Vestregata 1 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I 2019 fikk Vestregata 1-3 ny farge.
Foto: Ukeje Agwu (2019).
Det ser ut til å gå mot slutten for Engens kolonialforretning i Vestregata 1. Til venstre er et nytt Vestregata 3 under bygging og Tromsø første høyhus, Strandskillet 3, er nettopp oppført til høyre.
Foto: H.A. Brandt (1960).
Det nye Vestregata 1 ble bygd i samme stil som nabobygget, nr. 3.
Foto: Einar Dahl 2017

Vestregata 1 i Tromsø er en hjørnegård mot Strandskillet. Gammelt matr.nr. 296.

Dette matrikkelnummeret omfattet opprinnelig Strandskillet 3 samt Vestregata 1 og 3. Eiendommen ble delt i Strandskillet 3 og Vestregata 1 gjennom transaksjoner i 1853, 1858 og 1866. Vestregata 3 ble så utskilt fra nummer 1, usikkert når, men adressen er i bruk i Adressekalender for Tromsø i 1916.

Matr.nr. 296

Målebrev til farver G. Hansen, som har bebygget grunnen, tinglyst 14. mai 1849.

Skjøte fra G. Hansen til Jørgen Eriksen i 1849. Eriksen hadde allerede kjøpt Vestregata 11 i 1846 og Vestregata 5 i 1847. I praksis eide han Vestregata 1-11.

Skjøte fra Jørgen Eriksen til sønnen Erik Jørgensen, inneholdende deling av grunnen, hvorved betinges rettighet for den solgte del, nr. 296a, til portrom og innkjørsel på den del av grunnen, nr. 296b (Strandskillet 3), som ikke overfølger i skjøtet ved salget, i 1853.

Skjøte fra Jørgen Eriksen på resten (den østre og søndre del) til Søren Pedersen, i 1858.

Matrikkelnr. 296a – Vestregata 1

I 1865 bodde disse her: Husmor Anna Eriksen med fire døtre Videberg, Isabella Johnsdatter, murer Johan Mikkelsen med kona Anna Sundberg og to sønner, Nella Larsdatter med datteren Adolphine Jeremiasdatter, Gjertrud Krohg med sønnen Carl, vekter Christopher Olsen med kona Sophie Olsdatter og et fosterbarn, Anne Anthonsdatter, arbeidsmann Thorsten Mentsen med kona Johanne Johansdatter og to sønner, Regine Mikkelsen med sønnen Christian Dreyer.

Skjøte fra Søren Pedersen til Anna (Eriksen eller) Videberg på en andel av grunnen, fraskilt nr. 296b og henlagt til 296a, i 1866.

Skjøte fra Erik Jørgensen til Anna Jørgensen på selgerens eiendom, i 1867.

I 1875: Huseier Anna Wideberg med en pleiedatter, bryggearbeider Peder Jacobsen med kona Else Pedersdatter og to barn, bryggemann Johannes Hansen med kona Antona og tre sønner, bryggearbeider Peder Jørgensen med datteren Amalie og to barnebarn, brannvakt Johan Johansen Ryan med kona Kristine og tre barn, fisker Ingebrigt Arntsen med kona Lind og seks barn, styrmann Ole Strømmesen med kona Ingeborg, vasker Elisabeth Solem.

I 1885: Huseier Anna Wideberg med pleiebarnet Charlotte Pettersen, handelskar Ole Olsen Hippe, bryggemann (hos I.C. Dreyer & Søn) Johannes Hansen Engen med kona Antone Marie og seks barn, fisker Knud Knudsen Haugen med kona Antona Bergitte og to barn, fisker Ole Karl Strømmesen med kona Ingeborg Olsdatter og tre barn, arbeider Peder Jørgensen, dagarbeiderske Sofie Pedersen med to døtre, fisker Hans Nilsen med kona Marie Johansen, fem barn og hennes mor Grete Eriksen, dagarbeiderske Karen Larsen.

I 1891: Enke Anna Wideberg med pleiedatter Charlotte Amalie Pettersen, Johannes Engen med kona Antone Marie og seks sønner, Hanna Oline Eide med søsteren Emelie Hovland og hennes datter Margrete Marie Mortensen, Ole Aune med kona Oline og sønnen Johan, enkemann Peder Jørgensen med datteren Sofie Pedersen og tre barnebarn, Petter Pedersen Juel med kona Karoline og to barn, Andreas Helgesen med broren Ole, tjenestepiken Anna Sørensen, Ingeborg Belsaas med datteren Rikharda.

Engen og Wideberg

Skjøte fra de angivelig eneste, myndige og selvskiftende arvinger etter Anna Wideberg: snekker Wilh. Sivertsen, Johannes Engen og Jørgine Wideberg, til de to sistnevnte, i 1897.

