Register over artikler i Gamalt frå Kviteseid

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Register over artikler i Gamalt frå Kviteseid som kan sorteras ved å klikke på pilene til høgre for teksten i den øverste raden. Årsskriftet vart utgjeve for fyrste gong i 1986.

Register for årgangane i Kviteseid historielag sitt årsskrift Gamalt frå Kviteseid (ISSN 0801-6186)Gamalt frå Kviteseid.jpg
1986-1990 (årgangane 1-5) · 1991-1995 (årgangane 6-10) · 1996-2000 (årgangane 11-15) · 2001-2005 (årgangane 16-20) · 2006-2010 (årgangane 21-25) · 2011-2015 (årgangane 26-30) · 2016 (årgang 31)
Sorterbart register
år forfattar tittel side emneord stad
1986 Skarprud, Johannes Kviteseidsongen 4 Dikt og songar
1986 Lid, Torleiv Knut Loupedalen 6 Biografiar
1986 Skarprud, Johannes Fedregarden 12 Dikt og songar
1986 Botnen, Olav Høye Porsmyr 13 Biografiar
1986 Skarprud, Johannes Då eg var liten 17 Dikt og songar
1986 Strondi, Eivind Pastor Halvor Bjørnson Brekke 18 Biografiar
1986 Skarprud, Johannes Den gamle selja 20 Dikt og songar
1986 Eriksen, Olav Sunnhetstilstanden i Kviteseid 21 Sosial- og helsetitak
1986 Florenz, Henriette Mindeblade 24 Kviteseid minne
1986 Sanden, Tor O. Ved Vrådals gamle kyrkjegard 28 Kyrkjene
1986 Fjågesund, Torjus Turid Fiskarbekk 30 Biografiar
1986 Fjågesund, Torjus Den store salutten 33 Dikt og songar
1986 Ibrekk, Olav Straand skysstasjon v/Torgeir Straand 34 Transport og ferdsel
1986 Skarprud, Johannes På heislått 38 Dikt og songar
1986 Nordskog, Arne Klokke-Johan, Marie og Josefine 39 Romfolket
1986 Nordskog, Arne Ståltråd-Petter 39 Romfolket
1986 Oppebøen, Harald Segn og soge langs Kviteseidvatn 41 Sagn og soger
1986 Skarprud, Tor J. Kornmagasina i Kviteseid kommune 46 Handel- og næringsliv
1986 Mandt, Gunvor Bunadsregistrering i Kviteseid 51 Folkedrakter
1986 Anon. Kald graut 55 Sagn og soger
1986 Anon. Risen i Striplefjell 55 Sagn og soger
1986 Skarprud, Tor J. Rosemålaren Jon Sørensen Sunde 56 Folkekunst
1986 Gjelstad, Kristine Stølsjenta minnest 58 Brunkeberg minne
1986 Skarprud, Johannes T. Kviteseid kommune 1986 59 Politikk og samfunnsliv
1987 Fjågesund, Torjus Stortjuven Halvor Gunneson 6 Biografiar
1987 Moen, Tallev Frå eldre tider i Kjåkheimgrendi 12 Brunkeberg minne
1987 Nordskog, Arne Strømstad lense Kviteseid 16 Skogsdrift og fløting
1987 Nordskog, Arne Målaren Henrik Sørensen i Kviteseid 21 Kunst og kultur
1987 Bjørnflaten, Aasmund Dalanvisa 22 Dikt og songar
1987 Sporastøyl, Olav Beste ven 23 Brev
1987 ? Automobiloverkjørsel 25 Lov og rett
1987 Straumsnes, Sigmund Båtferdsla på Nisser og Vråvatn 26 Transport og ferdsel
1987 Skarprud, John Kviteseid i norsk målarkunst 29 Kunst og kultur
1987 Skarprud, John Olav Tjønnstaul – A. Kvålseth fortel 34 Biografiar
1987 Hansen, Frode Torp Litt av Kviteseidbyens soge 37 Kviteseidbyen
1987 Skarprud, Tor J. Bondevennforeningane i Kviteseid 39 Politikk og samfunnsliv
1987 Ibrekk, Olav Då biltrafikken tok til på Straand 42 Transport og ferdsel
1987 ? Skilauparfest 47 Dikt og songar
1987 Skarprud, Johannes Anders Meinstad - bjørneskyttaren 49 Biografiar
1987 Wraa, Thor H. Auksjon på torget 51 Kviteseid minne
1987 Gjelstad, Kristine Staulsminne 53 Åsgrend minne
1987 Oppebøen, Harald Dalane sylv- og kopargruver 54 Gruver og sjerp
1987 Gjelstad, Kristine Farvel til Tjønnstaul 54 Dikt og songar
1987 Skarprud, Johannes I Lalar-li 58 Dikt og songar
1987 Lid, Tallev Olson Den gamle og nye Morgedalsvegen 58 Vegar og vegarbeid
1988 Lid, Olav Den som har emne og pågangsmot kjem fram 5 Skulehistorie
1988 Gudmundsen, Olaf Brev til Amerika 11 Utvandring
1988 Sandland, Endre Spelemannen felemakaren frå Sandland 14 Folkemusikk
1988 Sanden, Tor O. Då sosialismen kom til Vrådal 16 Politikk og samfunnsliv
1988 Bjørnflaten, Aasmund Husmannsplassen Eikedal i Dalane 20 Husmannsplassar
1988 Fossjord, Sverre Brunkebergsongen 23 Dikt og songar
1988 Nordskog, Arne Litt om skyttarlagi i Kviteseid 24 Lagshistorie
1988 Sandåker, Aslak L. Dagbokblad frå Kviteseidbyen 27 Kviteseidbyen
1988 Ibrekk, Olav Dei første bilane i Vråliosen 33 og ferdsel
1988 Skarprud, John Stor-Kjetil og Vesle-Kjetil fortel 38 Kviteseid minne
1988 Skarprud, Tor J. Sundkilen Dampsag og Høvel 40 Handel- og næringsliv
1988 Straumsnes, Sigmund Bakeridrift i Eidsto 43 Handel- og næringsliv
1988 Skarprud, Johannes Asbjørn Berge 45 Sagn og soger
1988 Flatin, Kjetil A. Tommes Skotbakken og Aasmund Uvyra 46 Sagn og soger
1988 Zetlitz, Jens Fæsteseddel 48 Husmannsplassar
1988 Oppebøen, Harald Søren Breidalen 51 Biografiar
