Storgata 145 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 145 er et stort og velholdt hus.
Foto: Einar Dahl (2017).

Storgata 145 i Tromsø var en arbeiderbolig, som sine naboer.

Fisker Petersen

Målebrev til P.A. Grøntvedt, datert 26. november 1855, tinglyst 22. juni 1877.

Skjøte fra Grøntvedt til Ole Wilhelm Petersen i 1858.

Fisker Ole Velhelm Pettersen med kona Jørgine Johanne Johnsdatter og to barn, i 1865.

I 1875: Bryggemann/enkemann Ole Wilhelm Pedersen, skipstømmermann Johan Edvard Tomsen med kona Seselie og fem barn.

I 1885: Fisker Ole Pettersen, fisker Jakop Emil Kristensen med kona Marie, to døtre og tjenestepiken Themine Tronsen.

Auksjonsskjøte til Peter Christian Johannesen, fra Ole W. Petersens dødsbo, i 1896.

Fisker Johannesen

Fisker og kullsjauer Petter Johannesen med kona Henriette og fem barn, i 1900.

Skjøte fra Peter Chr. Johannesen til Jakob Georg Johannsen, med hefte om borett for selgeren med hustru, i 1901.

Eid av Jakob Georg Johannesen i 1904.

Skjøte fra lensmann Schjetlein, som verge for Jakob G. Johannesen, til Peter Chr. Johannesen, i 1904.

Arbeider Petter Kristian og Henriette Johannesen og fire barn, enken Anna Larsen med fire sønner, i 1910.

Peter Johannesens kone døde i 1913.

Skjøte fra Peter Kristian Johannesen til Hagbart Kræmer på ½-part av eiendommen, i 1913.

Fisker Kræmer

I 1916: Løsarbeider Petter Kristian og Ingeborg Anna Johansen, sjømann Hagbarth E. og Anny Bergitte Kræmer.

Skjøte fra Hagbart Kræmer til broren Oluf Kræmer på hans ½-part, i 1917.

Skifteskjøte hvorved Peter Kr. Petersens ½-part overdras enken Ingeborg Johansen, i 1920.

Skifteskjøte fra Skifteretten i Ingeborg Johansens bo til Thorstein Thomassen på boets ½-part, i 1921.

Skjøte fra Thorstein Thomassen til Oluf Kræmer på hans ½-part, i 1929.

Eid av Oluf Kræmer i 1932 og 46.

Arbeider Oluf Kræmer, snekker Kornelius Johansen, (1940/1946).

Sverdrup Forshaug

Skjøte fra Oluf Kræmer til Sverdrup Forshaug, i 1949.

Skjøte fra Sverdrup Forshaug til Wally, Halfdan og Alfon Kræmer, i 1953.

Skjøte fra Vally, Halfdan og Alfon Kræmer til Hans Mathias Brox og Kåre Tanke, i 1954.

Kåre Tanke

Skjøte fra Hans M. Brox til Kåre Tanke på hans ½-del, i 1967.

Støperiarbeider Hans M. Brox, båtsmann Kåre Tanke, (1957/66).

Arne Brox, maskinforretning, (1977).

Helga Brox, frisersalong, (1982/86), se også Storgata 97.

Maskinteknisk leder Kåre Tanke, (1982/93).

Hairstyle frisør, (1990/93), disp. Hans Brox (i Sentrum Diesel AS), (1993/99).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.