Vestregata 5 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vestregata 5-7 er vel ikke blant de mest spektakulære nybygg i Tromsø sentrum.
Foto: Einar Dahl 2017
Vestregata 1-7. Nr. 5 er det høyeste bygget i rekken.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).

Vestregata 5 i Tromsø var lenge en del av familieeiendommen Vestregata 1-5. - Gammelt matr.nr. 295.

Familien Eriksen

Målebrev til Erik Eriksen, som har bebygget grunnen, tinglyst 28. nov. 1842.

Skjøte fra Erik Eriksen til Jørgen Eriksen i 1847. Han kjøpte også Vestregata 11 i 1846 og Vestregata 1 i 1849. I praksis eide han Vestregata 1-11.

I 1865 bodde disse her: Enke Marit Eriksen, skipper Haagen Olsen med kona Gurine Eriksdatter og tre sønner, sjøfarende Henrik Lehne med kona Elise Clausdatter og to barn, fisker Peder Tomassen med kona Semine Sørensdatter.

I 1875: Enke og huseier Marie Eriksen med datterdatteren Jørgine Wideberg og oldebarnet Alma Hilmarsdatter Lehne, los Henrik Lehne med kona Elise og sønnen, handelsborger Hilmar Lehne, matros Zakarias Tollefsen med kona Lina Kank, skreddersvenn Henrik Johnsen med kona Martha og sønnen Hilmar.

I 1885: Arbeiderske Jørgine Wideberg med datteren Alma, Bergite Rasmussen, Hanna Henriksen med fem barn, skreddersvenn (hos Ole Lien) Oskar Fogman med kona Jensine, bødkersvenn Edvard Johansen.

I 1891: Jørgine Wideberg med datteren Alma Ivanna W. Lehne, Ole Rasmussen med kona Birgitte, Andreas Olsen med kona Olufine, enke Marit Meyer med to barn.

Butikkjomfru Meyer

Skjøte fra Marit Meyer på egne, samt O. Erichsens og E.J. Erichsens vegne, som angivelig selvskiftende arvinger etter skreddermester Jørgen Eriksen og hustru, til Helene Meyer på 3/5 av eiendommen, i 1899.

Overenskomst mellom Jørgine Wideberg og Helene Meyer ang. deling av eiendommen, inneholdende forskjellige vilkår, i 1899.

Overenskomst mellom eierne av denne eiendommen og matr.nr. 296 (Vestregata 1-3), J. Engen, Jørgine Wideberg og Helene Meyer, om at de på nevnte matr.nr. oppførte våningshus skulle være å betrakte som én bygning, i 1900.

I 1900: Butikkjomfru Helene Meyer med sin mor Marit, vaskekone Jørgine Videberg med datteren Alma og barnebarnet Marie, fhv. tømmermann Ole Rasmussen med kona Bergithe, Anna Larssen med syforretning.

Eid av butikkjomfru Helene Meyer i 1904.

I 1910: Brannvakt Konrad og Alma Stenvold med seks barn og svigermoren Jørgine Videberg, fiskekjøper Johan Martin og Helene Marianne Jakobsen med sønnen Thoralf, urmaker N. Westrheim, murer Sofus Larsen, kjøpmann Odd Einar Sæberhagen med sin mor Hanna Parelie Sæberhagen.

I 1916: Postekspeditør Trygve Andersen, politikonstabel Hans Martin Hansen, fiskekjøper Johan Martin og Helene Marianne Jakobsen, brannkonstabel Konrad, Alma Ivanna og Marie Elise Stenvold, enke Hanna Parelie Sæberhagen.

Eid av Helene Meyer og Jørgine Wideberg i 1918.

Attest fra Tromsø skifterett om at Jørgine Wideberg døde 26. mai 1923, etterlatende seg som eneste arving datteren Alma Stenvold, tinglyst i 1927.

Alma Stenvold

Eid av Thoralf og Alma Stenvold i 1932. Han jobbet på Mack(?)

Skjøte fra Alma Stenvold til Thoralf Stenvold på 2/5 av denne eiendommen og Vestregata 7, tinglyst 27. april 1933.

«Protest» fra Alma Stenvold hvor hun protesterer mot tinglysing av et hvilketsomhelst hjemmelsdokument på bl.a. denne eiendommen til Thoralf Stenvold, tinglyst 4. mai 1933.

Erklæring fra Alma Stenvold om at hun tilbakekaller sin protest av 1. mai og likeså gavebrev til fru Goldmann, datert 2. mai, tinglyst 15. juni 1933.

Skjøte fra Thoralf Jakobsen til Thoralf Stenvold på 3/5 av eiendommen, i des. 1933.

Protest fra John, Alf og Jørgen Stenvold samt Ingrid Turvnes mot enhver forføyning fra Thoralf Stenvolds side over denne m.fl. eiendommer uten medarvingenes samtykke, i 1935.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon i 1938.

Baker Julius Lorentsen, (1940/46), sydame Alfhild Edvardsen, vognmann Konrad Stenvold, mekaniker John Turvnes, (1946).

Eid av Alma Stenvold i 1946.

Gullsmed Schrøder

Gullsmed Magnus Schrøder, (1940/57). Han drev forretning i Fredrik Langes gate 25. Gullsmed Arne Schrøder, (1957), kontorekspeditør John Goldmann, butikkdame Torbjørg Heimtun, (1957).

Roger S. Nilsen, (1966).

Helsekost A/S, (1977), de flyttet til Storgata 106.

Audioscan, (1982/86).

Cris Redy, (1993).

Revet på 1990-tallet?

Vestregata 5 og 7 lå lenge brakk før de gjenoppsto som et ganske anonymt leilighetsbygg på 2000-tallet.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.