1988 Haugan, Tone Tone Haugan fortel om villdyr o a 53 Villdyr
1988 Mostaul, Sveinung Mitt liv 53 Dikt og songar
1988 Haugan, Tone Stevleik 56 Dikt og songar
1988 Solberg, Torbjørg Halvor Bukkøy – 90 år 58 Biografiar
1988 Landstad, M.B. Den grå hatten til gofar 60 Dikt og songar
1989 Skarprud, John Kviteseidmarken og tråvkøyring 5 Kviteseidmarken
1989 Straumsnes, Sigmund Lønnegraf misjonsheim 11 Lagshus
1989 Lid, Olav Aslak Prest 15 Biografiar
1989 Sanden, Tor O. Om Hægefjell og Tarjeisberg 20 Stadnamn
1989 Dalen, Hallvard Uver av uvanleg slag og styrke 25 Naturkatastrofar
1989 Bjørnflaten, Aasmund Leiv Tysland 29 Biografiar
1989 Naper, Trygve Gammal familiebedrift i Skreosen 31 Handel- og næringsliv
1989 Nordskog, Arne Brakandalen i Kviteseid 38 Husmannsplassar
1989 Nyland, J.H. Nyland Trevarefabrikk i 100 år 40 Handel- og næringsliv
1989 Opsund, Gudmund Kjære søn! (gamalt brev) 42 Utvandring
1989 Oppebøen, Harald Kviteseid bygdetun 44 Museer
1989 Lid, Torleiv Bjørgulv Vassend 47 Biografiar
1989 Fjågesund, Torjus Koll med bila og ættlingane hans 50 Slektshistorie
1989 Vaa, Aslaug Syng ut 55 Dikt og songar
1989 Skarprud, Tor J. Granlien 57 Sosial- og helsetiltak
1990 Straumsens, Sigmund Strevsamt å reise i gamle dagar 11 Kviteseid minne
1990 Nordskog, Arne Kviteseid i krigsåri 17 Krigshistorie
1990 Sanden, Tor O. Gruvedrift i Vrådal 20 Guver og skjerp
1990 Kivle, Hans G. Verda var dengongen Kviteseid 25 Kviteseid minne
1990 Oppebøen, Harald Tømmerfløting i Dala- og Morgedalåi 30 Skogsdrift og fløting
1990 Lid, Torleiv Ei samrøe på Kviteseiddialekt 48 Språk
1990 Skarprud, John Bilethoggaren Gunnar Utsond 5 Kviteseid minne
1990 NN Det var strevsamt å reise i gamle dagar 11 Transport og ferdsel
1990 Straumsnes, Sigmund Olaus Straumsnes i Amerika 17 Utvandring
1990 Tor O.Sanden Gruvedrift i Vrådal 20 Gruver og skjerp
1990 Lid, Olav Med Åsmund Vinje for å samle folkeminne 27 Transport og ferdsen
1990 Lid, Olav Bjørgulv 30 Biografiar
1990 Skarprud, Johannes Den milde makt 35 Dikt og songar
1990 Aasmund Bjørnflaten To husmannsplassar i Dalane 36 Husmannsplassar
1990 Naper, Trygve På ein nedlagt plass 39 Dikt og songar
1990 Kosi, Sigrid Øyan Farans folk 41 Romfolket
1990 NN Tarjei Lunde fortalde 41 Villdyr
1990 Loupedalen, Torjus Jon Hauge. Den fyrste skiløyparen som fekk kongepokal 43 Biografiar
1990 Heggtveit, Jørgen Kjersti Nyork på utvalsjå i Brunkeberg 46 Husdyrhald
1990 Moen, Talleiv Brunkeberg Fealslag 50 Husdyrhald
1990 Moen, talleiv Fjågesund Elektrisitetsverk 52 Industri og næring
1990 NN Han konne få sagt det 59 Folkeminne
1991 Vaa, Dyre Slik er Kviteseid 5 Naturfenomen
1991 Tor J.Skarprud Knud Taraldsen, læraren og politikaren 5 Biografiar
1991 Naper, Trygve Gulmon Mylla 10 Biografiar
1991 Sanden, Tor O Drikking og fråhaldsrørsla i Vrådal 14 Lagshistorie
1991 Bjørnflaten, Aasmund To plassar i Dalan, Skeidal 20 Husmannsplassar
1990 Bjørnflaten, Aasmund To plassar i Dalan, Lundeberg 21 Husmannsplassar
1991 Lien, Olav Kva hende i Kviteseid i 1925? 22 Lagshistorie
1991 Hemmestveit, Birgit Bygdi mi 24 Dikt og songar
1991 Myrvang, Steinar Det var skuleveg, det 24 Skulehistorie
1991 Tor J.Skarprud Ungdomslaget Vårvon i Brunkeberg 26 Lagshistoria
1991 NN Telemark folkehøgskule vart vigsla 29 Skulehistorie
1991 Skarprud, John Den gong fjordane var viktigaste ferdslevegen 31 Telemarkskanalen
1991 Oppebøen, Harald Segner om kjempekaren Steinar Aase i Brunkeberg 40 Sagn og soger
1991 Nordskog, Arne Store Steen 43 Biografiar
1991 Skarprud, Tor J. Båten 44 Dikt og songar
1991 Skarprud, Johannes Baklitullen 46 Sagn og soger
1991 Heggtveit, Jørgen Segner frå Åsgrend 47 Sagn og soger
1991 Skarprud, Tor J. Spjotsoddsundet og ferjingane der 48 Ferjestader og brygger
1991 Sanden, Tor O Husmannplassar i Vrådal 50 Husmannsplassar
1991 Fjågesund, Torjus Spredte notat frå ein gamal huspostill 53 Slektshistorie
1991 NN Var det tussar i gamle dagar? 56 Sagn og soger
1991 NN Denne soga er eldgamal 57 Sagn og soger
1991 NN Dei konne få sagt det! 58 Folkeminne
1991 Sandland, Halvor K Jonsborgvisa 59 Dikt og songar
1992 Berge, Steinar Vegen. Litt om samferdsel 5 Vegar og vegarbeid
1992 Sanden, Tor O. Attlagde plassar i Vrådal 8 Husmannsplassar
1992 Oppebøen, Harald Då Lars Omtveit reiste til Amerika 12 Utvandring
1992 Botnen, Olav M.B.Landstad 14 Biografiar
1992 Bjørnflaten, Aasmund Husmannplassen Dalastaul 18 Husmannsplassar
1992 Borgejorde, Tormod Knudsen Dalavisa 19 Dikt og songar
1992 Borgejorde, Tormod Knudsen En Tellemarkisk Oldings Sang ved Kaminen paa en stormende Vinterdag 21 Dikt og songar
