Storgata 148 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 148 var den nordligste av gårdene som forsvant inn den nye forretningsgården .
Foto: Einar Dah (l2017).
Storgata 148 var huset midt i bildet.
Foto: Vilhjelm Riksheim (1938).
Storgata 148 så ganske slitent ut da dette bildet ble tatt.
Foto: H.A. Brandt (Ca. 1960).

Storgata 148 i Tromsø var et av disse store, familierike, trehusene som måtte gi tapt for det moderne på 1970-tallet.

Tømmermann Olsen

Målebrev til Søren Simonsen, tinglyst 8. februar 1847.

I 1865 bodde tømmermann Hans Olsen her med kona Christiana Margrete og seks barn.

Skjøte fra Søren Simonsens sønn og arving, Lars Simonsen, til T.B. Holst, i 1871. – Holst solgte videre til Hans Olsen samme år.

Huseier og enke Kristiane M. Olsen med ni barn, bødker Jakob B. Sjøning med kona Trine og to barn, i 1875.

Skjøte fra Hans Olsens enke til sønnen, Olaus Hansen, med hefte om kår for enken, i 1876.

I 1885: Kristiane Olsen, harpuner Rasmus Sevaldsen med kona Johanne og tre barn, fisker Lars Korneliussen med kona Karen Andersen og tre barn, Jakop Hansen, handlerske Albine Nilsen.

Maskinist Kristiansen

Auksjonsskjøte til Andreas Kristiansen, 1886.

I 1900: Maskinist ved smeltehytte i Birtavarre, Andreas Kristiansen, med kona Emilie og sju barn, tømmermann Henrik Jaklin med kona Henriette og en datter, fyrbøter ved elektrisitetsverk Anton og Dorthea Krane, arbeider ved mineralvannfabrikk Hagen Haagensen med kona Marie og to pleiedøtre, snekkermester Peder Olsen med kona Therese og tre snekkerlærlinger.

Eid av Andreas Kristiansen i 1904.

Skjøte fra Karl F. Kristiansen og Emilie Kristiansen, etter fullmakt, til Anton Johansen og Hans Thorstensen, i 1904.

Altmuligmann Johansen

I 1910 bodde disse her: Bryggemann/fiskeforretning Anton og Magna Johansen med to sønner, sypike Lydie Hansen, ishavsskipper Gustav Lindqvist med kona Helmine og to barn, enke Kristine Dahl, bryggearbeider/ fisker Hans og Laura Torsteinsen med fem barn, tjenestepikene Hansine Sørensen og Ragna Hansen, vaskekone Kristine Dahl, lærer Torvald og Magna Torsteinsen med en datter, kullkaiarbeider Oluf og Hilda Johansen med tre barn.

I 1916: Faktor Anton Lauritz, enke Hanna Nikoline, arbeider Johannes Karsten, Katharina Kristine og Magna Kamilla Johannessen, enke Kristine Lorentine Dahl, sjømann Gustav Adolf og Helmine Gurine Lindquist, arbeider Agin Johan, Alfhild Julie og arbeider Petter Kristian Nilsen, enke Laura Alette Thorstensen.

Eid av A. Johannessen og H. Thorsteinsens enke i 1918.

Eid av Laura Thorstensen og vraker Anton Johansen i 1932 og 46.

Styrmann Johannes Johansen, arbeider Alfred Jakobsen, (1940).

Hjelpearbeider Alfred Jakobsen, butikkekspeditør Helge Slåttelid, bokbinder Harry Sivertsen, sterspike Marianne Thorstensen, (1957.)

Marianne Thorstensen, Arne Johan og Thor Arne Andersen, Jan R. Jentoft, (1966).

Knut Petter Tessem

Skjøte fra Marianne Thorstensen til Knut-Petter Tessem i 1972.

Huset ble revet på 1970-tallet.

Nytt bygg, Storgata 142/48, sto ferdig i 1978. Se Storgata 142.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.