Storgata 174 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Dagens utgave av Storgata 174 er fra 1990-tallet.
Foto: Einar Dahl (2017).
Det gamle Storgata 174 er var huset de to spaserende mennene skal til å passere.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).

Storgata 174 i Tromsø var en toetasjes arbeiderbolig. - Gammelt matr.nr. 498.

Fisker Karlsen

Grundbrev til Karl M. Hansen, datert 7. september, tinglyst 9. desember 1861.

I 1865 bodde fisker Carl Hanssen her med kona Ane Helene Edevarddatter og seks barn. Ti år senere bodde fortsatt tre barn sammen med foreldrene, i 1875.

I 1885: Fisker Karel Hansen med kona Ane.

Skjøta fra Carl Hansen til Fredrik Karlsen, med forbehold om kår for selger, med fritt husvære, i 1886.

I 1900 bodde arbeider Fredrik Karlsen her med kona Alette og fem barn.

Fiskevraker Fredrik E.K. Karlsen med kone Marie og en sønn, tømmermann Jendor Jakobsen med kona Anna, i 1910.

I 1916: Fisker Fredrik E., Marie Amalie og former Einar Marinius Karlsen, fisker Kristian og fru F. Pettersen.

Brannmann Holm

Skjøte fra Fredrik Karlsen til Sigurd Holm, i 1926.

Eid av brannmann Sigurd Holm i 1932 og 46, (rørlegger i 1957/77).

Kontorassistent Aage Holm, maler Arne Johnsen, (1940).

Målebrev- og kartforretning avholdt 20. okt. 1942 hvorved nordre ½-del av Storgata 172 ble utskilt og tillagt denne eiendommen, tinglyst 31. mai 1944.

Skjøte fra Tromsø kommune til Sigurd Holm på denne delen, i 1944.

Brannmester Sigurd Holm, malersvenn Odd Johansen, maler Arne Johnsen, (1946).

Kasserer Aage Holm, (1957).

Rørleggermester Alf Holm, (1972/86).

Robert Logan Coupe, (1990), Odd Engstad, (1990).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.