1992 Dalen, Hallvard Naturfenomen i Kviteseid 22 Naturfenomen
1992 Loupedalen, Torjus Menneske eg minnes 24 Biografiar
1992 Moen, Tallev Segn frå Kjåkheimgrendi 28 Sagn og soger
1992 NN Rimsmeden Kjetil Hauglid 28 Biografiar
1992 Hauglid, Kjetil T. Herr Knut Loupedalen 29 Dikt og songar
1992 Loupedalen, Knut Hr. Kjetil Hauglid 30 Dikt og songar
1992 Hauglid, Kjetil T. Smed Olav Halvorson 31 Dikt og songar
1992 Botnen, Olav Hæge Kastedalen 32 Biografiar
1992 Lid, Torleiv Litt om Dølehalli i Morgedal 34 Lagshus
1992 Ruud, Gunnar Då Kviteseidbyen brann 36 Naturkatastrofar
1992 Botnen, Olav Soge om korleis Morgedal vart busett 43 Morgedal minne
1992 Dalen, Hallvard Store snøvintrar 46 Kviteseid minne
1992 NN Tri småsoger 47 Folkeminne
1993 Sanden, Tor O Litt om utvandringa frå Vrådal til Amerika 6 Utvandring
1993 Skree, James A Badger Valley near Housten, Minnesota - Vrådal in Amerika 10 Utvandring
1993 Cleven, Harry T Med røtter I Kviteseid 26 Utvandring
1993 Berge, Steinar Frå Morgedal til Seattle 32 Utvandring
1993 Fjågesund, Torjus Auksjonar før avreise 33 Utvandring
1993 Gulliksen, Øyvind T Fra brevsamlinga etter Olav S. Houkom 38 Utvandring
1993 Chrislock, Carl H Henrik Shipstead - A forgotten idol 55 Biografiar
1994 Hansen, Frode Torp Litt av soga til Kviteseid Hornmusikk 5 Lagshistorie
1994 Nordskog, Arne Svingane i Kviteseidkleivan 7 Vegar og vegarbeid
1994 Moen, Tallev Åsmund Nordskog 8 Biografiar
1994 Dalen, Hallvard Eldre ferdselvegar i Kviteseid herad 9 Vegar og vegarbeid
1994 Ruud, Gunnar Kristian Jore - ein dreyfus frå Kviteseid? 13 Biografiar
1994 Lid, Torleiv Ein joletrefest i 1920-åri 26 Høgtider
1994 Nordskog, Arne Avdukningsfest 28 Skulpturar og minnesmerker
1994 Oppebøen, Harald Då enka Sigrid Torsdotter i Kviteseid baka brød av reinsmose 30 Mattradisjonar
1994 Sanden, Tor O På attlagd plass 33 Dikt og songar
1994 Moen, Tallev Brunkeberg Handelslag 36 Handel- og næringsliv
1994 Sanden, Tor O Attlagde plassar i Vrådal 38 Husmannsplassar
1994 Skaug, Tore Kviteseid folkebibliotek og Gunnar Haugestøyl 43 Bibliotek og leseselskap
1994 Gulliksen, Øyvind T Amerikabrev til Kviteseid 47 Utvandring
1994 NN Livet i skogen 23 Dikt og songar
1995 Rønningen, Kristiane Barndomsminne 5 Vråliosen minne
1995 Ruud, Håkon Kviteseid Elektrisitetsverk 10 Handel- og næringsliv
1995 Lid, Torleiv Ein bygdeorginal 14 Biografiar
1995 Naper, Trygve Den gamle apalen 17 Dikt og songar
1995 Skarprud, John Torkel Oftelie 18 Biografiar
1995 Oftelie, Torkel Kvit Aslak 20 Biografiar
1995 Nordskog, Randi Daglegliv under krigen 24 Krigshistorie
1995 Dalen, Hallvard Spanande episode under krigen 27 Krigshistorie
1995 Moen, Tallev Tobakknaud 29 Krigshistorie
1995 Sanden, Tor O Straumnes- gard og skule 30 Skulehistorie
1995 Skarprud, John Oskoreia 42 Folkeminne
1995 Naper, Trygve Under Sunsdalsfjellet 43 Dikt og songar
1995 Sanden, Tor O Fossøy, attlagd plass i Vrådål 44 Husmannsplassar
1995 Kviteseid, Karl På jakt for 100 år sidan 49 Jagt
1995 Sanden, Tor O Godt sagt 52 Folkeminne
1995 Ibrekk, Olav Kviteseid Historielag 1985- 1995 54 Lagshistorie
1996 Solberg, Torbjørg På skule i Tveitgrendi 5 Skulehistorie
1996 Moen, Tallev Aslak T Kvålseth 14 Biografiar
1996 Lie, Anne Hald deg i handa mi 18 Dikt og songar
1996 Ruud, Gunnar Litt meierihistorie 19 Handel og næringsliv
1996 Lid, Hallvard Ymse skikkar 24 Folkeminne
1996 Sanden, Tor O Jolefeiring i Vrådal i gamle dagar 35 Høgtider
1996 Dalen, Hallvard Historiar og minne knytt til gamle ferdselvegar 42 Vegar og vegarbeid
1996 NN Politivedtektir for Kviteseid herad 49 Lov og rett
1996 Lie,Anna Vene juni 52 Dikt og songar
1996 Dalen, Hallvard Ferdsel på isen 53 Vegar og vegarbeid
1996 NN Fyrste rasefesjået i Noreg 58 Dyrskun
1996 Sanden, Tor O Godt sagt 60 Folkeminne
1997 Oppebøen, Harald Den gamle Sundebrua 5 Bruer
1997 Lid, Torleiv Tevling i braubaking 7 Dikt og songar
1997 Vesterdal, Bjørn Nedre Dalane skulekrins av Brunkeberg sokn. 9 Skulehistorie
1997 Anker, B. Th. Segner frå Kviteseid 19 Sagn og soger
1997 Sandåker, Bjørgulv Kringdom trædveåri 25 Morgedal minne
1997 Løvi, Else Roholt- kirkene og nykirken 33 Kyrkjene
1997 Straand, Torgeir Veg og transport i gamal tid 43 Transport og ferdsel
1997 Hemmestveit, Torjus B. Tur til Skien i 1912 47 Skisport
1997 Sandåker, Olav Dei gamle skiløyparan 51 Dikt og songar
1997 Nordbø, Halvor Flekstveit 55 Gardshistorie Flekstveit
1997 Leirlid, Hege Då eg var liti 61 Morgedal minne
1997 Sanden, Tor O Godt sagt 69 Folkeminne
1998 Omtveit, Torleiv Morgedals Debatskole 5 Skulehistorie
