Storgata 168 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Byggeprosjektet i Storgata 162-68 tok til i 2016, men var stoppet opp sommeren 2017. Tomta til Storgata 168 lå lenge ubebygd, men inngår nå som nærmeste hjørnet i nybygget.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 168 lå i krysset mot Arbeidergata. Ca. 1938.
Foto: Vilhjelm Riksheim

Storgata 168 i Tromsø var et lite trehus som ble revet etter krigen. Det startet og sluttet med arbeider Jensen. - Gammelt matr.nr. 451.

Arbeider Jensen

Målebrev tinglyst 4. juni 1866.

I 1865 bodde arbeider Andreas Jenssen her med kona Jonette Johannesdatter og fem barn.

Auksjonsskjøte til Hillebert Pettersen, i 1866.

Skipper og arbeider Andreas Jensen med kona Jonette og tre barn, bødker Iver Esmann? med kona Anna Margrete og en pleiedatter, i 1875.

I 1885: Tømmermann Johan Tomesen med kona Seselie, fisker Johan Tomesen, skredder Henriette Heglund, fisker Julius Tomesen, Salome Tomesen, fisker Johan Dybdal, skredder Anne Olea Rolandsen, pleiebarn Arthur Johansen, barnet Emelie Dybdal.

Skifteskjøte fra Hillebert Pettersens konkursbo til Edvard Falck Haakaby, i 1896.

I 1900 bodde verftstømmermann Johan Andreassen her med kona Pauline og to døtre, fisker Johan Kristian Falck med kona Hendra, to barn og svigerforeldre, skipstømmermann Johannes Corn. Thomassen med kona Henriette og tre barn, fisker/kullsjauer Didrik Jensen med kona Else og fire døtre.

Skjøte fra Edvard Falck til O. Olsen Øveraas, i 1909. - Kontrakt hvor Ole O. Øveraas solgte til Fredrik Hansen, i 1909.

Delingsforretning hvor en del av eiendommen ble utskilt og gitt Arbeidergata 2, i 1909.

Arbeider Jensen

Skjøte fra Fredrik Hansens enke, Petrine Hansen, til Didrik Jensen, i 1910.

Arbeider Didrik og Josefine Jensine Jensen, i 1910. De bodde her også i 1916.

Olufine Jensen

Hjemmelsdokument til enkefru Olufine Jensen, i 1940.

Eid av Fina Jensen i 1932 og 1946.

Skjøte fra Olufine Jensen til pleiesønnen Bjarne Aronsen i 1946.

Makeskifte fra Bjarne Aronsen til Tromsø kommune i 1949.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1918.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.