Overenskomst mellom eierne av denne eiendommen og matr.nr. 295 (Vestregata 5), J.H. Engen, Jørgine Wideberg og Helene Meyer, om at de på nevnte matrikkelnummer oppførte våningshus skal være å betrakte som én bygning, i 1900. – Dette er sannsynligvis forklaringen på at adressen Vestregata 3 dukker opp i 1916 uten at det foretatt noen deling av tomta.

I 1900: Bryggemann Johs. Hansen Engen med kona Anthone Marie Wideberg og tre sønner, urmakersvenn Hjalmar Amandus Engen med kona Nanna Helga og to sønner, enkemann og skomakermester Knud Knudsen Haugen.

Eid av Johannes Engen og Jørgine Wideberg i 1904.

I 1910: Bryggeformann Johannes og Antone Marie Engen med sønnen Johannes, meieribetjent Anna Johannessen, avisselger Johan Fredrik og Hanna Petrikke Aas, enke og vasker Margrete Larsen med datteren Helga og to barnebarn, kullarbeider Kristian og Olianne Brønnick med tre barn, tjenestepike Anna Rostbøll, urmakersvend Hjalmar Amandus og Nanna Engen med fem barn, vasker Larine Johanne Olsen med sønnen Ole Leonard Strømstad, Marta Didriksen.

I 1916: Bryggemann Johs. Hansen Engen, Antona Marie, urmaker Hjalmar Amandus, samlagsbetjent Johannes Filip, Nanna Helga og Trygve Johannes Engen, enke Leonora Amalie Sørensen.

Skjøte fra Johannes H. Enger til sønnen Johannes F. Engen på hans andel av eiendommen i det hjørnegården overtas av ham mens mellomgården overtas av Jørgine Wideberg. Selgeren og hans hustru skal ha fri bolig så lenge de lever, i 1917.

Engen og Stenvold

Attest fra Tromsø skifterett om at Jørgine Wideberg døde 26. mai 1923 etterlatende seg som eneste arving datteren Alma Stenvold, i 1927.

Johanne Engens kolonialforretning lå på hjørnet mot Strandskillet. Den ble etablert på 1920-tallet(?) og drevet videre av sønnen Johannes og Lovise Engen (1932 og 40).

Johs. Engen og Alma Stenvold var eiere i 1932.

Skjøte fra Alma Stenvold til sønnen Thoralf M.B. Stenvold på en ½-del av Vestregata 3 med kommentar om at eiendommen har uthus i fellesskap med nr. 1 og at dette uthus ligger på den del av nr. 1 og 3 som tilhører fellesgrunnen, datert 22. aug. 1932, tinglyst 4. mai 1933.

«Protest» fra Alma Stenvold hvorved hun protesterer mot tinglysing av et hvilketsomhelst hjemmelsdokument på bl.a. denne eiendommen til Thoralf Stenvold, tinglyst 4. mai 1933.

Erklæring fra fru Alma Stenvold om at hun tilbakekaller sin protest av 1. mai 1933 og likeså tilbakekaller gavebrev til fru Marie Goldmann vedk. ½-del av Vestregata 1 og 3, datert 2. mai, tinglyst 15. juni 1933.

Protest fra John, Alf og Jørgen Stenvold samt Ingrid Turnes mot enhver forføyning fra Thoralf Stenvolds side over denne og fl. eiendommer uten medarvingenes samtykke, datert 6. april, tinglyst 28. april 1935.

Skjøte fra Thoralf Stenvold til fru Alma Stenvold v/verge lærer O. Liahjell, på dennes andel av denne eiendom m.fl., i 1941.

Johannes, arbeider Johs., ekspeditør Leif og Lovise Engen, m/kolonialforretning, Margrethe Larsen, (1946).

Skjøte fra Alma Stenvold til Johannes Engen på ½-del av eiendommen, i 1947.

J.H. Engen, kolonialforretning, (1957). Slutt på 1960-tallet(?)

Skjøte fra Louise Engen til sønnen Johannes Engen på en ideell ½-part, i 1965.

Huset ble revet. Nytt bygg i 196?

Bestyrer J. H. og Lovise Engen, (1972/86).

Forretninger

Erling Nesse A/S, landbruksmaskiner, (i nr. 1/3), (1972/77).

A D agentur, (1982), Elite foto Tromsø, (1982), Tromsø Hi-Fi Senter A/S, (1982).

Polar Data A/S (nr. 1/3), (1986).

Bedriftskompetanse A/S, (1990), Signe Engen, (1990/93), Johs H. Engen, (1990/93 i nr. 1/3).

Christian Engen Gulbrandsen, (nr. 1/3), (1993).

Elsa M. systue (E. Andreassen), (1996/99). Startet av Elsa M. Andreassen okt. 1995. Hun flyttet videre til Storgata 28.

I 2014 Stili hår, sminke og velvære. Stabburet som sto i bakgården står i dag på Hella.

Eies fremdeles av Engenfamilien, sammen med Vestregata 3.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.