1998 Lid, Hallvard Merkedagar og vêrmerke 14 Folkeminne
1998 Råmunddal, Aasulf Marie Kleiv og Frelsearmeen i Kviteseid 21 Lagshistorie
1998 Noraberg, Tarje Marie Kleiv 23 Biografiar
1998 Sandaaker, Aasmund Hegneåi/Håtveitåi i Morgedal, Gamle anlegg 31 Skogsdrift og fløting
1998 Riis, Emanuel Draumkvede frå Kviteseid 35 Dikt og songar
1998 Løvy, Else Futen Marcus Henrik Florentz (1772-1869) 41 Biografiar
1998 Strondi, Eivind Nyveg gøymer så mangt 54 Vegar og vegarbeid
1998 Naper, Trygve Tusseto 58 Dikt og songar
1998 Sollie, Einar Slik møtte eg Vrådal i siste halvdel av trettiåra 60 Vrådal minne
1999 Fjågesund, Torjus Kavalkade 7 Prologar og talar
1999 Sanden, Tor O Slik var det før i tida 15 Vrådal minne
1999 Omtveit, Hans Andreas Ein vakker haustdag på Gamleveg 42 Morgedal minne
1999 Sandåker, Bjørgulv Øystein Runningen 58 Biografiar
1999 Solvang, Thorleif Sudpolfararen Olav Bjåland 62 Biografiar
1999 Skaug, Tore Frå Lauvstadhamni til Sachsenhausen 69 Krigshistorie
1999 Florentz, Johan- Henrik Futen Marcus Henrik Florentz (1772-1869) 76 Biografiar
1999 Sønstebø, Jørgen Kviteseid- lensmenn gjennom tidene 79 Lov og rett
1999 Bjørgum, Olav Kviteseid 85 Kviteseidbyen
1999 Riis, Emanuel Kviteseid Historielag 1995 91 Lagshistorie
2000 Vaa, Dyre Erik Werenskiold og Kviteseid 5 Kunst og kultur
2000 Lid, Hallvard Folkeminne samla og uppskrive 16 Folkeminne
2000 NN Då Kviteseid Handelslag feira 25 år 22 Handel og næringsliv
2000 Rønningen, Kristiane Kristine Aarhus - eit blad frå slitets soge 27 Biografiar
2000 Heggtveit, Jørgen Litt skulesoge frå Kvitseid 30 Skulehistorie
2000 NN Godt sagt 38 Kviteseid minne
2000 Stølen, Oddvar Tømmer fra himmelen 40 Skogsdrift og fløting
2000 NN Brunkeberg - eit sogerikt bygdelag i Øvre-Telemark 46 Brunkeberg
2000 NN Krusifikset i Kilen kapell 50 Kyrkjer
2000 Lid, Torleiv Ein song te sauens pris 56 Dikt og songar
2000 Skaug, Tore Litt om Thoresenslekta frå Kviteseid 59 Slektshistorie
2000 Nordbø, Sveinung Minne frå 1920-åra 69 Kviteseid minne
2000 Omtveit, Hans Andreas Rett skal vera rett 71 Redaksjonelt
2000 Skaug, Tore Brunkeberg Songlag 1918 72 Lagshistorie
2000 Riis, Emanuel Kviteseid Historielag - Årsmelding 2000 75 Lagshistorie
2001 Skaug, Tore Kunstnaren og offiseren som stifta Kviteseid IL 7 Biografiar
2001 Omtveit, Hans Andreas Då krigen kom til Brunkeberg 15 Krigshistorie
2001 NN Til Knut Loupedalen 25 Biografiar
2001 Gullvaag,Olav Maalrørsla i Telemork 27 Lagshistorie
2001 NN Siste kapitel av en fjellgårds sag 37 Gardshistorie Flekstveit
2001 Bergland, Aslak Aslak Bergland som talar 43 Prologar og taler
2001 NN Stormægtigste allernaadigste arve kong og herre 51 Ferjestader og brygger
2001 Rui, Lavrants Morgedal 57 Dikt og songar
2001 Skaug, Tore Litt meir Thoresen 59 Slektshistorie
2001 Skaug, Tore Poteten på Grini 61 Krigshistorie
2001 Nordgaard, Aasmund Saamunddson Eidvollsmann og kanalforkjempar - Litt om morgedølen Aasmund Saamundsson Nordgaard 65 Biografiar
2001 Hauglid, Eivind Minnedikt om Gulldokka 74 Dikt og songar
2001 Riis, Emanuel Kviteseid Historielag - Årsmelding 2001 77 Lagshistorie
2002 Skaug, Tore Kyrkjebyggjar Bergland og familien han 7 Biografiar
2001 Bergland, Aslak Songar om Sondre 22 Dikt og songar
2002 NN Frå Bjørn Brekke erindringar 30 Biografiar
2002 Wrå, Hans Glimt frå siste verdskrig 35 Krigshistorie
2002 Redaksjonen Draumkvedet og Maren Ramskeid 41 Biografiar
2002 Skaug, Tore Smågutar på ikornjakt 43 Jakt
2002 Kvaale, Ketil Folkeminne - samling i Telemarki 45 Folkeminne
2002 Abel, J.S Då Tveitgrendvegen blei bygd 55 Vegar og vegarbeid
2002 Hamsun, Knut Hamsun-brev frå Vråliosen 60 Vråliose minne
2002 Utbø, Hans Læraren og norskdomsmannen A.O. Haukom 63 Biografiar
2002 Nielsen, Agnes Korte glimt frå mi livssoge 74 Biografiar
2002 NN Hestetransport på Langesjå 94 Transport og ferdsel
2002 Omtveit, Torleif Kviteseid Historielag - Årsmelding for 2002 95 Lagsarbeid
2003 Ljosdal, Magne Historia om husmannsjenta Ingerid Sondresdotter Norheim 7 Biografiar
2003 Heggtveit, Jørgen Mi barndoms kyrkje - Brunkeberg kyrkje som i 1990 fylte 200 år 19 Kyrkjer
2003 Aviser «Himmelens sluser åpnet seg og hager blei til steinørken» - Litt om storflaumen i Kviteseid 29. juni 1953 26 Naturkatastrofar
2003 Loupedalen, Torjus Menneske eg minnest, Torjus Hemmestveit 33 Biografier
2003 NN Torjus Loupedalen 39 Biografier
2003 Dårelaupet, Gunhild Oppskrift 1857 av Sophus Bugge 42 Dikt og songar
2003 Bergland, Aslak Aslak Berglands preikesamling 45 Prologar og talar
