Storgata 172 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Da dette bildet ble tatt het eiendommen til venstre Storgata 172. Etter krigen ble den delt mellom nr. 170 og 174 og forsvant ut av soga.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).

Storgata 172 i Tromsø har hatt en komplisert nabohistorie med Storgata 170. Opprinnelig var de én eiendom som ble delt i 1877. På bykart fra 1931 og 1945 er Storgata 170 utelatt, bare nr. 172 er med. I matrikkelen for 1946 oppgis det at eiendommen Storgata 172 er delt mellom nr. 170 og 174 og på dagens grunnkart i kommunen er nr. 172 borte, husrekken har nr. 170, 174, og så videre.

Brødrene Thomassen

Målebrev til Nils Peder Thomassen og Martin Johan Thomassen, datert 15. august 1854, tinglyst 27. august 1855.- Skjøte fra Martin Thomassen til Nils P. Thomassen på hans andel, samme år.

I 1865 bodde fisker Nils Peder Thomassen her med kona Maria Hansdatter og tre barn.

Skjøte fra Nils P. Thomassen til bødker Karl Andersen på en ½-part av grunn og våningshus, uten uthus, i 1876. - Delingsforretning hvor Nils P. Thomassen beholder matr.nr. 457a (Storgata 172) og Karl Andersen matr.nr. 457b (Storgata 170), i 1877.

I 1885: Fisker Nils Peder Thomassen og husholderske Helene Olsen.

Spinner Olsen

Auksjonsskjøte til Elen Bentine Olsen, frasolgt Nils Thomassen, i 1888.

I 1900 bodde huseier Elen Berntine Olsen, som levde av spinding, her.

Auksjonsskjøte til Tromsø Fattigvæsen, i 1909.

Fisker Joakim Raanæs med kona Helene og to barn, i 1910.

I 1916: Arbeider Hans Martin og Inger Pedersen.

Eid av Tromsø kommune i 1918/1932.

Målebrev- og kartforretning avholdt 20. okt. 1942 hvorved søndre ½-del av Storgata 172 ble utskilt og tillagt Storgata 170, tinglyst 31. mai 1944. - Skjøte fra Tromsø kommune til Emilie Dahl på denne delen, i 1944.

Målebrev- og kartforretning avholdt 20. okt. 1942 hvorved nordre ½-del av Storgata 172 ble utskilt og tillagt Storgata 174, tinglyst 31. mai 1944. - Skjøte fra Tromsø kommune til Sigurd Holm på denne delen, i 1944.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.