Sjøgata 6 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sonjas blomster har holdt til her helt siden 1970-tallet.
Foto: Einar Dahl (2017).
H.A. Henriksen drev forretning i Sjøgata 6.
Foto: Erling Bangsund (ca. 1910).
7. april 1948 ble det dramatisk da innbruddstyver satte fyr på et hus i Fr. Langes gate. Det utviklet seg til en storbrann og i Sjøgata 6 ble rutene knust og inngangspartiet sterkt opphetet. Her reddes det som reddes kan.
Foto: O. Aasegg (1948.).
Sjøgata 6, med Fredrik Langes gate 12 til høyre.
Foto: H.A. Brandt (ca. 1958).

Sjøgata 6 i Tromsø er et vakkert trehus som har vært i familien Austads eie i over hundre år. - Eiendommen var i en periode oppdelt i hele 4 forskjellige matrikkelnumre; 284, 285, 168 og 169b, tilsvarende Sjøgata 6a-6d. I 1907 overtok Ivar Austad alle eiendommene og i 1933 ble alt slått sammen til Sjøgata 6.

I 1988 var det 14 hjemmelshavere til eiendommen, alle tilknyttet Austadfamilien.

Nr. 6a

Henning Kiil holdt til over gaten, i Fredrik Langes gate 10, med våningshus og pakkhus. I 1833 solgte han denne eiendommen til skipper Ditlefs. Han solgte videre til Joachim Giæver (1814-1877) i 1843.

Kjøpmann Hans Fredrik Giæver, Joachims sønn (født 1842-), gift med Jensine, født Buck, bodde her i 1875.

«I. Clausen», etabl. 1863, reklamerte med «Handel med manufaktur og kortevarer» i 1869. Bak forretningen sto Jonas Andreas Clausen (1830-1892). Han kjøpte gården i 1884.

I 1885 bodde kjøpmann Paul Johan Øyen her med kona Kari, datteren Ingrid Nicoline og tjenestepiken Anne Marie Dalsbø, skredder Karolius Jensen med kona Hansine og fire barn, reisende skraphandler Jørgen Rønne.

I 1891: Andreas Clausen med kona Anna og døtrene Dagmar og Anna, tjenestepike Dorthea Sørensen, Karolus Jensen med kona Hansine og fire barn, Laurits Kristian Øien.

Clausen døde i 1892 og enken fikk bevilling til å sitte i uskiftet bo.

Ivar Austad

Ivar (Iver) Austad (1864-1937) var fra Inderøy kommune i Nord-Trøndelag og kom til Tromsø i 1887 som bestyrer av Erik H. Killies forretning i Sjøgata 43. Killie avviklet i 1897, og Ivar Austad tok over trelasthandel og brygger.

I 1900 bodde enke og forretningsdrivende Anna Clausen, f. Sivertsdatter Killie (1843-1921), hennes datter Dagmar Elise Marie (1874-1947) samt den ugifte Ivar Austad i huset. Snart etter giftet Dagmar og Ivar seg og fikk fem barn fra 1903-14. I 1902 tok Ivar Austad også over svigerfarens forretning «J. Clausen». Han drev nå stort innen trelast og bygningsartikler med lager nede i Fredrik Langes gate 3.

Nr. 6b

Henning Kiil solgte eiendommen til skipper Ditlefs i 1833. Han solgte videre til Joachim Giæver i 1843.

I 1851 solgte Eleonora Ditlefs »denne krambodbygning med grund» til S.M. Dahl. Han solgte videre til Sand & With samme år.

I 1863 skjøtes eiendommen fra M.W. Holmboe & Søn til kjøpmann P. Ulich. - I 1866 overtok Joachim Giæver på auksjonsskjøte etter Ulich.

Skjøte fra Joachim Giævers bo til A. Clausen, til like på nr. 284 (6a), 1884.

Derfra har 6a og b felles historie.

Nr. 6c

Skjøte fra S. Dahl til Joachim Giæver på den søndre halvdel av grunden, datert 5. sept. 1849, tinglyst 18. sept. (Kjøpekontrakt var inngått allerede i mai 1840).

Deretter følger gården Giæver via Clausen til Austad i 1907.

Nr. 6d

Sjøgata 6d ble utskilt fra Sjøgata 4 ved delingsforretning den 8. nov. 1895. Enkefru Anna Clausen eide da begge eiendommene, så det ble i familien.

I 1907 overtok I. Austad også denne.

Sjøgata 6

Ved giftemålet med Dagmar Clausen hadde Ivar Austad samlet alle tråder i sin hånd. Han hadde allerede en god basis i Killies gamle firma og han var flink til å utnytte ressursene.

Familien bodde her fremdeles i 1910; Ivar og Dagmar Austad med barna Arne, Ellen, Ivar og Anna.

Austad kjøpte seg opp og eide etter hvert hele Clodius’ gamle kvartal nederst i Fredrik Langes gate i tillegg til andre eiendommer. Fremdeles var trelast, bygningsartikler, sanitær og varmeanlegg viktige pilarer i firmaet.

Mot seniors reservasjon startet sønnen Arne Clausen Austad (1903-1971)gjennom firmaet I. Austad opp som bilforhandler i 1931. Man solgte Volvo, i første rekke lastebiler. Det personlige firma «I. Austad» ble omdannet til aksjeselskap i 1935 med sønnen Arne som disponent. Ivar Austad døde i 1937.

Firmaet også: «Quest» skips-A/S, selfangst, (1940/46), «Selis» skips-A/S, selfangst, (1940/46), «Småfangst A/S», ishavsrederi, ishavsprodukter, (1940/46), «I. Austad, ishavsrederi», tran & ishavsprodukter, (1940/46), og «Tre og Betong A/S», entreprenører (1940).

«I. Austad A/S», trelast og bygningsartikler, rør, sanitær- og varmeanlegg, støpegods, kassematerialer, råved, o.r. sakfører Ivar Austad, Norsk Arbeidsgiverforening (avd. kontor v/Ivar Austad), (1946).

Eid av I. Austads bo i 1946.

På 1950- og 60-tallet finner vi flere firmaer i huset: «Kleomsetningen», (Borghild Dypvik), salg av brukte klær, (1957?/66), «Butikk & kontorutstyr» (E.K. Wiig), butikk- og kontorinnredning, møbler, disker, maskiner anlegg, (1957/66), samt «Glassmesterverkstedet A/S» og «Jaco A/S», begge drevet av Thor Austad.

På 1970-tallet finner vi «Blikkpunkt», v/ Ditlefsen & co, dekormateriell og belysning, før lokalene ble overtatt av «Super Girl», ungdomsklær, startet av Svein Ditlefsen i 1972(?). Butikken flyttet etter få år til Storgata 99. I 1972 hadde også «Galleri B A/S», brukskunst, «Singer A/S» og tannlege Kaare Kjølmoen tilhold her.

Sonja blomster

Sonja Johnsen kom inn midt på 1970-tallet med sin blomsterforretning og var her ennå i 2012. Andre leietakere har vært «Diamanthuset Norge A/S» (Svein Kristiansen), «Nordlys fysikalske institutt», «Nordisk Video A/S», (1986) og Taco (Tromsø automobilcompani) A/S.

Gården eies i dag av Felleseiet Austad.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Div. telefonkataloger.
 • N.A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1-3, 1946-1971.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Arne-Tinus Aune Austad: «Jeg ruller», Tromsø 2005.