Søndre Tollbodgate 13 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Søndre tollbodgate 13 er administrasjonsbygg for polarmuseet i Søndre tollbodgate 11.
Foto: Einar Dahl (2017).
Tollere på plass utenfor Tollvesenets kontorer. Ca. 1900?
Foto: Ukjent
Flagget vaier over tollkontoret i 1960.
Foto: H.A. Brandt
Det flagges fremdeles, men nå over Polarmuseets administrasjon. Ca. 2000.
Foto: Kåre Kristensen

Søndre Tollbodgate 13 i Tromsø var tollbod i over hundre år. Gammelt matr.nr. 271. I dag er adressen endret til Søndre Tollbodgate 11a.

Kjøpmann Berg

Målebrev til Johan Conrad Berg på grunnen, datert 17. okt. 1839, tinglyst 13. juli 1840.

Tollboden ble oppført i 1840-årene av J.C. Berg og utleid til Tollkontoret. Berg hadde sin forretningsgård i Storgata 79.

Tollvesenet

Skjøte fra J.C. Berg til Tromsø Tollkammer på Statens vegne på dette hus med grunn og en pakkhusgrunn, i 1852.

Eid av Tollvesenet i 1918/32 og 46. Tollinspektør J.A. Johnsen i 1932.

Tollvesenet hadde tilhold her til på 1970-tallet, da overtok Tromsø kommune bygningen og Utekontakten fikk disponere lokalene, (1977/86).

Fra 1992 har administrasjonen til Polarmuseet holdt til her.

Tollvesenets lagerbygg lå i Søndre Tollbodgate 11.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.