Storgata 142 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 142 lå på hjørnet her.
Foto: Einar Dahl (2017).
Det nærmeste vi kommer et gammelt bilde av Storgata 142 er litt av Salvesens kiosk.
Foto: H.A. Brandt (Ca. 1960).

Storgata 142 i Tromsø var en arbeiderbolig som ikke fikk noen stor framtid, huset ble revet ca. 1960 for å gi plass til en kiosk. - Gammelt matr.nr. 72.

Gunder Gundersen

Målebrev til Gunder Gundersen, datert 19. okt. 1819, tinglyst 2. juli 1832.

Målebrev til Hans Nicolai Gundersen av 9. okt. 1832, tinglyst 23. nov. 1847.

Skjøte fra Hans N. Gundersen til Ole Trondsen Skeie i 1862.

I 1865 bodde disse her: Sjøfarende Andres Simonsen med kona Ingeborg Soffie Øien og fire barn, skipper Lars Olsen med kona Johana Karoline Gjertsen og to døtre, arbeidsmann N. Gundersen med kona Elen Olava Bersvensen og en pleiedatter.

Skjøte fra Ole Trondsen til Jørgen Eggen i 1868.

I 1875: Malermester Peder Rafaelsen med kona Johanna, fisker Christian L. Mathisen med kona Alette Sørensen, fisker Niels Fredrik Nilsen med kona Henriette Brænne og en sønn, conditor Oluf Severin Rønning med kona Anna Marie og tre barn.

Skjøte fra Jørgen Eggen til Axel Thoresen i 1878.

Tømmermann Thoresen

I 1885: Skipstømmermann Axel Toresen men kona Hanna Marie og fire barn, Hedvig Anna Jonsen, dagarbeider Hans Peder Sørensen med kona Eleonora, Jekart Hæglund, dagarbeider Peder Ness med moren Tea Ness, Laura Petrea Luhn, fisker Oto Tøresen Lian med kona Anna Oline og fire barn, enke Bergete Katrine Kvam.

Auksjonsskjøte på Axel Thoresens eiendom til hans barn; Thoralf, Antonette, Alma og Othar Thoresen, i 1886.

I 1891: Axsel Thoresen med kona Hanna og fem barn, Peder Nafs med moren Thea og søsteren Maret Nafs, Laura Lund, Hans Petter Sørensen med kona Leonora, Oluf Olsen med kona Hanna og seks barn, tjenestepike Oluffine Eriksen.

Hustømmermann Axel Toresen med kona Hana Marie og seks barn, arbeider Peder og Maren Næss med to døtre, fisker Edevard Johanesen med kona Jensine og en datter, slakteriarbeider Jacob Wallum og kona Ane, med to barn og et barnebarn, i 1900.

Eid av Aksel Thoresens barn i 1904 og 1946.

Huseier Hanna Thoresen med en datter, harpuner Johan og Magda Lian, fisker Odin og Ane Hansen med to døtre, ishavsskipper Hjalmar og Brevig med kona Klara og to døtre, i 1910.

I 1916: Enke Hanna Marie og arbeider Ingrid Thoresen, arbeiderske Fredrikke Berntine Andreassen, kobberslager Nils og arbeider Hansine Eline Hansen, kontorist John Martin og Rebekka Haug, sjømann Andreas og Fridtjof Klingenberg, harpuner Johan Theodor Lian med kona Magda Kristine.

Vasker Elsa og salmaker Hjalmar Mathisen, vasker Ingrid Reiss (1940).

Sjåfør Evald Johansen, vaskerske Else, salmakerne Harald og Hjalmar Mathisen, sjømann Ingvald Olsen, Thor Søyen Reiss, (1946).

Hjemmelserklæring til Hanna Marie Thoresen i 1946.

Skifteskjøte fra Hanna m. Thoresens dødsbo til Ingrid Reiss i 1946.

Lunde Jensen

Skjøte fra Ingrid Reiss til Colin Lunde Jensen i 1946.

Hust ble revet før 1960-tallet, det ga da plass til Jan Salvesens kiosk som ble flyttet fra Storgata 72 da KV-kvartalet ble bygd i sentrum.

Skjøte fra Collin Lunde Jensen til Håkon Olsen i 1965.

Olsens kiosk & co, (Håkon Olsen og Olaf Falck), (1966).

Knut Petter Tessem

Skjøte fra Håkon Olsen til Knut Petter Tessem i 1970.

Otto Rollnes kiosk, (1972).

Skjøte fra Knut Petter Tessem til K.A. Bachke Maskin A/S på 2/5-deler av denne eiendommen og Storgata 144, 146 og 148, i 1977. Året etter solgte Tessem ytterligere 3/20 av eiendommene.

Skjøte fra Knut Petter Tessem til Norsk Kommuneforbund på 4/20-deler av bl.a. denne eiendommen, i 1978.

Storgata 142/48

Nytt forretningsbygg som omfatter Storgata 142/48 sto ferdig i 1978.

Bachke Maskin A/S skiftet navn til Bachke Invest A/S.

Arbeidsformidlingen, (1982/93), Bachke Maskin A/S, (1982), Fiskerikonsulenten i Troms, (1982), Fylkesarbeidskontoret, (1982/93), flere av Fylkesmannens etater, (1982), Oasen A/S, supermarked, (1982), Norsk Kommuneforbund, (1982/99).

Skjøte fra Bachke Invest A/S, Trondheim, til Norsk Kommuneforbund på 30/100 av eiendommene, i 1983.

Skjøte fra Bachke Invest A/S til Knut Petter Tessem på 25/100 av eiendommene i 1984.

Fakta Lavprismarked A/S, (1986), Norges handikapforbund, fylkesavd., (1986/93), Tromsø musikksenter (Albert Albrigtsen), (1986).

Skjøte fra Norsk Kommuneforbund og Knut Petter Tessem til ANS Storgaten 142/148 i 1989.

Comfort Mester-rør A/S, rørleggerforretning, (1990), Ivar’s musikk, (1990/93), Medi Nor A/S, bandasjeforretning, (1990/93), Statstjenestemannskartellet, avd. Troms/Finnmark, (1990/96), Tromsø Tapet & Linoleumslager A/S, (1990/99), Norsk Tjenestemanslag, (1996), Plus Data AS, (1996/99).

Commit Tromsø, (1999), Jon Helge Hansen, fysioterapi, (1999), Institutt for manuell terapi, (1999), LO Stat, (1999), fysioterapeut Torbjørn Schanche, (1999).

Kilder

 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.