2003 Skaug, Tore Haakon Ruud fortel frå barndom og ungdom 49 Kviteseid minne
2003 Bergland, Aslak Songar om Sondre 55 Dikt og songar
2003 Aase, Birger Sundkilen svingbro i Kviteseid 63 Bruer
2003 Vesle Olav Naar kanalen kjem. Som: Eg skull' au ha lyst te gifte mei, san 69 Dikt og songar
2003 Mjaaland, Gunni Kyrdalen Soger og segner frå Vigdesjå 71 Sagn og soger
2003 Kleiv, Bladst R. Hugsjaa 75 Lagshistorie
2003 NN Hundrekronersgubben 78 Kunst og kultur
2003 Ibrekk, Olav Litt om husa på gardane i Vest- Telemark opp gjennom tidene 85 Byggeskikk
2003 Lid, Torleiv Regle til kokkefesten 103 Dikt og songar
2003 Bugge, Sophus Bror kjenner att syster 107 Dikt og songar
2003 Omtveit, Torleif Kviteseid Historielag - Årsmelding for 2003 109 Lagshistorie
2004 Lid, Torleiv Prolog til jubileumsfesten då Morgedal Idrottslag fylte 100 år 7 Prologar og talar
2004 NN Vrådal IL - frå skiklubb til fotballskule 11 Idrett
2004 Skaug, Tore Fjågesund IL - yngst i Kviteseid 22 Idrett
2004 Skaug, Tore Store bragdar og mange heltar 26 Idrett
2004 O.B Kviteseid IL, anno 1934 32 Idrett
2004 NN Kviteseidingen som lærte svensken å gå på ski 36 Skisport
2004 Andreassen, Augun Telemarks Fylkes Skikrets 25. årsfest 39 Skisport
2004 Bergland, Aslak Sondre renn Kastedalskote 44 Dikt og songar
2004 Ettestad, Nils Kviteseid-fotball 1915-2004 47 Idrett
2004 Midtsund, Svein Dag Skihopping og pylsesist på 50 - tallet 53 Kviteseid minne
2004 Feilberg, Tryggve Morgedal Idrottslag 61 Idrett
2004 Skaug, Tore IL Vrådølen - litt historie 69 Idrett
2004 Skaug, Tore Allsidig idrettsliv i Brunkeberg 75 Lagshistorie
2004 Loupedalen, Torjus Brunkeberg Idrottslag 25- årsjubileum 83 Lagshistorie
2004 Hemmestveit, Mikkel Mikkel Hemmestveit fortel 88 Skisport
2004 NN Dalane Idrottslag 93 Lagshistorie
2004 NN Retting årsskrift 2003 95 Lagshistorie
2004 Omtveit, Torleif Kviteseid Historielag - Årsmelding for 2004 96 Lagshistorie
2005 Kjellsen, Gunhild Heggtveit Barndom i Kviteseid 7 Åsgrend minne
2005 Berg, Johan Hos bestemor i Vrådal 15 Vrådal minne
2005 Sandåker, Bjørgulv Litt mimring frå Morgedal 18 Morgedal minne
2005 Åreskjold, Anne Grete Lunden Anleggstid 27 Industri og anlegg
2005 Oppebøen, Harald Tømmerfløyting i Dalane- og Morgedalsåi 33 Tømmerfløting
2005 Strondi, Eivind Båndomsminne 38 Morgedal minne
2005 Sørensen, Gjertrud Nord Barndomsminne frå byen 42 Kviteseid minne
2005 Skarprud, Signe Det er haust 47 Høgtider
2005 Folkow, Björn Den skjønneste plassen på jorden… 49 Vrådal minne
2005 Åreskjold, Anne Grete Lunden Lyneld 53 Vrådal minne
2005 Straumsnes, Gunnar Lytt til London 58 Krigshistorie
2005 Svatun, Helga Koren Dahl Om oppvekst og krigsår i Kviteseid 63 Krigshistorie
2005 Naper, Ådne T. Bak ei bleikgul gardin 69 Vrådal minne
2005 Nordskog, Knut Eventyret som blei verkelegheit 76 Morgedal minne
2005 Straumsnes, Gunnar St. Hansfeiring på Langøy 1938 84 Vrådal minne
2005 Midtsund, Svein Dag Skihopping og pylsesist på 50 - tallet 86 Kviteseid minne
2005 Skaug, Tore - måtte unionen forbræde! 95 Unionsoppløysinga
2005 TS Kviteseid kommune og 1905 101 Unionsoppløysinga
2005 Sanden, Solveig Muren Då far måtte røme 103 Krigshistorie
2005 Omtveit, Torleif Kviteseid Historielag - Årsmelding for 2005 109 Lag og organisasjonar
2006 Endresen, Fridtjof Telemarkinger på Gullkysten 7 Biografiar
2006 Gundersen, Gunhild På sporet av ein gullgravar- far 15 Biografiar
2006 Brekke, Johans Bjørnason En dag i Skoven 21 Kviteseid Minne
2006 Krafft, Finn Kvitseid gamle kirke 23 Kyrkene
2006 Skaug, Tore Telemarkskyri 150 år 31 Dyrskun
2006 Nørstrud, Åse Karen som gjekk til kongen med kyr 43 Biografiar
2006 Mosdøl, Olav Fest for teleros 50 Prologar og taler
2006 Lid, Torleiv Ein timmemålars farvel 69 Dikt og songar
2006 Omtveit, Torleif Korleis Dala- og Morgedalsåi, samfloting blei til 72 Skogsdrift og fløting
2006 NN Da presten Bergland ville hogge lerketre-alleen 92 Kviteseid minne
2006 Tormodsvik, Aslaug Marie Fort deg - nå kjem båten! Barndomsminne frå Bergstod 94 Bergstod minne
2006 Bergland, Aslak Sondre bli hugtekjen 103 Dikt og songar
2006 Riis, Emanuel Årsmelding 2006 for Kviteseid Historielag 106 Lagshistorie
2007 Botnen, Olav På ny veg til gamle tufter 7 Vegar og vegarbeide
2007 Skaug, Tore Den gongen fatigbudgetter vog tungt 17 Sosial- og helsestell
2007 Skaug, Tore Litt om jordbruks- og småbruksskulen i Vrådal 21 Skulehistorie
2007 Ranheimsæter, Ørnulf Flekstveit 30 Gardshistorie Flekstveit
2007 Kleiv, Ragnhild Torvild Bjåland - ein gamal, god visekvedar 38 Folkemusikk
2007 Kleiv, Aasmund Bladmannen Ragnvald Kleiv 44 Biografiar
