Sjøgata 35 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I dag er det ikke spor igjen etter gamle Sjøgata 35. Huset lå det skyggen faller fra Aunegården mot Torgsenteret.
Foto: Einar Dahl (2018).
Johannes Holmboe er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo sammen med kona Sophie Jensine.
Bundtmaker Ohlson kjøpte Sjøgata 35 i 1927.
Foto: Ukjent, 1930-tallet?
I 1946 flyttet Centrum bokhandel hit og de ble til 1954, da flyttet de videre til Storgata 73 mens Kvaals tobakk kom hit.
Foto: Ukjent, ca. 1950.
Sjøgata 35 med Kvaals tobakksforretning i 1. etasje og Fiskarservice i 2., ca. 1958.

Sjøgata 35 i Tromsø var en av flere av de gamle forretningsgårdene som forsvant i bybrannen i 1969. Men bygget gjenoppsto 20 år senere som With Home hotell.

Fra Holmboe til Holst

Kjøpmann Even Holmboe (1792-1859) fikk målebrev på grunn til en krambodbygning her, datert 13. mai 1830. Etter hans død overtok sønnen Johannes Irgens Holmboe (1838-1919) driften i 1872, men fra 1876 satset han på sin egen kolonial- og vinhandel i Storgata 76 og solgte da Sjøgata 35 i 1877 (og Sjøgata 33) til Hans D. Holst.

Hans Didrik Holst (1844 - 1912) startet kolonial- og manufakturforretning i Storgata 94 i 1873, men flyttet så hit. Han var en meget aktet mann i byen, medlem av mange styrer og råd. Da Holst døde i 1912 tok sønnen Nicolai Holst, som hadde vært medeier siden 1900, over driften. Familien Holst bodde i Skippergata 6. I 1916 reklamerte firma Hans D. Holst for « kolonialforretning, jernvarer, skibshandel og kjøkkenutstyr». Fra 1918 var dette eid av Nicolai Holst. I de vanskelige etterkrigsårene fikk firmaet problemer og i 1922 ble det begjært konkurs. Bostyret solgte eiendommen til A. Sommer i 1923, det endte med nytt konkurssalg i 1924, nå til Tromsø Handels- og Privatbank. De solgte videre til bundtmaker O. Ohlsen i 1927.

O. Ohlsen

Bundtmaker O. Ohlsen kjøpte også Sjøgata 33 i 1927. Den solgte han igjen i 1938 mens han beholdt nr. 35 til etter krigen. Midt på 1950-tallet bodde buntmaker Kristian og pensjonist Mathea Ohlsen Nora her.

I 1938 inngikk Ohlsen avtale med Tromsø Elektrisitetsverk om installering av elektrisk anlegg, på avbetaling.

Kaare A. Johansen

Centrum bok og papirhandel ble etablert høsten 1946 av Kaare A. Johansen. Snart etter kjøpte han gården av Ohlsen. Lokalet på 50 kvm ble imidlertid snart for lite og i 1954 flyttet forretningen til Storgata 73.

Kvaal

Kvaals tobakksforretning kom hit fra Storgata 63 etter at den bygningen ble ødelagt av brann i 1953. Og de ble her til nok en brann la forretningen i grus, i 1969. Da er man uheldig. I årene 1969-79 ble det en midlertidig tilværelse for tobakksforretningen i provisorium på torget før den flyttet inn i Torgcenteret, Storgata 79/83.

Fiskarservice

På slutten av 1950-tallet holdt Fiskarservice til i 2. etasje, drevet av (Gunnar) Hagerup & (Ragna) Lund. De arbeidet med konsulenttjenester/regnskap/agenturer og var her til 1969. Etter brannen flytter de til Strandgata 24.

Så brant gården ned 14. mai 1969.

Hotell With

Det tok 20 år før de gamle tomtene på nedsiden av gaten igjen var bebygd og da var fjæra fylt lenger ut i sjøen. With Home hotell åpnet i nybygg den 17. april 1989. Da var Sjøgata 35 flyttet atskillige meter ut mot sundet. I 2009 var navnet Clarion Collection Hotel With.

Kilder

  • Folketellingen 1865-1910 for Tromsø.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Ytreberg, Nils A.: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Graff, Gunnar: Storbrannen i Tromsø 14, mai 1969. Tromsø, Angelica, 2006.
  • Diverse telefonkataloger.