Søndre Tollbodgate 11 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Polarmuseet er mye besøkt av tilreisende turister. Nedenfor museet ligger den siste resten av byfjæra.
Foto: Einar Dahl (2017).
Tollvesenets brygge ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt
Et par tiår senere var brygga blitt rød. 1980-81.
Foto: Ukjent
I 1994 ble naustet opprustet og arealet innlemmet i museets utstillingsarealer.
Foto: Kåre Kristensen

Søndre Tollbodgate 11 i Tromsø er i dag mest kjent som Polarmuseet. Eiendommen besto opprinnelig i 3 matrikkelnr.; 153=11a, nr. 196=11b og nr. 229=11c. I 1932 ble de slått sammen til ett nummer, Søndre Tollbodgate 11, som omfattet det meste av Tollvesenets gamle brygge, det nåværende Polarmuseet. I dag er adressen igjen endret, til nr. 11b. Nr. 11a er nå Polarmuseets administrasjonsbygning. Se Søndre Tollbodgate 13.

Tollvesenet

Målebrev datert 1. nov. 1838, tinglyst 28. jan. 1839. Målebrevet omhandler også våningshuset på Skansen.

Skjøte fra tollkasserer Salicath til Tollvæsenet på et stabur på Skansen, 1855.

Overenskomst mellom Tromsø kommune og Tollvæsenet om eiendomsretten til denne med flere grunner, i 1905.

Måle- og kartforretning hvoretter nr. 11a, 11b og 11c ble slått sammen til Søndre Tollbodgate 11, i 1932.

Skjøte fra Staten v/Bygge- og eiendomsdirektoratet til Tromsø kommune, i 1975.

Polarmuseet

Polarmuseet åpnet for publikum 18. juni 1978, (bestyrer Torbjørn Trulssen). Arktisk forening, som har vært en viktig støttespiller for museet, har også tilhold her, (1980/99).

Skjøte til stiftelsen «Polarmuseet i Tromsø», på nr. 11b, i 1990.

I 2010 fusjonerte museet med Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø museum.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.