2007 Berge, Styrkår Etterkrigsår og ungdomstid 46 Krigshistorie
2007 Skaug, Tore Olav Lien. Frå krisehjelp til landssvik 51 Krgshistorie
2007 NN Grisen som blei konfiskert 69 Krigshistorie
2007 Aasmundtveit, Olav O. Austfrå på veg mot Brunkeberg sentrum 71 Brunkeberg minne
2007 Jens frå avisa Varden Det er snart slutt på fløtingen 78 Skogsdrift og fløting
2007 Moen, Jørgen Kva å-karar og andre fortel om timmerfløtinga i Dala- og Morgedalsåi 83 Skogsdrift og fløting
2007 Kasin, Jørgen Fotominne frå fløtinga 88 Fotografi
2007 Bergland, Aslak Sondre rur seg upp ein jordveg 94 Dikt og songar
2007 NN Tveitgrend anno 1929 95 Fotografi
2007 Landstad, M.B. Fjeldbondens Juleaften 96 Dikt og songar
2007 Lid, Torleiv Braubakartevling Morgedal 1950 98 Dikt og songar
2007 Berntsen, Gunhild Soga om Eivind og Bergit 99 Lundevallsgrendi minne
2007 Riis, Emanuel Kviteseid Historielag - Årsmelding 2007 105 lagshistorie
2007 Skaug, Tore Dødsulukka på Fjågesundvegen 15 Ulukker
2008 Sanden, Solveig Muren Då dei andre var på ferie 6 Vrådal minne
2008 Kleiv, Ragnhild Kjersti Skålid fortel um livet i gamle dagar 12 Brunkeberg minne
2008 Skaug, Tore Da Kviteseid fekk nynorsk salmebok 17 Kviteseid minne
2008 Botnen, Olav Husmannsminne frå Kviteseid 20 Husmannsplassar
2008 NN Soga om Sondresteinen 31 Skulpturar o minnesmerker
2008 Kleiv, Aasmund Sondresteinen 38 Dikt og songar
2008 Bergland, Aslak Gjestebodet 43 Dikt og songar
2008 Sandåker, Aslak Haglevêret som fòr yver Morgedal 45 Naturkatastrofar
2008 Skaug, Tore Lerketre-mysteriet og soga om Cloumanns mange velgjerningar 48 Biografiar
2008 Sandåker, Aslak 17de Mai i Morgedal 1928 58 Morgedal minne
2008 Fjågesund, Torjus Lundevall Prolog til 50-årsjubileet for Kilen kapell 10. august 2008 60 Prologar og talar
2008 Ruud, Gunnar Kviteseid Garveri - ei viktig verksemd i byen 68 Handel og næringsliv
2008 Lid, Torleiv Prolog til utflyttarfestivalen i Kviteseid 18 juli 1992 79 Prologar og talar
2008 Sandåker, Bjørgulv Kaldsmia rim 83 Dikt og songar
2008 NN Fjeldbondens Juleaften 87 Dikt og songar
2008 Omtveit, Torleif Litt frå soga til Morgedal Fråhaldslag 89 Lagshistorie
2008 Lundevall, Tarald Opptegnelser vedkommende Kilen 94 Kilen
2009 Kleiv, Aasmund Kverni på Kleiv 6 Gamle hus
2009 Berge, Styrkår Då vatnet dreiv både kvern og stampe 10 Næringsliv
2009 Loupedalen, Knut Aslak Skarde og kvennepikki 13 Segn
2009 Botnen, Olav Husmannsplassar i Lundevallsgrendi 14 Husmannsplassar
2009 Lundevall, Tarald Flekstveits gårdshistorie 25 Gardssoge
2009 Lundevall, Tarald Lundevall, Tarald 36 Biografiar
2009 Kleiv, Ragnvald Gunleik Lid - smed og tanndoktor 40 Biografiar
2009 Berntsen, Gunhild Asbjørn Knutsen Øyan - "Ungdomsskulen far" 47 Biografiar
2009 Omtveit, Torleif Smegrava frå Bygland 58 Gravfunn
2009 Mandt, Gunnvor Misjonsheimen på Lønnegraff 65 Lagshistorie
2009 Bergland, Aslak Sondre æ gjift 71 Dikt
2009 Omtveit, Torleif Morgedal landboforening 73 Lagshistorie
2009 Riis, Emanuel Kviteseid torvstrølag 76 Lagshistorie
2009 NN Til ein helselagsfest i Sandlandsgrendi 77 Lagshistorie, Dikt
2009 Strondi, Eivind Korndyrking og treskjemåtar 80 Næringsliv
2009 Skaug, Tore Kviteseid hornmusikk - i opp- og nedgangstider 83 Lagshistorie
2009 NN Skogsdrift og fløting i Vrådal 102 Næringsliv
2009 Årsmelding - Kviteseid historielag 107 Lagshistorie
2010 NN Om skiløbningen i Øvre Telemarken 6 Skihistorie
2010 Skaug, Tore Ei livleg helg i Kvit(e)seid 15 Lagshistorie
2010 Oftelid, Torkjell Ei ættesoge frå Nissedal og Vrådal 19 Ættesoge
2010 Steane, Jon G Brudlaupet på Roholdt 24 Gardssoge
2010 Planlegging for kongeleg besøk 31 Dyrskuhistorie
2010 Hestar må bindast forsvarleg 35 Politivedtekter
2010 Kleiv, Ragnvald Kviteseidlæraren som blei ordførar i Lårdal 48 Biografiar
2010 Fles, Anne Båtliv på Bandakkanalen 44 Bandakkanalen
2010 Love for Kviteseid Elektricitetsverk 49 Lover
2010 Naper, Torfinn Dikterpresten Jens Zetlitz: "Glædens muntre sanger" 51 Biografiar
2010 Riis, Emanuel Litt gruvehistorie frå Kviteseid 59 Gruvehistorie
2010 Omtveit, Olav Gruver i Morgedal 63 Gruvehistorie
2010 Berge, Styrkår Soga om Bertold-bygningen 69 Bygningshistorie
2010 Listaullii arsenkisgruve 72 Gruvehistorie
2010 Glimt frå Kviteseids gruvesoge 77 Gruvehistorie
2010 Nordskog, Grete Morgedal musikklag 85 Lagshistorie
2010 Berntsen, Gunhild Med bibel og gitar til Zululand 89 Biografiar
2010 Noraberg, Kristiane Signe og Gunnar 95 Biografiar
2010 Bergland, Aslak Fossjordbrekka 99 Dikt
2010 Botnen, Olav og Skaug, Tore På attgrodde stigar i Tveitgrendi 101 Husmannsminne
