Strandgata 24 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Her har det blitt et utested med det tidsriktige navnet No. 24.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et flott bilde fra Strandtorget, ca. 1938. Strandskillet slynger seg opp til høyre og Lium driver forretning i Strandgata 24.

Strandgata 24 i Tromsø er hjørnehuset mot Strandskillet og har alltid vært en attraktiv forretningsgård. Eiendommen besto av to matr.nr., 106 og 107, Strandgata 24a og b, men har hatt felles eier siden 1840-tallet og behandles derfor under ett. Felles adresse fikk de i 1933.

Fra baker til baker

Grunnseddel til madame Frikken(?) på byggegrunn, datert 17. juni 1822, tinglyst 11. jan. 1841. (Kan være Fræken. Iflg. Ytreberg kom seilmaker Fredrik Fræken til byen i 1819 og druknet i 1820). (24a).

Erklæring fra Tromsø bys formannskap om avståelse av grunn til baker Røst, tinglyst 11. nov. 1839. (24b).

Skjøte fra baker Røst til baker Wollert Jordan, 1843, (24b).

Auksjonsskjøte til baker Wollert Jordan, 1848. (24a).

Skjøte fra Jordan til bakermester P.A. Pettersen, 1856. Pettersen døde allerede året etter og Jordan kjøpte tilbake denne og flere eiendommer på auksjonsskjøte.

Skjøte fra Jordan til baker Andreas Jessen, 1858.

Skjøte fra Andreas Jessen til baker Svee på denne og fl. eiendommer, 1864.

Baker Niels Gunerius Svee holdt til her sammen med kone Stine Hendrikke, 2 døtre, 2 bakersvenner, pluss barne- og tjenestepiker, i 1865. (24a).

Svee døde i 1873 og enke og huseier Stine Henrikke Svee drev fortsatt bakeriet og hadde 4 barn og 2 tjenestepiker i 1875. (24b).

I 1885: Enke med bakerforretning, Stine Henriette Svee, med 2 sønner og tjenestepiken Marie Sophie Rasmussen.

Auksjonsskjøte til Harriette Angelika Jensen på denne og flere eiendommer, frasolgt N.J. Svees barn, i 1889.

I 1891: Hans Andreas Jensen med kona Anne og datteren Harriet Angelika, tjenestepikene Kristen Brost og Hjalma Pedersen.

Anne Jensen, levde av husets innkomster, med datter og tjenestepike, i 1900.(24). I huset er det bakeri, skredderverksted og 2 forretninger.

Baker O. Nygaard kom i 1903 fra Storgata 45 og var her en tid. Han hadde filial i Killengreens gård mot Storgata, Storgata 69.

Særeiekontrakt mellom Harriet Jensen og Th. L. Lunde hvorefter denne eiendommen m.fl. skulle være hennes særeie, 1903. Lunde drev stor manufakturforretning i Storgata 58.

Eid av Harriet Lunde 1904. I 1905 solgte hun til slakter Johan Theodorsen.

Fra slakter til slakter

Johan Theodorsen hadde fra ca. 1903 en god slakterforretning her.

Slaktermester Johan og Olga Theodorsen med familie, slaktersvenner og andre ansatte, enke og butikkjomfru Marie Jakobsen med to sønner, torghandler Endre og Thora Mikalsen, 1910.

Slakter Johan og Olga Antona Theodorsen, (1916), slakterlærling Lars Ekroll Johannesen, slaktersvend Einar og Josefine Bendine Nilsen, fisker Emil Johan og Theodora Amanda Brox, sjømann Joakim og Anna Josefine Wilhelmsen, i 1916.

I 1917 solgte Theodorsen til Einar Nilsen. Han var også slakter og drev forretning her i 1932. - O. Albertsen kolonial A/S og Bristol Kafé skal også ha vært her i 1932.

I 1932 tinglyste Tromsø Namsrett en erklæring om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon og budet stadfestet.

I matrikkelen for Tromsø by endres adressen fra Strandgata 24a og b til Strandgata 24, tinglyst 8.juni 1933.

Fra 1936 E. Liums kolonialforretning. (Til 1938?)

Wilhelmsen & Co, kolonial, i 1940. Filial av H. Mydland(?)(1940). Vraker Johan Enoksen og arbeider Erling Einarsen bodde her i 1940.

Modell A/S, manufaktur- og moteforretning (disp. Erna Holm), arbeiderne Johannes og Kaare Andersen, maskinist Erling Einarsen, husmor Agnes Holmquist, kontordame Ellinor og motormann Sigv. Olaisen, hushjelp Haldis Stensjø, (1946).

Et gummireparasjonsverksted drevet av en Flem under krigen? (1984).

Eid av Hilbert Larsen, Storsteinnes, i 1946.

Skjøte fra Hilbert Larsens dødsbo til Einar og Audun Nilsen, i 1951.

Sjåfør Arne og murerarbeider Johannes Andersen, (1957).

Skjøte fra Einar Nilsen til sønnen Audun Nilsen på hans ideelle ½-del, i 1958.

Audun Nilsen, slakterforretning, pølsefabrikk, (1957/72).

Fiskarservice, (Hagerup og Lund), (1972/77), de kom hit fra Sjøgata 35 som brant ned i 1969.

Arkitekt John Kristoffersen etablerte sitt kontor her i 1970. De har hatt flere store oppdrag i byen; Prestvannet skole, Gyllenborg turnhall, Kulturhuset, (1984/96).

Strømsnes tekniske A/S, forhandler, (1972/86).

Foto

Tore Lein kom hit fra Strandskillet 6 i 1971. Fra opprinnelig å være en kiosk satset man nå utelukkende på foto og gullsmykker, (1977/86). Fotografen atelier, (1977).

Boligsystem A/S (distr.sjef Lauritz Henriksen), (1982), Nor-Hus, (1982), konsulent Barulf Nergård, (1986), Nor-Finans, (1986).

Landbakks Foto A/S (Ivar Landbakk), (1990), Landbakks Gull & Foto A/S, (1993).

Ole I. Dahl, (1993), Båtformidlingen, (1996), Dalsbøes arkitektkontor, (1996/99), Skandinavisk Høyfjellsutstyr AS, (1996/99), Express Foto, (1999).

I 2002 ble huset overtatt av restauranten «På byen», (2013).

Tha Formidling DA, (2013).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingene 18651910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.