Riksarkivet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Riksarkivets lokaler ved Sognsvann i Oslo.
Foto: Hans-Petter Fjeld
I de første årene, fram til 1866, holdt Riksarkivet til på Akershus festning, blant annet i Sydfløyen.
Fram til innflyttingen ved Sognsvann i 1978 holdt Riksarkivet til på Bankplassen i Oslo, i den eldste av Norges Banks bygninger.
Foto: Stig Rune Pedersen

Riksarkivet er en statlig forvaltnings-, kulturvern- og forskningsinstitusjon ved Sognsvann i Oslo. Det er en del av Arkivverket, en etat som har som primæroppgave å føre tilsyn med og ta vare på bevaringsverdige offentlige arkiver. Riksarkivet har ansvaret for arkivene i den statlige sentraladministrasjonen, dvs. departementer og direktorater mv., i tillegg til Høyesterett. Fra tiden før 1814 har Riksarkivet arkiver etter sentrale instanser som stattholderskapet på Akershus, og serier som gjelder Norge fra sentraladministrasjonen i København. Det er et stort antall middelalderbrev i Diplomsamlingen, av både offentlig og privat proveniens. Dessuten oppbevares en rekke nyere og eldre private arkiver fra bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.

Riksarkivaren er sjef for Riksarkivet så vel som for Arkivverket i sin helhet.

Det eldste dokumentet i Riksarkivet er datert 28. januar 1189 og er et brev fra pave Clemens III til geistligheten i Norge. Det eldste skrevet på norsk, «Asper-diplomet», er udatert, men kan ut fra innholdet bestemmes til ca. 1210. Det er adressert til mossedølene (folket i Hobøl). Det finnes i Riksarkivets samlinger dessuten fragmenter av dokumenter helt tilbake til tiden før år 1000.

Historie

Riksarkivet ble opprettet i 1817. Stillingen som riksarkivar ble opprettet i 1840, og Henrik Wergeland ble utnevnt som den første riksarkivar.

Fra opprettelsen til 1866 hadde arkivet tilhold i Sydfløyen og RomeriksfløyenAkershus festning. Deretter har Riksarkivet hatt forskjellige tilholdssteder i Kristiania/Oslo. Hovedkontoret med en del magasiner var i den gamle Norges Banks bygningBankplassen 3 fra 1914 til 1978. Magasinene var ellers spredt utover på forskjellige steder, blant annet i gamle kruttmagasiner på Hovedøya. I 1978 kunne Riksarkivet ta i bruk nybygde kontorlokaler og fjellmagasiner på Sognsvann, der institusjonen flyttet inn sammen med Statsarkivet i Oslo, Norsk lokalhistorisk institutt, Norsk kjeldeskriftinstitutt, Privatarkivkommisjonen og Sekretariatet for fotoregistrering. Etableringen fant sted under daværende riksarkivar Dagfinn Mannsåkers ledelse, og han tok selv initiativet til tomtevalget ved Sognsvann i 1965.

Heraldisk rådgiver

Riksarkivet er departementets heraldiske rådgiver og innstillende instans for nye kommunevåpen, når kommuner og fylkeskommuner ønsker å få fastsatt sine våpen i en kongelig resolusjon. Riksarkivet har derfor har hatt stor innflytelse på de reglene som blir anvendt på valg av innhold og utforming for nye kommunevåpen. Det strenge kravet om enkelhet som Riksarkivet har praktisert fra ca 1930, skiller seg fra offentlige våpen i mange andre land.

Kilder

Eksterne lenker