Strandskillet 3 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det er ikke mange år siden Strandskillet 3 ble pusset opp. En brann i toppetasjen førte også til fornyelse.
Foto: Einar Dahl, 2017
Strandskillet 3 med klesvasken hengende på tunet. Lenger nede i bakken ligger det tidligere Hotel du Nord.
Foto: Claus Knudsen. 1870-75.
En del tiår senere er klesvasken flyttet opp i bakken.
Foto: Vilhjelm Riksheim. Ca. 1938.
Og så fikk Tromsø sitt første høyhus.
Foto: Knut Dyvik. 1960.

Strandskillet 3 i Tromsø er kjent som byens første høyhus. - Gammelt matr.nr. 296b, utgått fra nr. 296. Se Vestregata 1.

Arbeider Pedersen

I 1865 bodde disse her: Arbeidsmann Søren Pedersen med kona Gundhild Hartvigsdatter og sønnen Anton Sørensen, arbeidsmann Esaias Eriksen med tre barn, Jakob Schumacher med kona Anne Pedersdatter og datteren Maren, Eva Johannesdatter, arbeidsmann Lars Lund med kona Johanna Andreasdatter og fem barn, Martha Hansdatter og sønnen Anthon Johannesen.

I 1875: Huseier Søren Pedersen med kona Gunhild Hartvigsdatter, sønnen Anton og hans bestefar Peder Andreas Sørensen, fisker Nicolai Olsen med kona Maren Schumacher, hennes mor og fire barn, bryggearbeider Adolf Jaklin med kona Margrethe Johansdatter og datteren Kristine, syerske Inger Sofie Mathisen med datteren Petra Martina Pettersdatter, bødkersvenn Rasmus Mortensen med kona Bergitte og to barn, fisker Hans Sørensen med kona Anna Martine Iversdatter og sønnen Emil, matros Nils Nilsen med kona Elen Eriksdatter, fattigunderstøttet Elen Martinsdatter.

I 1885: Huseierske Gunnil Kristine Hervigsdatter, maler Halvor Hovland med kona Gustava, fisker Anton Sørensen, sjømennene Peder og Johan Hartvig Nilsen, barna Karel og Josefine Nilsen, løsarbeiderske Hanna Eide, med sønnen Hendry Dal, sjømann Nils Nilsen med kona Elin, fisker Vilhelm Hagelund Hansen.

Familiene Hovland og Sørensen

Skjøte fra Søren Pedersens enke til Halvor Hovlands datter Emilie Sofie Hovland på ½-delen (eller underetasjen) av eiendommen, i 1885.

Skjøte fra Søren Pedersens enke, Gunhild Pedersen, til sønnen Anton Didrik Sørensen på ½-delen (2. etg.) av gården, med hus og grunn, med forbehold for selgeren av varmt hus så lenge hun lever i værelse sammen med kjøperen, i 1885.

Erklæring fra Emilie Sofie Hovland om at Hovland og hustru, for deres levetid, kan uten betaling benytte hennes ved foranstående skjøte ervervede andel, i 1887.

I 1891: Halvor H. Hovland med kona Gustava og to stebarn, enke Temine Jakobsen med sønnen Ole Iver Hansen, Martin Ingemar Dahl med kona Anna Petrea og to barn, Anton Sørensen med kona Marie Berntene.

Leiekontrakt hvorved Halvor Hovland bortleier til Ole Andreassen Skavberget et kammer i øvre ende av huset, for 3 år, i 1897.

Erklæring fra Henrik Jørgensen, som angivelig gift med Emilie Sofie Hovland, om at Halvor Hovlands hustru Martha for levetid, uten vederlag, på visse betingelser, tilståes bruk av et av i Emilie Hovlands ½-del værende kammers, i 1897.

I 1900 bodde disse her: Sjømann Henrik Normand Jørgensen med kona Emilie Sofie og fire barn, syerske Margrethe Marie Nilsson, enke og vaskekone Marta Hovland med to barn, gråstenmurer Anton Didrek Sørensen med kona Marie Berentine Fredriksen og sønnen Karel Marinus, gråstenmurer Ole Johannesen. – I en mellombygning bodde dagarbeider Karl Asbjørnsen med kona Charlotte og tre barn, fisker Anton Iversen med sønnen Alfred, fhv. vaskekone Inger Lorentsen med sønnen Laurits, og vaskekone Marta Olsen med datteren Dagmar og den fattigunderstøttede Kristian Sørensen.

Eid av Emilie Sofie Hovland og Anton Sørensen i 1904.

Tromsø kommune

Skjøte fra Anton Sørensen og Henrik Jørgensen til Tromsø kommune, i 1907.

