Storgata 144 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lenketittel

Storgata 144 lå omtrent på høyde med den røde bilen.
Foto: Einar Dahl (2017).
Nilsens fiskeforretning holdt til i nr. 144 i omkring 40 år.
Foto: H.A. Brandt (Ca. 1960).

Storgata 144 i Tromsø huskes nok best som butikken til "Fiskeboll-Nilsen" av gamle tromsøværinger. Det var et stort hus med mange familier som til slutt ble revet på 1960-tallet. - Gammelt matr.nr. 73.

Kjører Hansen

Målebrev til Brynild Christoffersen, datert 8. mai, tinglyst 22. mai 1833.

Skifte etter Brynild Christoffersens hustru, Martha Katrine Johannesdatter, hvoretter eiendommen ble utlagt enkemannen, i 1863.

I alt bodde det 35 personer her i 1865: Kjører Ole Peder Hansen med kona Hana Andrine og tre sønner, fisker Hans Andreas Olsen med kona Marta Maria og to døtre, vaskekone Oline Øjen og hennes sønn, kullarbeider Johanes Evensen med kona Nikoline og fire barn, skomaker Johan Bustad med kona Inger og sju barn, sykone Ingeborg M. Andersen med fem barn.

Auksjonsskjøte til Isak Lathi, frasolgt Peder Hansens bo, i 1870.

Skjøte fra Isak Lathi til Erik Mikkelsen Nylund, i 1871.

Tømmermann Nylund

I 1875: Tømmermann Erik Nylund med kona Lise Hansdatter og tre barn, tømmermann Johan Eriksen med kona Bergithe Georgine og en datter, maskinist Ole Larsen med kona Bergethe Berg og fire barn, repslager Oluf Johan Olsen med kona Hanna og en datter, arbeider Johannes Mortensen med kona Ebertine Hansdatter og to døtre, snekker Berthinus Olsen med kona Helmine Marie og en datter.

I 1885: Tømmermann Erik M. Nylund, tømmermann Johan Nylund med tre barn, sjømann Hans Engelsen, arbeider Hans Rakim Jensen med kona Andrea Holm og to barn, enke Nora Aspaas med to sønner, Joakimma Jonsen, enke Chrisjanna Chrisjansen, pike Pauline Pettersen, enke Karine Johansen med datteren Konstanse.

I 1891: Erik Nylund med kona Jusine Johana og stesønnen Krestoffer Krestofersen, tjenestepike Krestine Bærteusen, Elias Sakkariassen med kona Johana og to barn, Sofie Nylund med tre barn, Edevart Matisen med kona Hanna og fem barn, Johan Petter Susamel med kona Anne Marie, fem barn og svigermoren Segri Halstensen, Johan Johnsen med to barn og pleiedatteren Amanda Oluffine, tjenestepike Bærte Marie Olsen.

Auksjonsskjøte til Erik Nylunds enke Jensine Nylund, med tilliggende grunnstykke, frasolgt Erik Mikkelsen Nylunds og enkes fellesbo, i 1896.

I 1900: Jensine Nylund, som mottok losjerende, lagerformann v/brennevinssamlaget Hans Kristensen med kona Karen Marie og fire barn, sjømann/harpuner Kristoffer Kristoffersen med kona Kristine og fem sønner, matros Thorvald Hansen med kona Salome og fem barn, maskinist Henrik Lund med kona Othilie og tre sønner, snekker/tømmerm. Leomard Marinius Johansen med kona Amanda Josefine og en datter, maskinarbeider Julius Berg med kona Hanna og tre barn.

Eid av Jensine Nylund i 1904.

Tømmermann Eilertsen

I 1910: Hustømmermann Edvard og Jensine Nylund Eilertsen og en pleiesønn, enke Kristianne Galschjødt, fisker Rich. og Jakobine Henriksen med fire sønner, enke Kristine Kristoffersen med fire barn, fjellarbeider Karl og Charlotte Frantsen med tre sønner, syerske Anna Olufsen, cand. pharm. Arthur og Helene Wilhelmsen Rojahn med en datter, enke Ulette Sakariassen med sønnen Enok, Anette Ingara Jakobsen med to barn, (Mannen rømt fra henne i 1903).

I 1916: Jensine Johanne, tømmermann Edvard Kristian og tømmermann Eilert Eilertsen, arbeider Johan Aas, tømmermann Ottar Martin og Marie Elise Ditlevsen, arbeider Helberg, Jakobine Kristine, Olga og kullsjauer Richard Joakim Henriksen, Ovedie Iversen, enke Antonette og Dagmar Jakobsen, fisker Andreas Klingenberg, Amanda Leonora Johannesen, fisker Endor og Rikarda Karoline Tollefsen. Eid av Jensine Eilertsen i 1918.

Etter Jensine Eilertsens død overtok ektemannen, Edvard Eilertsen, eiendommen, i 1921.

Auksjonsskjøte til Sofie Helene Hansen i 1922.

Fiskehandler Nilsen

Skjøte fra Sofie Hansen til Ulrik Nilsen og Erling Lind, i 1923.

Skjøte fra Erling Lind til Ulrik Nilsen på hans ½-part, i 1925.

Tromsø fiskematforretning, eid av Ulrik «Fiskeboll-Nilsen» i 1932 og 57, senere av Søren Schjølberg, (1966), Søren Schjølbergs fiskematforretning i 1972.

Ulrik Nilsen (1883-1960) startet som tømmermann, fortsatte på E-verket, men endte som fiskehandler. Nilsen var kjent som en snill og barnekjær mann som var utradisjonell for sin tid; han trillet gjerne barnevogna selv og han kunne traktere en symaskin. Han huskes for å være generøs med varebeholdningen til dem som hadde det vanskelig og var svært lite selvhøytidelig.

Fruen i huset, Elisabeth Nilsen, drev forretning i Rektor Steens gate 14 allerede fra 1914 av.

I sørenden barber Karl Pettersen, ”Kalle Barbér”, (1957/66).

Tømmermann Hagbart Pedersen (På Isaksens båtbyggeri), sjømann Helge Hansen, stuert Arthur Lorentsen, skipper Edv. og arbeider Henriette Wilhelmsen, jordmor Kaspara Hansen, sjåfør Jakob Olsen, (1940).

Arbeider Arthur og lagerarbeider Sigfred Lorentsen, telegrafbud Fritz, kontorassistent Haldis og sydame Klara Melsbøe, sjåfør Jakob Olaisen, skipstømmermann Hagbart Pedersen, skipper Edvard Wilhelmsen, (1946).

Tømmermann Hagbart Pedersen, arbeider Antonius Karlsen, sjåfør Arnold Nilsen, (1957).

Arnold Lundin

Skjøte fra Ulrik Nilsen til sønnen Arnold Nilsen (Lundin), i 1959.

Arnold A. Lundin, (1966).

Skjøte fra Arnold Lundin til Knut Petter Tessem i 1970.

Revet på 1970-tallet.

Nytt forretningsbygg, Storgata 142/48, sto ferdig i 1978. Se Storgata 142.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.