Storgata 60 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Urmaker Friis må være et av de eldste firmaene i Storgata.
Foto: Einar Dahl (2018).
Emil Caroliussen kom hit i 1915 og var her i 3 år.
Foto: Schrøder
I 1938 hadde urmaker Friis flyttet til sørenden mens Tromsø hanskefabrikk, som holdt til i Storgata 67, hadde utsalg mot nord.

Storgata 60 i Tromsø har huset Friis urmakerforretning i 110 år. - Gammelt matr.nr. 38.

Snekker Falck

Auksjonsskjøte til John Nilsen Moen på Holger Christensens grunn etter målebrev av 25. mai 1820, med huse, tinglyst 8. aug. 1825.

Skjøte fra Ole Tollefsen Moen til snekker D.A. Walseth på selgeren Nils Jakobsen Moens eiendom, 1828.

Målebrev til D. Walseth, datert 1828, tinglyst 1843. - Skjøte fra D. Walseth til snekker Falch, 1846.

Snekker Ananias M. Falck fikk borgerskap i 1842 og skal ha vært en dyktig håndverker. Bodde her med kone og 7 barn i 1865 og 1875.

I 1885: Huseierske Malene Falck, Amanda Falck m/tegnekontor og broderihandel, maler Albert Falck, modehandlerinde Bertha Hoff med to barn, maler Ingebrigt Olsen, snekker Julius Falck med kona Anna og to sønner.

I 1891: Enke Malene Falck med to barn, enke Berte Hoff med to barn, Martin Julius Falck med kona Anna Karoline og fem barn, Gunnar Knudsen.

Eid av enken Malene Falck 1900/1904,snekkermester Martin Julius Berger Falck, (1900).

Bertha Hoff, enken etter organist Jakob Hoff, skal ha drevet en pen moteforretning her på 1890-tallet. Hun måtte, som så mange andre, gi opp i 1903.

Urmaker Friis

I 1903 startet Jacob Friis urmakerforretning og den er her fremdeles. Jakob Friis døde i 1949 og sønnen Søren H. Friis overtok. I 1975 kom neste generasjon ved Jacob A. Friis. (1984).

Auksjonsskjøte fra A. Falchs og hustrus bo til urmaker Jakob Friis, 1910.

Emil Caroliussen etablerte i 1915 sin kolonialforretning med frukt, delikatesser og skipsproviant. Flyttet i 1918 til Storgata 57.

Urmaker Jacob og Franziska Therese Friis med to sønner og tjenestepiken Vilma Olsen, i 1910.

I 1916: Urmaker Jakob og Franciska Therese Friis, tjenestepike Lydia Johansen.

Trykkeri

«Tromsø Lito. Anstalt» etablerte seg her i 1917(?)

Brødrene Thyholdt agenturforretning kom fra Strandtorget 2 i 1930, men flyttet allerede i 1932 til Fredrik Langes gate 14, (1984).

Kontorist Erling Friis, (1940/1946).

O.r.sakfører Sv. Sætness startet praksis i 1922. O.r.sakfører Ole Lind hadde kontor i huset i 1932.

Tromsø Stiftstidende” A/S hadde sin redaksjon, ekspedisjon og trykkeri her i 1932.

Tromsø Broderiforretning A/S, 1940, (disp. Anne Sivertsen i 1946/1957), (Signe Friis i 66).

Øiens Handels Co. A/S, lyskopianstalt, parfymeri, fotoartikler, fremkalling, kopiering, kortforlag (disp. Odd R. Øien), (1946).

I 1949 døde Jakob Friis, enkemann etter Franziska Therese Friis, og arvingene var Guttorm og Erling Friis, Gerd Ringheim, Søren Holm Friis og Kirsten Kentö.

Søren Friis

Skjøte fra medarvingene til Søren Holm Friis i 1950.

K. Nielsen, dame- og herreskredderforretning, (1957/72). Under navnet Karl Nilsen hadde skredderen tilhold i Fredrik Langes gate 14 på 1930/40-tallet.

Urmaker Knut Mogens Pedersen, (1957)?

Butikken A/S, bruks- og gaveartikler (Gerd Gangvik), (1982/86).

Søren Holm Friis døde i 1984.

Jacob Friis

Skjøte til Jakob Andreas Friis i 1988.

Signe Friis, (1990/93).

Jakob Friis, ur, optikk, (1993/99).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.