, 1846. Han skal ha vært en dyktig håndverker, i byen ble han kalt “Lokk-fot”, iflg. Ytreberg.

Samfrændeskifte(?) til Lockwood etter hans kone, 1851. Skifte etter Hans Lockwood, hvoretter gården ble udlagt enkemadam Lockwood, 1862.

Presteattest om at enkemadam Lockwood er gift med kobberslager Lange, 1862. Georg Lange fra Bergen overtok Lockwoods verksted, han etablerte seg i 1858 og giftet seg med Lockwoods enke.

I 1865 bodde kobbersmedmester G.A. Lange her med kone Christiane, hennes mor madame Oni Døhl, og fem barn. Bundtmakermester Martin Nielsen losjerer hos dem. Han startet sin virksomhet her, men flyttet så til Storgata 66 på slutten av 1860-tallet.

Kobberslager Georg og Christiane Lange med to barn og en lærling, 1875.

Skjøte fra Georg Lange til Theodor Løkke, 1877. Snart etter tok Lange familien med og flyttet tilbake til hjembyen Bergen.

Delingsforretning hvorved en del av grunnen ble henlagt til matr.nr. 29 (Grønnegata 25), mens resten ble delt i matr.nr. 36a, tilhørende Løkke og matr.nr. 36b, tilhørende G. E. Wahlqvist, 1879.

Skjøte fra Th. Løkke til G.E. Wahlqvist på nr. 36b, 1879.

Hilmar Lehne

Auksjonsskjøte til Hilmar Lehne på den hele eiendom nr. 36 (Storgata 56), 1884.

Hilmar Lehne etablerte kolonial, vin- og husholdningshandel i 1875, i en periode også med møbler. Han kjøpte så Storgata 54, rev nr. 56 og bygde nytt før han flyttet tilbake (1900?). Taket i butikken var dekorert av kunstmaler Sannem.

I 1885: Stadsingeniør Casper C. Jordan med kona Guldborg, tre barn og tjenestepikene Marie Olsen og Anne Hansen.

I 1891: Enke Anna Nilsen.

Kjøpmann Hilmar og Henriette Lehne med tre barn, tjenestepike Inga Pedersen og guvernante Sigrid Olsen, i 1910.

Butikkdame Oline Hansen, (1916). Da var Lehne og familie flyttet over i Storgata 54.

Hilmar Lehne døde i 1917, da overtok sønnen Andreas. Han avviklet i 1923 detaljforretningen og konsentrerte seg om en gros. Han solgte eiendommen til Nordnorsk Importkompani A/S i 1924.

Hanna Wicklund

Importkompaniet solgte videre til søstrene Charlotte, Astrid, Valborg og Flora Wicklund i 1925. De kjøpte også Storgata 54. (De kom fra Storgata 78). Hanna Wicklund døde i 1934.

I 1932 og 46 eid av Søstrene Wicklund, mode- og blomsterforretning. (Charlotte, Astrid og Valborg Wicklund samt Flora Walderhaug).

Anny Johansen Wiig, damefrisersalong, 1940.

Skjøte på avdøde Flora Walderhaugs, f. Wicklund, ¼-del til søstrene Charlotte, Astrid og Valborg Wicklund, i 1947.

Søstrene Wicklund, (Charlotte, Astrid og Hanna W.), (1957).

I 1967 gikk hjemmelen etter avdøde Charlotte og Astrid Wicklund over til Hanna Wicklund.

J.M. Hansen

J. M. Hansen elektriske kom fra Storgata 51 i 1947. (Radio, TV, radar, skipsradio, elektroutstyr, installasjoner, (1966). Odd Erik Hansen tok over den daglige ledelsen i 1967.

I 1971 ble Storgata 54, 56 og Grønnegata 53 kjøpt fra Hanna Wicklund. - I tillegg hadde firmaet skipsinstallasjonsavdelinger som ble samlet ved Skansen i 1986.

I 1991 kjøpte J.M. Hansen Storgata 52 og bygde om i Storgata 54.

Tannlege Jan Nordmo, (1966/72), Jens Petter Rønning, ferdighus, (1966), Mikkelsen & Rønning, ferdighus, (1972).

J.M. Hansen A/S (Storgata 52/56), (1993/13).

I 2007 overtok Nina Hjort, O.E. Hansens datter, ledelsen i firmaet.

I 2011 ble administrasjon, verksted og maritim avd. samlet på Langnes.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.