Fredrik Langes gate 25

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ungdomshuset Tvibit, som har inngang midt i bakken, ligger omtrent der Fr. Langes gate 25 lå.
Foto: Stig-Lennart Sørensen (2014).
Familien Marienborg bodde i hus nr. to fra høyre. I nabohuset ovenfor var det butikker.
Foto: Asbjørn Sjøtun (cirka 1950)
Marienborg var et stort hus med plass til mange familier. På dette tidspunktet, ca. 1960, var huset nedenfor, Grønnegata 78, nettopp revet.
Foto: H.A. Brandt

Det ser ut til at adressen Fredrik Langes gate 25 er blitt brukt om to nabohus øverst i Fredrik Langes gate i Tromsø. Det nederste var i hovedsak et rent bolighus, i det andre var det flere fiskehandlere etter tur.

Eiendommen hadde opprinnelig matr.nr. 302 med adresse Fredrik Langes gate 29. Ved tinglysing 8. juni 1933 ble dette endret til Fredrik Langes gate 25.

Stoltenberg

Skjøte fra Esaias Jakobsen til Anne Nielsdatter, tinglyst 1. nov. 1841.

Skjøte fra Anne Nielsdatter til jomfru W. Stoltenberg, hvori inneholder rett for eieren av matr.nr. 14 (Grønnegata 78) til kjeller under dette hus, 1844.

Skjøte fra Esaias Jakobsen til hr. W. Stoltenberg på en grundstrekning, 1844.

I 1865 bodde jomfru og huseier Vincentine Stoltenberg her sammen med toldkontorist Albert L. Schmidt og kona Stine Veinbey og seks barn.

I 1885: Regina Dreyer med tre barn, telegrafist Fredrik Dreyer med kon Hilda og to barn, skreddermester C.A. Dahl med kona Anna Elise.

I 1891: Jakob Lorents Frøseth med kona Augusta og seks barn, Andreas Johan Larssen med kona Else og to barn, Olufine Johanna Johnsen, Johan Abraham Olsen, Petter Lie, Rikard Martinussen, Kristian Radman Oxaas, med kona Antona Helene og to sønner.

I 1900: Leiebetjent på tollboden Simon Andreassen med kona Henriette og fem barn, skomakermester Hans Sivertsen med kona Ragnhild, datteren Helga og to skomakerlærlinger, fisker Nils Pedersen med kona Amanda og fire barn, tjenestepiken Anna Larsen.

Auksjonsskjøte til maskinmester Fougstad på denne eiendommen (salg for Brandkontingent), i 1903. – Ettermålingsforretning ble holdt i 1907.

Skjøte fra J. Faugstad til fru Ida Josefine Hanssen, 1907. Hun solgte videre til Peder Marienborg i 1909.

Marienborg

I 1910 bodde samlagsbetjent Peder og Marselie Marienborg her med sine 10 barn. Det samme gjorde skomaker Kristen Andersen, fisker Lars og Karoline Johannesen m/fam, fisker Petter Pettersen m/familie og skipper Thore J. og Olga Marie Grevstad m/familie.

I 1916 bodde fremdeles familien Marienborg her, sammen med enke Anny Andersen, arbeider Lars M., Karoline og Mally Johannesen, samt arbeider Anton G. og Ingeborg Anna Nilsen.

Eid av lagerformann Peder Marienborg i 1918 og 1946. Datteren Olaug drev kiosken i Hansjordnesbukta.

Leiekontrakt mellom Petter Marienborg og Tromsø Elektrisitetsverk om installasjon av elektrisk anlegg, 1933.

Forretninger

Magnus Schrøder, gullsmedforretning, (1940/57). Han kom fra Sjøgata 16(?). Schrøder bodde i Vestregt. 5Barber Arth. Storstad hadde en filial her i 1940. Bernh. Corneliussens fiskemat- og melkeforretning (1940/1946).

Pensjonist Peder, kontordame Irene og butikkdame Svanhild Marienborg, sagmester. Arne P. Ansnes, maler Kristian Echrehaug, Øivin R. Jensen, billedkunstskjærer i ben, bly, tre og stein, formann Thor M. Nilsen, (1946).

Maler Thor Nilsen, (1957), fisker Alvin Benum, (1962).

Fredrik Fredriksen, fiskematforretning, (1962).

Reidar Stenersen startet som frisør i 2. etg i 1967 og var her i 5 år før han flyttet til søstrene Horst i Storgt. 63. I 1. etg. Fridtjof Håkonsens(?) fiskematforretning.

Sentrum fisk A/S, Strandvn. 128, hadde utsalg i Kongsbakken. Her? (1977)

Revet i 1987? Fredrik Langes gate 25 lå omtrent der dagens Fr. Langes gate 29 ligger, ungdomshuset Tvibit.

Gammelt matr.nr.: Fr. Langes gate 29.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Nordland, Troms og Finnmark, 1972-.