I 1910: Gårdsdreng Nils og Amanda Pedersen med tre barn, bryggearbeider Hartvik Nilsen, arbeider Hans Martin og Inger Kristine Pedersen, hårsålearbeiderske Pauline Hemnes, Charlotte Asbjørnsen med fire barn, enke Ingeborg Sørensen med datteren Helmine og barnebarnet Ingvald Gabrielsen.

I 1916: Løsarbeider Peder Karl og Julianna Regine Hansen, Helmine Jensine Mathisen, sypike Berit Kathrine Olsen, enke Jakobia Sakrine, arbeider Josefine Ingeborg og d/s-pike Kristine Pauline Widding.

Eid av Tromsø kommune i 1918/32.

Fyrer Arnold Dahlberg, bryggemann Kristian Sørensen, (1940).

Arbeider Johan Bendiksen, arbeider Bertin Johansen, arbeider Arne Trøhaug, arbeider Kaspara Widding, (1946).

Bygningsarbeider Ole Blomli, arbeider Petter Moe, arbeider Hans Nilsen, (1957)

Tromsø kvinneråd

Kommunen stilte tomta til disposisjon for Tromsø kvinneråd som bygde hybelhus for enslige eldre i 1959. Dette var den første høyblokka i Tromsø sentrum. - Festekontrakt for 99 år, i 1959.

Pauline Fermann, Liv Følstad, Gudrun B. Hansen, Grete E. Hassel Randi J. Ingebrigtsen, Klara G. Johansen, Jenny M Larssen, Anna Mack, Adolf Lund Salvesen, (1966).

Lady frisersalong, (Marie Dahle), damefrisør, skjønnhetspleie, ortopedisk fotpleie, (1966/77).

Pensjonist Agnes Anzjøn, Gunlaug Eilertsen, telegrafekspeditør Dagny Ekren, fhv. telegraffullmektig Liv Følstad, Jenny W. Jensen, serveringsdame Klara Johansen, Lissie Johansen, pensjonist Hildur Kristoffersen, pensjonist Jenny Larssen, Bergljot Wennewold, Hans Petter Christoffersen, (1972).

Gunlaug Eilertsen, telegrafekspeditør Dagny Ekrem, Liv Følstad, serveringsdame Klara Johansen, Lissie Johansen, Jenny Larsen, murer Harald Martinussen, Agnes Anzjøn, Bergljot Wennevold, (1977).

Hans Petter damefrisersalong, (H.P. Christoffersen), (1977/90).

Agnes Anzjøn, Marie Dahle, Gunlaug Eilertsen, Kristian Gundersen, Ebba Holm-Olsen, Helene Johanne Jensen, Elsa Johansen, Lissie Johansen, Edel Olsen, murer Harald Martinussen, pensjonist Nelly Wasmuth, Bergljot Wennewold, (1982).

Skjøte fra Tromsø kommune til Tromsø Kvinneråds Stiftelse på grunnen, i 1985.

Alma Amundsen, Agnes Anzjøn, Marie Dahle, Andreas Giswold, Kristian Gundersen, Edith Hansen, Konstanse Hansen, Lise Havnør, Alfhild Holm, Helene Johanne Jensen, Henny Jensen, Asbjørg Johannessen, Erna Holm Johannessen, Elsa Johansen, Lorentine Johansen, murer Harald Martinussen, pensjonist Georg Munkvold, Nelly Svaleng, Elna Sørensen, (1986).

Alma Amundsen, Agnes Anzjøn, Marie Dahle, Greta Danielsen, Sylvi Eikrem, Andreas Giswold, Haldis Guldbrandsen, Kristian Gundersen, Edith Hansen, Hjørdis Hanssen, Lise Havnør, Agnes Marie Jacobsen, Ragnhild Jakobsen, Helene Jensen, Helga Jensen, Asbjørg Johannessen, Erna H. Johannessen, Lorentine Johansen, Sisken Skogeng Johansen, Henny Ludvigsen, Aasta Olaug Olsen, Nelly Svaleng, (1990).

Alma Amundsen, Marie Dahle, Åge Gundersen, Lise Havnør, Alma Henriksen, Hansines Salong, Agnes Marie Jacobsen, Ragnhild Jakobsen, Helene J. Jensen, Asbjørg Johannessen, Erna Holm Johannessen, Lorentine Johansen, Birgitte Kristiansen, Karoline Lorentzen, Henny Ludvigsen, Anna Mack, Leikny Nilsen, Elsa Olsen, Aasta Olsen, Solveig Rønne, Hildur Solli, Nelly Svaleng, Sylvi Sørensen, Gunvor Åsheim, (1993).

Hansines Salong (Hansine Olsen), (1993/96), Luggen frisør, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.