Storgata 48 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fire år senere hadde Morris flyttet ut og Peak Performance inn.
Foto: Einar Dahl (2018).
Storgata 48 er fortsatt en flott forretningsgård.
Foto: Stig-Lennart Sørensen (2014).
Søstrene Horsts forretning holdt til i Storgata 48 i nesten 70 år. Ca. 1925.
Foto: Ukjent
Da søstrene Horst døde i 1955 kom Jens-Anton og Inger Horst fra Kjøllefjord for å drive forretningen videre. Det gjorde de til 1978, da dette bildet ble tatt.
Foto: Avisa "Tromsøs" fotograf

Storgata 48 i Tromsø har en komplisert historie med flere oppdelinger av det gamle matrikkelnummeret 31.

Holm

Første huset ble bygd av Johannes Arntsen Holm i 1812, samme år han fikk borgerskap. (Iflg. Ytreberg: ”nordenfor Benneche”). Holm handlet ennå i 1830-årene, men var av de mindre kjøpmennene i byen.

Skjøte fra Johannes Holm til Rikard Hansen på en del av denne grunnen, tinglyst 19. feb. 1844.

Skjøte fra Johannes Holms enke Cecilie Støk(?) til skomaker Einersen, 1851.

Skjøte fra skomaker L. Einersen til Senjen og Tromsø fogderikommune på den på tomten oppførte arrestbygning, 1854.

Skjøte fra skomaker Einersen til skredder Edvard Holm, 1862.

I 1865 bodde skomakermester Johannes Østrøm her med kona Bergithe, to døtre og to skomakersvenner. Det gjorde også skipper Sivert Christian Telefsen, hans kone Marta og deres seks barn.

Første deling

Delingsforretning av 25. juni 1865 hvorved den til Storgaten støtende del ble gitt matr.nr. 31a(= Storgata 48) og den til Grønnegate støtende del ble matr.nr. 31b (= Grønnegata 45), tinglyst 1. nov. 1869.

Tobisen

Auksjonsskjøte til Sivert Tobisen, 1869.

I 1872 solgte S. Tobisen en halvpart av eiendommen til skomaker Østrems bo og en halvpart til skomaker Rossbak Schjølberg.

Auksjonsskjøte til Rossbach Schjølberg på Østrems bos halvpart, 1872.

Leiekontrakt, der R. Schjølberg leier ut 2. etg. mm til O. Thue, 1875.

I 1875 bodde skomaker R. Schjølberg her med Elen Marie og tre barn, dessuten kjøpmann Oskar og Bertha Thue med en datter.

Andre deling

Delingsforretning av 8. juli 1876 hvorved eiendommen deles i matr.nr. 31c (=Storgata 46, Moursund) og 31a (=Storgata 48, Schjølberg).

Skifterettsskjøte til sakfører Kristian Moursund på R. Schjølbergs konkursbo, 1879.

I 1891: Andreas Røst Moursund med kona Marie og sønnen Karl Anton, tjenestepikene Hanna Olsen og Olava Aas, Oskar Aanderud, Peder Martin Hanssen med kona Maren Elisabeth og to døtre, Ernst Eriksen, Henrik Bastian Heide med kona Fredrikke og to sønner, tjenestepikene Regine Pedersen og Karoline Johnsen.

Auksjonsskjøte til J. Fougner, 1895. Han var tidligere skipsfører, nå tilsatt som kontorsjef i TADS.

Huset ble rammet av brannen som tok Storgata 44 og 46 i 1900. Ved 5-tiden om morgenen så det ut til at bygget var berget, men brannen tok seg opp igjen og huset ble ødelagt.

Søstrene Horst

Søstrene Nancy og Nathalie Horst kom fra Kjøllefjord i Finnmark i svært ung alder. De startet Søstrene Horsts manufakturforretning i 1897 i et beskjedent lokale i Fredrik Langes gate 25(?) hvor den var i 4 år. Flyttet så til Storgata 63 hvor forretningen ble bygd opp, før de i 1909 kunne flytte inn i egen gård her,(1932/46).

Skjøte til søstrene Horst, 1909.

Nancy Fredrikke Horst med døtrene Margrethe Marie, Nancy Kristiane og Nathalie Josefine samt sønnesønnen Kristian bodde her i 1910. Dessuten o.r. sakfører Arnold og Dagmar Theodore Holmboe med sønnen Hans og dampskipsekspeditør, poståpner og telegrafistinne Aslaug Magdalene Schøning.

I 1916: Birger, Nancy Kristine og Nathalie J. Horst, murer Ole Haldor og Gjertrud Marie Joramo.

Kontorsjef Birger Horst, (1940).

Begge søstrene Horst døde i 1955. Butikken ble drevet videre av Jens-Anton og Inger Horst fra 1954 til 1978. Da ble gården solgt til TFDS.

Stenersens herrefrisørsalong, (1977/82 også i Storgata 53a), Tromsø Reisebyrå, (1982/99).

Livstrygdelaget Andvake, (1986) (De kom fra Vestregata 22), North Norway drilling Co A/S, (1986).

Nor-Cod Norway A/S, (1993), Sovjetreiser A/S, (1993/96), VIA Winge ferieverden, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.