Sjøgata 33 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sjøgata 33 i Tromsø var en av de eldste bryggene som forsvant i brannen i 1969. Eiendommen hørte opprinnelig til matrikkelnummer 216, Sjøgata 31, men ble utskilt fra denne i 1872. For den tidlige historien, se Sjøgata 31.

Holmboe

Even Holmboe hadde kjøpt hele matrikkelnummer 216 i 1838, men i 1865 solgte han en del til Johan Hansen & Søn. Det resterende, matrikkelnummer 216b, Sjøgata 33, ble overført fra Even Holmboes enke til sønnen, Johannes Holmboe, i 1872.

I 1877 solgte Johannes Holmboe videre til Hans D. Holst.

Holst og Ohlsen

Hans D. Holst drev opprinnelig butikk i den katolske prestegården i Storgata 94 før han flyttet til Sjøgata. Ved hans død i 1912 overtok sønnen Nicolay Holst driften, men i 1922 gikk firmaet konkurs.

Bostyret solgte eiendommen til A. Sommer i 1923, det endte med nytt konkurssalg i 1924, nå til Tromsø Handels- og Privatbank. De solgte videre til bundtmaker O. Ohlsen i 1927.

Gerhard Knudsen

Gerhard Knudsen hadde etablert kolonialforretning i Storgata 77 i 1924. Dette lokalet var ikke stort og han trengte lagerplass. Det fikk han her da han kjøpte brygga av O. Ohlsen i 1938 og han brukte den som lager for tørrvarer. Da Gerh. Knudsen døde i 1941 overtok sønnen, Arne Wilgohs Knudsen, driften. Brygga var fremdeles lager for forretningen, som nå hadde flyttet til Storgata 63, da brannen la alt i grus 14. mai 1969.

Se også Sjøgata 31/33.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Ytreberg, Nils A.: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Graff, Gunnar: Storbrannen i Tromsø 14, mai 1969. Tromsø, Angelica, 2006.