Storgata 53 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det begynner å bli mange år med grillkjøkken i nr. 53a.
Foto: Einar Dahl (2017).
Andresens vaabenforretning i nr. 53b er en av byens eldste. Børsemaker Anton Andresen kjøpte gården i 1890.
Foto: Einar Dahl (2017).
Helt til høyre ser vi Storgata 51, deretter nr. 53-61. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt
Storgata 53a i 2013.
Foto: Stig-Lennart Sørensen
Storgata 53b, Våpen-Andresen, et velkjent hus i bybildet. 2013.
Foto: Stig-Lennart Sørensen

Storgata 53 i Tromsø vil for tromsøfolk flest bety Våpen-Andresen. Våpenforretningen har holdt til her i mer enn 140 år. Eiendommen ble tidlig delt i Storgata 53a og b. - Gammelt matr.nr. 103.

Fra Thomassen til Withbro

Peder Thomassen kom til byen under krigsårene og fikk borgerskap i 1808 som murmester. Han bygde hus i 1811 på tomta som omfattet Storgata 53 og 55. I 1821 fikk han borgerskap som baker, men døde ikke lenge etter.

Auksjonsskjøte til Lars Sæther på murmester Peder Thomsens dødsbos eiendom, tinglyst 17. juli 1826.

Skjøte fra Lars Sæther til Tobias Torbersen, (dessuten på matr.nr. 267=Storgata 55), 1837.

Skjøte fra Tobias Torbersen til skomaker Ole Christiansen, på halvparten av eiendommen, 1862.

Skjøte fra Ole Christiansen til Svend Olaus Mølback, 1862.

Skjøte fra Svend Mølback til Mathias Johnsen, 1864.

I 1865 bodde vinhandler Christen Sverdrup Jacobsen her med kone Karoline Rebekka og tre barn. Han leide ut til Christina Aas som levde av søm og paraplyarbeide, og hennes datter.

Auksjonsskjøte til Petter Knudsen, 1872. Det ble utstedt målebrev på eiendommen året etter.

Handelsmann Petter E. Knudsen bodde her i 1875 med Bergithe Helene og fem barn.

Skjøte fra Petter E. Knudsen til Johan Peter Withbro, 1880.

I 1885: Skredder Johan Witbro, børsemaker Anthon Andresen med kona Gurine, fire barn, lærlingene Karl Bernhard og Martinus Olsen, tjenestepike Johanne Andreasen.

Børsemaker Andresen

Skjøte fra Peter Withbro til børsemaker Anton Andresen, 1890.

I 1891: Anton Andresen med kona Gurine Marie og tre sønner, læregutt Abraham Pettersen, Johan Wittbro.

Huseier og børsemaker Anton og Gurine Andresen med en sønn og flere lærlinger, handelsborger Karl Sannem med kona Alida og tre barn, i 1900.

53a: Bøssesmedmester Anthon og Gurine Andresen m/barnebarn, bøssesmeddreng Harry Gundersen, Johan P. Witbro, i 1910.

53b: Bøssesmedsvend Sigurd og Hilda Andresen med sine to døtre, i 1910.

Bøssemaker Anton, Gurine Marie, Gustav Adolf, Hilda Gunda, bøssemaker Sigurd Alfred Andresen, (1916).

Attest fra Tromsø skifterett om at børsemaker Anton Andresen avgikk ved døden 11. juli 1931 og etterlot livsarvingene Sigurd, Johan og Sverre Andresen, 1932.

Målebrev og kartforretning hvorved denne eiendommen blir delt i Storgata 53a og 53b samt hvorved et grunnstykke er fraskilt Strandgata 28 og tillagt Storgata 53b, 1932. 53b = det søndre våningshus og tilhørende uthus.

Sverre Andresen

53a: Johan Andresens cykkelforretning, 1933. - Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen er solgt på tvangsauksjon, 1934. - Tvangsauksjonsskjøte til Sverre Andresen, 1934.

53b: Skjøte fra Sigurd og Johan Andresen til Sverre Andresen, 1932.

53b: Leiekontrakt mellom Sverre Andresen og Tromsø Elektrisitetsverk om installasjon av elektrisk lys i denne eiendom, 1933.

Brødrene Anton og M. Andresen grunnla våpenforretningen sin i 1870 og har holdt til på samme adresse siden da. Anton døde i 1932 og sønnen Sverre overtok. De første tiårene var det mye håndverksmessig produksjon av geværer og ammunisjon, ikke minst jaktvåpen til ishavsfangst, senere salg og service av fabrikkproduserte geværer. Etter Sverres død i 1955 overtok Odd og etter ham Svein Anton i 1976. (Odd og Svein Andresen i 1999).

Nordbil A/S, automobilgarasje, 1940. Klara Widding, syforretning, 1940. Barber Kaare Jakobsen, 1940, (herrefrisør i 1946/57), arbeider Gunnar og slakter Sigurd Sivertsen, (1940).

Formann Gunnar, arbeider Johan og slakter Sigurd Sivertsen, lastebilkjører Bjarne Wale, (1946).

53a: Skifteskjøte fra Sverre Andresen og Clara Andresens dødsbo til Odd Andresen, i 1959.

Ektefellepakt mellom Odd og Ruth Helen Andresen om at eiendommen skulle være hennes særeie, i 1959.

Skjøte fra Ruth Andresen til Kristian og Jan Moldenæs i 1966.

D.M. Figenschow

Skjøte fra Kr. og Jan Moldenæs til firma D.M. Figenschow, i 1968.

53b: Skifteskjøte fra Sverre Andresen og Clara Andresens dødsbo til Sverre Andresen, i 1959.

Anny Kjerrvik Mikkelsen, mester i kjolesøm, (1972), kom fra Storgata 24. Amsy manufaktur, brudekjoler, (1972), Anny Johansen, frisersalong, (Anny Wiig, frisørmester), (1972/77).

Sverre Andresen døde i 1980. Arvingene var: Julie Oredalen, Oline Wilhelmsen og Odd Andresen.

Svein Andresen

Skjøte fra arvingene til Svein Anton Andresen i 1980.

Gården ble helt ombygd i 1983, (1984).

(53a) Auds grillkjøkken, (Aud Rugaas), (1977/90), Norplasta-Strømberg, (1982/86) Reidars Hairport, (1982), Hairport frisørsalong, (1986/99), Stenersens herrefrisørsalong, (53b) (se også Storgata 48), (1982/99).

Kr. Fr. Figenschow, (1990/93), Hawaii grillkjøkken (53), (1996).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.

Koordinater: 69.64802° N 18.95436° Ø