Storgata 29 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 29 lå noen meter inn fra Eurosparskiltet.
Foto: Einar Dahl (2017).
Fra høyre: Storgata 29 og 31 i 1938.
Bildet viser så vidt den gamle "knekken" som var i Storgata. Helt til høyre ser vi litt av taket til Storgata 27, det ligger vegg-i-vegg med Strandgata 2 og danner en forlengelse av denne gata. Storgata 29, midt i bildet, er det siste huset med front mot Storgata.
Foto: H.A. Brandt (1960).

Storgata 29 i Tromsø var et gammelt bolighus som ble revet i 1966. - Gammelt matr.nr. 364.

Familien Larsen

Tillatelse fra Tromsø Sognepræst til Noak Esaiasen til at bebygge grunden, tinglyst 15. april 1844. I løpet av den neste uken ble det tinglyst auksjonsskjøte fra Noak Esaiasen til P.A. Grøntvedt og videre fra ham til Petter Abrahamsen.

Petter Abrahamsen selger eiendommen til Johannes Larsen & Co i 1853.

Murmester Salamon Lathi og kona Brithe kom fra Sverige, skomaker Johan G. Johannesen, kona Anna Kath og deres fem barn og arbeider Isack Nilsen og hans sønn, alle bodde her i 1865.

Skjøte fra Johannes Larsen til Martin Larsen, 1866.

Huseier og los Morten Andreas Larsen, kona Karoline Magreta og deres seks barn bodde her i 1875.

I 1885: Fisker Anton Iversen med kona Elen og sønnen Alfred, arbeider Isak Nilsen Raudsjø, bryggearbeiderske Helmine Pedersen med barna Harijete og Othilie Larsen.

I 1891: Henriette Meier Larsen med sønnen Karl Ovam, Christian Toresen med kona Anna Sofie og fire barn, Christian Mathias Mikkelsen med kona Florentine og fire barn.

Familien Mikkelsen

Auksjonsskjøte fra Morten Larsens enke til Magnus Mikkelsen, 1892.

I 1900 bodde bryggearbeider Magnus Mikkelsen her med kona Anna og fire barn, skomakermester Rasmus Jensen.

Skjøte fra Magnus E. Mikkelsen til Thorvald Mikkelsen, 1904.

Forhenværende arbeider Kristian og Florentine Mikkelsen med sønnen Thorvald og datteren Hjalma, i 1910.

I 1916: Blikkenslager Thorvald Martin Mikkelsen, fiskerkjøper Johan Martin og Hjalma Aminda Paulsen.

Eid av blikkenslager Thorvald Mikkelsen i 1918/32. Han etablerte seg ca. 1918 og hadde verksted her.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at eiendommen er solgt på tvangsauksjon, 1936.

Skomaker Herman Angel, (1940/46), arbeider Alfred Hansen, (1940).

Eid av Tromsø kommune i 1946.

Husmor Mally Severinsen, (1946).

Skomaker Herman Angel, husmor Mally Severinsen, (1957).

Huset hørte med til rekken Storgata 19-31 som ble revet i 1966 for å gi plass til det nye Storgata 25 som sto ferdig i 1968.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.