Storgata 119 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hele det gamle kvartalet er borte. Nr. 119 lå på hjørnet her.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et flott bilde fra Storgata ca. 1938. Det store hvite huset, nr. 4 fra venstre, er Storgata 119.
Traasdahls Elektro-maskin flyttet inn midt på 1960-tallet.
Foto: Ukjent.

Storgata 119 i Tromsø har gått en lang vei fra emissær Ellefsens dager til dagens boligblokk. - Gammelt matr.nr. 80.

Ellefsen

Skjøte fra Johan Peter Jakobsen til Tøger Ellefsen, datert 26. november 1842, tinglyst 28. november samme år.

Tøger Ellefsens enke Ane Hansdatter, skipper Hans L. Berg med kona Elizabeth Tøgersdatter og to barn, i 1865.

Skjøte fra Tøger Ellefsens enke til Hans Lauritz Berg, 1866.

Skjøte fra Hans L. Berg til Nils Ellefsen, 1874.

Emissær og arbeidsmann Nils Ellefsen med kona Anna og et fosterbarn, skipper Fritz Chr. Mack med kona Dorthe og tre døtre, los Erik Pedersen med kona Ingeborg og seks barn, i 1875.

I 1885: Dreier og fisker Nils Ellefsen med kona Anna Ellefsen Figenskau og to døtre, lærer Johannes Gjervig, handelsmann Albert Figenschau, skredder Olaus Corneliussen med kona Hansine og tre barn, handelsbetjent Carl Corneliussen, sypike Anna Sten, arbeider Andreas Paulsen med kona Alida og sønnen Alfred.

I 1891: Nils Ellefsen med kona Anna Rebekka og to døtre, Anders Jakobsen Holen, Oluf Persen Vold, Ole Andreas Paulsen med kona Alida Marie og sønnen Johan Martin, tjenestepike Elen Marie Pedersen, Jens Petter Danielsen med kona Marthine Bergithe, fem barn og svigermor Kjerstin Rask Jensen, tjenestepike Ragnhild Olsen.

Auksjonsskjøte til Martha og Inga Ellefsen, frasolgt Nils Ellefsen, med rett for N. Ellefsen og hustru til fri bolig, i 1899.

I 1990 bodde dreier og skjærsliper Nils og Anna Ellefsen her med døtrene Martha og Inga og tre losjerende, ishavsskipper Johannes Larsen med kona Emilie og tre barn, seminarelev Ingvald Rødvig med kona helga og en datter, Magdalene Bergitte Rasch, enke etter handelsmann på Karlsøy.

Eid av Marta og Inga Ellefsen i 1904.

Emissær Nils og Anna Ellefsen med to døtre, tjenestepike Margrethe Nilsen, malermester Ole og jordmor Ida Rotvold med sju barn og tjenestepikene Anna Klingenberg og Petra Johannesen, tjenesteguttene Kristian Olsen og Thomas Svenske, i 1910.

I 1916: Emissær Nils og Anna Rebekka Ellefsen, harpuner Johannes Bernhard og Marianne Lorentine Jensen, maskinaspirant Erling Isaksen, Gunvor, jordmor Ida Marie og skoleelev Charlotte Rotvold, tjenestepikene Jenny Furøy, Anna Rebekka Klingenberg, Gudrun Pauline Martinsen og Indianna Berthea Olsen.

Eid av Martha Jakobsen i 1918.

Olsen

Skjøte fra Nils Ellefsen og Martha Jakobsen til Kristian Olsen, 1918. – Leiekontrakt fra Kristian Olsen til Nils Ellefsen på et hjørneværelse i 2. etg. for hans levetid, 1918.

Eid av bankassistent Kristian Olsen i 1932 og 57, (pensjonist). Olsen var tidligere bokholder i Tromsø Sparebank og ble populært kalt «Skistav-Olsen» fordi han lagde skistaver på bestilling.

Sykepleier Astrid og butikkdame Signe Moe, arbeider Oskar Myrstad, (1940).

Bankassistent Kristian Olsen, sydame Alvilde Eriksen, sykepleier Jenny og kontordame Signe Moe, arbeider Lars Sommerseth, (1946).

Arbeider Torfinn Hansen, arbeider Leo Indal, elev Einar Olsen, (1957).

Skjøte fra Kristian og Asta Olsen til Jasper Hamnvikør i 1964.

Kontorbygg

Elektro-maskin A/S, (Erik Traasdahl), BMW, Wartburg, Trabant, Renault, (1966). Traasdahl kom fra Prestenggata 39 i sept. 1965. Han hadde utstillingsareal for bilene i Storgata 132, Rørhandelen.

Jasper Hamnvikør, (1966), flyttet til Strandveien 56, (1972).

Skjøte fra Dagny og Jasper Hamnvikør til Øistein Dalsbø i 1968.

Harry Evenseth, (1972).

Verneteknikk, (1977), Vigdis Helsesalong, (1977).

Norsk Olje A/S

Skjøte fra Øistein Dalsbø til Norsk Olje A/S i 1979.

Norsk Olje A/S kjøpte gården i 1979 og ervervet også nabogårdene med tanke på å føre opp et administrasjonsbygg. Uavklarte trafikkmessige forhold rundt bruhodet gjorde imidlertid at saken trakk i langdrag og bygget ble ikke noe av.

Det er litt usikkert når huset ble revet, men den nye forretningsgården ble bygd rundt 2008.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Kristensen og Heide Hansen: Tilbakeblikk. 2000.
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Historisk kjøretur, 2011.