Arbeidergata 2 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Krysset Storgata-Arbeidergata. Et stort leilighetskompleks er under bygging, det omfatter Storgata 162-68 og Arbeidergata 2. Det røde huset oppe i bakken er Arbeidergata 4.
Foto: Einar Dahl 2017
Samme kryss i 1938. Arbeidergata 2, som ligger oppe i bakken, ble i 1909 utskilt fra Storgata 168, nærmest.
Foto: Vilhjelm Riksheim

Arbeidergata 2 i Tromsø ble revet en gang på slutten av 1900-tallet.

Ole Øveraas

Delingsforretning avholdt 3. nov., tinglyst 11. nov. 1909 hvorved denne eiendommen ble utskilt fra Storgata 168. Eier var Ole Olsen Øveraas.

Erklæring hvorved Petrine Hansen (i Storgata 168) og Ole O. Øveraas treffer avtale om rett til avbenyttelse av privét og uthusene, i 1910.

I 1910 bodde disse her: Tømmermann Rikard Olsen med kone Kristine og fem barn, hustømmermann Ottar Ditlefsen med kona Elise, syerske Alberte Jørgensen, fisker Anton Antoniusen, skomaker Isak Nilsen med kona Berntine og datteren Haldis, fisker Anton Hansen med kona Theodore og datteren Edit, sjømann Ingvard Knudtsen med kona Marie og tre sønner, arbeiderske Amanda Nilsen.

Namdalsbruket

Auksjonsskjøte fra Ole O. Øveraas til Namdalens Aktiedampsag & Høvleri, i 1913.

I 1916: Fisker Anton A. og Theodora Hansen, løsarbeider Parelius og Sofie Helland, fisker Jens B. og Leonore Helmine Jensen, enke Marit Johannesen, skomaker Anton K. og Emma Cicilie Sunde.

Eid av Namdalsbruket i 1918.

Peder Nilsen

Skjøte fra Namdalens Aktiedampsag & Høvleri, Namsos, til Peder Olai Nilsen, i 1918.

Bekjentgjørelse om at Peder O. Nilsen ved vergemålsrettens beslutning var satt under vergemål, i 1923.

Skjøte fra Skifteretten i Peder og gjenlevende hustru Oldines fellesbo til Oldine Nilsen, i 1928.

Eid av Oldine Nilsen i 1932.

Gjertrud Karlsen

Skifteskjøte fra enkefru Oldine Nilsens dødsbo til Gjertrud Karlsen Elgh i 1938.

Formann Einar Larsen og arbeiderne Sverre Sørensen og Hans Kristensen bodde her i 1940.

Arbeider Arne Adolfsen, arbeider Edith Hansen, tømmermann Gerhard Ingebrigtsen, syerske Julie Iversen, vaskepike Jenny Jensen, arbeider Judith Karlsen, vaskerske Kaspara og arbeider Petra Larsen, arbeiderne Kåre, Svein og Sverre Sørensen, (1946).

Arbeider Arne Adolfsen, vasker Leonore Jensen, fisker Odd With, fisker Arvid Olsen, (1957)

Vaskehjelp Jenny Hansen, (1960).

Damefrisør Judith, (1966/77) og Odd With, (1966).

Skjøte fra Gjertrud Karlsen til Else Adolfsen og Judith With, i 1973.

Skjøte fra E. Adolfsen og Judith With til Petter Trollvik, i 1987.

Revet i 19? - I 2016 startet byggingen av et nytt kvartal med boligblokker mot Storgata og Arbeidergata 2 inngår i dette.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingen 1910 for Tromsø.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med skatteligningen for 1944/45.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.