Storgata 24 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Butikken i 1. etg har det passende navnet "New age".
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata en gang på 1950-tallet. Vi ser skiltet som reklamerer for "Hansen & Johansen", elektrisk forretning, i nr. 24.
Foto: Ukjent (1950-åra).
Storgata 24 stikker seg ikke ut i gatebildet. Den eksotiske forretningen i 1. etg. flyttet inn før jul i 2013.
Foto: Stig-Lennart Sørensen (2014).

Storgata 24 i Tromsø besto først av to matrikkelnumre, nr. 516a og 516b, for- og bakbygning, i 1900 slått sammen til ett matr.nr. Fra å være et bolighus ble det tatt i bruk som næringslokale på 1950-tallet.

De første eierne

Et hjemmelsbrev til grunnen for A. Ebeltoft ble tinglyst den 4. mars 1867. Samme dag utstedes skjøte fra Ebeltoft til Erik Johannesen. I sept. samme år: Skjøte fra Erik Johannesen til Anton Edvard Diedriksen med forbehold om at Johannes Olli og hustru for sin levetid « at have et hus staaende paa grunden».

I 1868 utstedes skjøte fra Johannes Olli til Isak Lahti på en stuebygning.

I 1869 utstedes skjøte fra Anton Edvard Diedriksen til Oluf Mæle.

I 1869: Skjøte fra Isak Lahti til Fredrik Kristian Andreassen på en stuebygning. I 1871 selger Fredrik Andreassen stuebygningen til Daniel Hansen.

Familien Mæhle

Huseier og skipper Oluf Severin Mæle bodde i 516a med kona Anna Eleonore og fire barn i 1875. I 516b bodde huseier og jordarbeider Daniel L. Hansen med kona Marie Elisabet og to barn.

I 1885: Skipper Oluf Mæle med kona Anne og to barn, fattiglem Daniel Hanssen, enke Marie Kank, bakersvenn (hos Svees enke) Johan Helberg.

I 1891 avtalte Tromsø Fattigkommisjon og Oluf Mæle at Fattigkommisjonen kunne benytte huset i 2 år og at det deretter tilfalt Oluf Mæle som hans eiendom.

I 1891: Oluf Severin Mæhle med kona Anne Eleonora (f. Ladsen), to barn og datterdatteren Laura Rikarda Lorentsen, enkemann Daniel Lars Hansen og losjerende familiemedlemmer Marie og Dorothea Kank samt Dagny Marie Tobiesen.

I 1900 solgte bankbud Oluf Mæle huset til agronom P. Eriksen, med forbehold om borett resten av livet for seg og kona.

I 1900 var matr.nr. blitt 516. Da bodde fisker Hans Johannessen her sammen med Bergitte og fire barn, i bakbygningen bodde spinder og strikker Emilie Kristensen og hennes tre sønner.

Eid av Peder Eriksen i 1904/18. Eriksen var visstnok den første som spesialiserte seg på salg av landbruksmaskiner. Han begynte omkring århundreskiftet med salg av husholdningsvarer, landbruksvarer, våpen og ammunisjon og holdt på fram til ca. 1914. Her eller v/Grandkrysset? Selv drev hans gårdsbruk nede ved Aasgård (?)

Enken Anna Mæhle bodde her med familie i 1910, klædevasker Emilie Kristensen bodde fremdeles i bakbygningen med sine to sønner, med etternavnet Jørgensen.

I 1916: Enke Anna Leonora og Oline Henriette Mæhle, vaskekone Emilie, kjører Olaf Kristian og kjøregutt H. Emil Jørgensen.

Jakob Berntsen

I 1925 solgte P. Eriksen huset til Jakob Berntsen.

Eid av Jakob Berntsen i 1932.

Jakob Kr. Berntsen døde i 1933 og Thea Berntine Berntsen i 1934.

Kjører Johannes og arbeider Ingvarda Hansen, (1940).

Arbeiderne Johannes og Hans, bryggeriarbeider Ingvarda Hansen, d/s-pike Kristine Kristensen, (1946).

Skjøte fra Tromsø skifterett til arvingen Judith Backe, f. Berntsen, i 1947.

Skjøte fra Judith Backe til Hans E. Mikkelsen i 1947.

Familien Mikkelsen

Hansen & Johansen, (Harald Hansen), elektrisk forretning og installatør, (1957), kontorassistent Solveig Mikkelsen, (1957). Anny Kjerrvik Mikkelsen, systue, (1957/66), flyttet til Storgata 53, (1972).

Hans Mikkelsen & Co, (H. og Anny M), agentforretning, (1966).

Maskinsjef Hans Mikkelsen, (1972), Nord-Norges Motorservice, skipsmeklere, (Conrad Mikkelsen), (1972/77) ingeniør Conrad Mikkelsen, (1972/93).

Hans E. Mikkelsen døde i 1973, Anny Kjærvik Mikkelsen satt i uskifte.

”Astri barneklær”, etabl. 1972 av Astri og Roald Johnsen. Flyttet i 1978 til Storgata 79/83, det nye Torgsenteret.

Skjøte fra Anny K. Mikkelsen til Conrad Mikkelsen i 1978.

Bakehuset, utsalg (Asbjørn Hansen), (1982), Nomos Shipbrokers A/S, (1982/99), Nord-Norges Motorservice, skipsmeklere, (1982).

Annemor’s Brudesalong, (1993/96).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.