2010 Skaug, Tore Litt om "besta" 113 Biografiar
2010 Skaug, Tore Eit gjensyn med Dagne Knutskås 115 Biografiar
2010 Gamle bilete fortel 122 Bilete
2010 Årsmelding for Kviteseid historielag 126 Lagshistorie
2011 Bergland, Aslak Aslak Berglands båndomsminne 8 Morgedal
2011 Noter til "Båndomsminne" 50 Morgedal
2011 Bergland, Aslak Aslak Berglands barndomsminne 63 Morgedal
2011 Attlagde plassar i Morgedal 108 Morgedal
2011 Ulvenes, Halvor I fotspora til Sondre 195 Morgedal
2011 Register for husmannsplassane 197 Morgedal
2012 Kleiv, Aasmund Loft og bur 6 Bygningshistorie
2012 Kleiv, Aasmund og Sandåker, Brynjulf Loft og bur i Morgedal 8 Bygningshistorie
2012 Syftestad, Torfinn Då fjernsynet kom til bygdi 34 Folkeminne
2012 Kleiv, Ragnvald Bureisingsmannen Halvor Steinarson Rue 38 Gardshistorie
2012 Skaug, Tore "Dersom ein aldri gjev opp, vil det lukkast" - Eit lite portrett av Henrik Brokke 42 Biografi
2012 Brokke, Henrik Diktaren Henrik Brokke 50 Dikt
2012 Aabø, Arne T. Han er utegløymd i ættesoga - blenk frå livet til Nils H. Bergane i Dalane 55 Biografi
2012 Botnen, Olav Liv og lagnad i Strauman i gamal tid 65 Straumanminne
2012 Skaug, Tore Då krigsmakta invaderte ungdomshuset i Dalane 81 Krigshistorie
2012 Bergland, Aslak Låmi på Hauglid 87 Dikt
2012 Strondi, Eivind Litt om Morgedal folkeboksamling 91 Kulturhistorie
2012 Syftestad, Torfinn Ved vegs ende 93 Bygningshistorie
2012 Mosdøl, Olav Spelet om Jens Zetlitz 99 Biografi
2012 Etter Knut Loupedalen Zetlitz på folkemunne 110 Kviteseidminne
2012 Naper, Hallvard Slik feiret vi jul på Vassendstøylen 111 Folkeminne
2012 Skaug, Tore Øksestyvd i Tveitgrendi 120 Skogshistorie
2012 Heimeside for Kviteseid historielag 122 Redaksjonelt
2012 Kleiv, Aasmund På Fantefloti 124 Dikt
2013 Sanden, Gunnar Lovise Sanden - jordmor og bonde i Kviteseid 6 Biografi
2013 Syftestad, Torfinn Læraren 23 Biografi
2013 Den gongen Vrådal skulle hoggast i to 29 Kommunesamanslåing
2013 Syftestad, Arvid Aslak Meir om "farans folk" 35 Biografi
2013 Skarprud, Johannes Om reguleringa av Bandak og litt om følgjene det fekk 37 Samferdsel
2013 Syftestad, Torfinn Me blar i fortida til Vesla 47 Biografi
2013 Skaug, Tore Soknepresten som dødde i Nazi-Tyskland 56 Biografi
2013 Apenes, Georg Om å dømme sin neste i Vest-Telemark 65 Kulturhistorie
2013 Wraa, Tormod Gruvedrift på Hegland 75 Gruvedrift
2013 Eikland, Olav Song ved opninga av Skafsaa og Øvre Vraadals samlingshall "Midttun" 78 Song
2013 Aabø, Arne T. Haddemoa - ein sterk livslagnad 80 Biografi
2013 Redaksjonen Fiskarane på Hurrungheii 91 Retting
2013 Brokke, Henrik Henrik Brokke i Amerika - Indian-Joe og Nybrotsmannen 92 Dikt
2013 Kleiv, Ragnvald Mikkel Hemmestveit om slalåmspørsmålet 94 Idrettshistorie
2013 Lie, Olaf Kjell og Syftestad, Torfinn Lundevallbakken 1928 -1982 98 Idrettshistorie
2013 Bergland, Aslak Sondre på premierennet i Kristiania 114 Dikt
2013 Aasmund Kyrkja på Hauge 120 Dikt
2013 Klypp frå TA - Ronald Håkonsens arkiv ... men slitet fylgde med 122 Biografi
2013 Wraa, Tormod Gamle offerplassar i Vråliosen 123 Kulturhistorie
2013 Plukk frå arkivet 125 Ymse
2013 Redaksjonen Forfattarane 126 Ymse
2014 Skaug, Tore Kviteseid Sanitetsforening i 100 år 6 Lagshistorie
2014 Draugedalen, Gunstein Far min 16 Biografi
2014 Skaug, Tore Omgangsskulen i Skree-grenda 22 Skulehistorie
2014 Skaug, Tore Mor Noregi heilfigur 28 Kulturhistorie
2014 Syftestad, Torfinn Miras lange reise 32 Biografi
2014 Etter Birger Boquist, Aftenposten Kviteseid-vegar anno 1953 43 Samferdsel
2014 Jørgensen, Herdis Nordbø Den gilde (og dramatiske) utferda til Perstøyl 48 Lagshistorie
2014 Redaksjonen Borgejordet 1910 51 Bilete
2014 Redaksjonen Då Spjotsodd hadde postopneri 53 Samferdsel
2014 Bjerkås, Trygve Dommarfullmektigminner fra Skrivargarden 1974 -76 57 Kulturhistorie
2014 Moen, Jørgen Gro Årdalen - postberaren 71 Biografi
2014 Kleiv, Aasmund Ein tragisk skuletur 79 Ymse
2014 Tradisjon Frå Rikard Berges arkiv 80 Regler
2014 Moen, Jørgen På gamle vegar i Dalane 82 Samferdsel
2014 Syftestad, Arvid A. Kvinna frå Island 89 Ymse
2014 Redaksjonen Konfirmantlyftet i Vrådal 91 Ymse
2014 Kleiv, Aasmund Segni om Holum i Morgedal 92 Segn
2014 Redaksjonen Fiskarane på Hurrungheii 96 Bilete
2014 Mosdøl, Olav Telemark folkehøgskule i Kviteseid (1914 - 54) 97 Skulehistorie
2014 Hartenstein, Tilman Historia om ein underkjend kunstnar - Gunnar Utsond 110 Biografi
2014 Redaksjonen Forfattarane 121 Ymse
2015 Fjalestad, Jostein & Wraa, Gunnar Lunden krins, når skogen tek over 6 Husmannssoge
