Storgata 10 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
All bakgårdsbebyggelse ble revet i 2016, men Storgata 10 er fremdeles et fint hus.
Foto: Einar Dahl (2017).
Sør i Storgata. Vi ser nr. 10 helt til venstre, deretter nr. 12 osv. Bildet skal være tatt den 25. mai 1917!
Foto: Carl Dons
Vi ser bakgården til Storgata 10, som ligger nederst i bakken.
Foto: H.A. Brandt (1960).

Storgata 10 i Tromsø er et 3-etasjes bolighus på hjørnet Storgata/Peder Hanssens gate. - Gammelt matr.nr. 595

Hemming Karlsen

Målebrev utstedes til Tollef Isaksen etter oppmåling foretatt 6. juni 1878. I 1879 får han skjøte på grunnen fra P. Hanssen & Co.

I 1886 døde Tollef Isaksen, enken Hanna Amalie Hansdatter satt i uskiftet bo.

Skjøte fra Tollef Isaksens enke til Hemming Karlsen ble tinglyst 3. sept. 1891.

I 1891: Henning Edvard Karlsen med kona Nikoline Martine.

Fisker Heming Karlsen bodde her med kone Nikoline og familie, det gjorde også kjølmand(?) Ole B. Holm med Annie Johanne og fire barn, i 1900.

Eid av Hemming Karlsen i 1904.

Fisker Hemming og Nikoline Karlsen med familie, ingeniør ved jernfelt Carl Lian med kona Milly og to sønner, i 1910.

Fisker Hemming Edvard og Nikoline Karlsen, syerske Emilie Ellingsen, handelsreisende Arne Ingvald og Henriette Dorthea Opsahl, i 1916.

Hans Karlsen, fisker Einar Karlsen, kontordame Aasta og kassererske Marie Thørring, (1940).

Einar Karlsen

Hemming Karlsen døde i 1944 og Einar Karlsen var enearving.

Fisker Einar og kinomaskinist Erling Karlsen, bokholder Sigurd Heggelund, sjåfør Kåre Paulsen, kontordame Aasta Thøring, Troms Landbrukskontor (sekr. B. Sollie), (1946).

Dameklær A/S, manufaktur & damekonfeksjon, (Kitty Kjær), (1957), Einar og Hans Karlsen, sandforretning, (1957/72), snekker Hans Karlsen, mekaniker Kjell Hansen, (1957).

Arne L. Henriksen, (1966).

Einar Karlsen døde i 1971, Leonora Karlsen satt i uskifte.

Hans Karlsen

Skjøte fra Leonora Karlsen til sønnen Hans Karlsen i 1978.

Skipper Hans Karlsen, (1977/86 reder i 1990/93), Mondo Marketing A/S, (1982), Dagmar Nicolaysen, (1982/86).

Asbjørg Karlsen, (1986/93), journalist Aase Wynn, (1986).

Gro K. Berntsen, (1990/93), siv. ingeniør Sigurd From, (1990/93), Robert Johnsen, (1990), Ingegjerd Moe Petersen, (1990/93), Marianne Skandfer, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingene 1900 og 1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-93.