2015 Fjalestad, Jostein & Gunnar Wraa Husmannsplassar i Lunden krins 25 Husmannssoge
2015 Redaksjonen Vekkinga i Vrådal 30 Religion
2015 Redaksjonen "Giftmordet på Nord-Odden" 31 Ymse
2015 Smeland, Steinar Aslaug Vaa og Kviteseid 32 Biografi, Litteratur
2015 Kleiv, Aasmund Hudsko - heimegjort og lettvindt 44 Husflid
2015 Jørgensen, Herdis Nordbø, red. Frå "Vrådølen" - avisa til Vrådal kristelege ungdomslag 46 Lagshistorie
2015 Syftestad, Torfinn Halvor K. Sandland - ein mangfaldig og markant personlegdom 64 Biografi
2015 Olimstad, Jakob Dei fire som omkom på havet 70 Krigshistorie
2015 Skipar, Birger Krigsminna ved Reinskås i Vrådal 80 Krigshistorie
2015 Skarprud, Johannes Bruene i Kviteseid 175 år 86 Samferdsel
2015 Skaug, Tore "Kirkenøden" i Fjågesund 95 Kyrkjehistorie
2015 Larsen, Karin Maria Då Fjågesund fekk kyrkje 99 Kyrkjehistorie
2015 Skaug, Tore Då ungdomslaget samla bygdefolket 101 Lagshistorie
2015 Syftestad, Arvid Aslak Kviteseid Husdyrtrygdelag 107 Lagshistorie
2015 Ruud, Gunnar Kviteseid på hundrelappen 109 Kulturhistorie
2015 Mosdøl, Olav Sondre Skiløypar frå Morgedal 115 Biografi
2015 Syftestad, Arvid Aslak Ei historie om tre liter mjølk og ein snill mann 128 Ymse
2015 Mest etter Rikard Berge Tusenkunstnaren frå Kilen 130 Biografi
2015 Redaksjonen Forfattarane 138 Ymse
2016 Tormodsvik, Aslaug Marie Bergsto - bygda som ikkje må bli gløymd 6 Bergsto
2016 Den gong Kviteseid hadde 16 skulekrinsar 24 Skulesoge
2016 Bakken, Sverre fortel Ein sjømann frå Kviteseid 28 Ungdomsminne
2016 Bakken, Marta Messejenta frå Kviteseid 40 Ungdomsminne
2016 Frå Norsk Vekeblad nr. 29/1969 Kviteseid gamle prestergård 54 Gardssoge
2016 Mandt, Gunnvor Draktmoten i Vrådal i eldre tider 64 Kulturhistorie
2016 Aabø, Arne T. Drangstveit-ætti i Kviteseid bygdesoge 66 Ættesoge
2016 Syftestad, Arvid Eit langt liv i varehandel. Ein prat med Aage Haatveit 75 Biografi
2016 Etter Kjetil A. Flatin Egeleiv Tollehommen 81 Eventyr og segnir
2016 Dalen, Bjørg Utvandrarane frå Bergdal 83 Utvandrarsoge
2016 Smeland, Steinar Kviteseid skyttarlag 150 år 88 Lagshistorie
2016 Skaug, Tore Tømmerfløytinga i Dalaåi - eit eineståande samvirkeføretak 99 Næringsliv
2016 Redaksjonen Dalaåi - eit kulturminne 105 Kulturminne
2016 Skaug, Tore Botanikaren som fekk sin eigen "hage" i Kviteseid. 110 Botanikk
2016 Mosdøl, Olav For fattige og for rike 116 Dikt
2016 Draugedalen, Gunnstein Melodi- For fattige og for rike 117 Melodi
2016 Kleiv, Aasmund Alder og år 118 Dikt
2016 Redaksjonen Forfattarane 120 Ymse
2017 Nordal, Inger Meir om Kviteseid-floraen 6 Botanikk
2017 SAabø, Arne T. Spelemannen Lars Målar frå Telemark 24 Folkemusikk
2017 Syftestad, Arvid BGlimmergruva ved Heivatn i Kviteseid 37 Gruvedrift
2017 Sandsdalen, Halvor J. Soga om Sandland-felene 44 Folkemusikk
2017 Sollie, Einar Slike eg møtte Vrådal i 30-åra 47 Ungdomsminne
2017 Haaland, Inger Johanne Barndomsminner fra Bergsto 64 Ungdomsminne
2017 Bjørnstad, Åsmund Då poteta kom til Øvre Telemark 68 Potetdyrking/opplysningstida
2017 Moen, Jørgen Torvild Knutsson Dalen 1794-1861 77 Ættesoge
2017 Skaug, Tore Maren Ramskeid 200 år 82 Ættesoge
2017 Skaug, Tore Rumpetroll-forskaren frå Fjågesund 84 Zoologi
2017 Anon Torstein Jutulen 87 Stev
2017 Loupedalen, Knut Ordsmedar i Brunkberg 89 Dikt
2017 Redaksjonen Brokefjell hotell 91 Næringsliv
2017 Skaug, Tore På sporet av Ole Blom 95 Samfunnsliv
2017 Skaug, Tore Opplysningsmannen Jens Zetlitz 98 Kosaskulen/Kviteseid Seminar
2017 Mosdøl, Olav 60-års jubilantar på Kvitsund 101 Skulesoge
2018 Skaug, Tore Astrid Brekkes lengste reise 6 USA minne
2018 Vaa, Johan Aslaug Vaa - raulending eller kviteseiding? 12 kultur og ætt
2018 Smeland, Steinar Anne Jordgrav - ein eventyrforteljar av format 17 Eventyr
2018 Jordgrav, Anne Gullfuglen og gull-linda 22 Eventyr
2018 Syftestad, Arvid Kviteseid handelslag - litt historie 27 Handel og næringsliv
2018 Skarprud, Johannes d.e og Skarprud, johannes d.y Krigsminne frå den siste verdskrigen 35 Lokalistorie 1940-1945
2018 Skaug, Tore Ein ukjend krigar frå Kviteseid 38 Krigsminne frå den første verdskrigen
2018 Kolbu, Aslak "Der menneske drep" 43 Krigsminne frå den første verdskrigen
2018 Skaug, Tore Jolefeiring på [[Ole Blom]s tid 68 Høgtider
2018 Skaug, Tore Soga om Tveitloftet 72 Kviteseid bygdetun
2018 Skaug, Tore Klypp frå folkemusikkarkivet 74 Folkemusikk
2018 Jordgrav, Anne Rulleskaft 81 Eventyr
2018 Redaksjon Klypelyft og uvyrdslåmir 83 Soger
2018 [Høydal, Aslaug] Geit og ku i himmelen? 88 Dikt og songar
2018 Møller-Hansen, Toralf Lys og eventyr 90 Målarkunst Kviteseid