Strandtorget 2 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Omtrent her lå Strandtorget 2 fram til 1951.
Foto: Einar Dahl (2017).
Strandtorget under krigen så ganske stusselig ut. Strandtorget 2 er brygga til venstre.
Foto: Ukjent tysk soldat (1940-45).
Brygga Strandtorget 2 forsvant i brannen den 10. mai 1951, sammen med nabobrygga, Nerstranda 15.
Foto: Vilhjelm Riksheim (1938)

Strandtorget 2 i Tromsø var ei fin og hvitmalt lita brygge som var del av Fergekaiens handel da den brant ned 10. mai 1951. Da Nord-Norges salgslags bygning sto ferdig i 1955, ble Strandtorget 2 en del av dette, nå med adresse 2b. - På branntomta etter brygga ble det også plass til en kiosk, den fikk adresse 2a.

Eiendommen hadde først matr.nr. 377. Dette ble endret til Nerstranda 15b i 1903, før adressen på ny ble forandret i 1933, til Strandtorvet 2.

Bakerne Jordan og Svee

Målebrev til Caspar Wollert, tinglyst 21. feb. 1848. Målebrev på et tillegg til grunnen ble tinglyst i 1850.

Obligation fra baker Jordan til Nordlandske kirke- og skolefond, 1848.

Skjøte fra baker Jordan til P. Pettersen, 1856.

Auksjonsskjøte til baker W. Jordan på Pettersens eiendom, 1857. Jordan solgte videre til baker Jessen året etter.

Skjøte fra Jessen til baker Svee, 1864.

Skifte etter baker Svee hvorved enken Stina Svee er utlagt bl.a. denne eiendom, 1873.

Målebrev til madam Svee på et tillegg til grunnen, 1876, (matr.nr. 617, vedkommer ikke nr. 377 og er særskilt bebygd). Matr.nr. 617 er Strandtorget 4.

Auksjonsskjøte til Harriette Angelika Jensen på denne og flere eiendommer frasolgt Svees barn, 1889.

Særeiekontrakt mellom Harriet Jensen og Th. L. Lunde hvoretter denne eiendommen m.fl. skal være hennes særeie, 1903. Th. Lunde drev stor konfeksjonsbutikk i Storgata 58.

Fergekaiens handel

Skjøte fra Harriet Jensen til slakter Johan Theodorsen, 1905.

Skjøte fra Johan Theodorsen til kjøpmann Haakon Johnsen, tillige på nr. 15a, (Strandtorvet 4), 1916.

Auksjonsskjøte til Hagbart M. Johannessen, Haakon M. Johannessen og Ragnvald Nordbye, 1925.

Skjøte fra Hagbart M. Johannessen til Haakon M. Johannessen og Ragnvald Nordbye på hans 1/3 av eiendommen, 1927.

Eid av Ragnvald Norbye og Haakon M. Johansen i 1932. De drev Fergekaiens handel, se også Strandtorget 4.

Eid av Ragnvald Norbye i 1946.

Skjøte fra Ragnvald Norbye til Tromsø kommune på denne eiendommen og Strandtorget 4, i 1953.

Den 10. mai 1951 brant brygga ned sammen med sin nabo, Nerstranda 15.

Nord-Norges salgslag

Norges Kjøtt- og Fleskesentral oppførte i 1953-55 et nytt slaktehus her etter at den gamle brygga som sto her gikk med i brann i 1951. Kontorfløy mot Nerstranda, produksjon mot sjøen. Fra 1955-62 også med kafé og 1955-83 med eget vareutsalg. I 1987 ble all produksjon overført til Målselv. Nord-Norges Salgslag flyttet inn i 1955, de kom da fra Bankgata 2 hvor de hadde holdt til i et falleferdig hus i 1952-55, (1994).

Veterinær Anton Frich Rosted, Fergekaiens Handel A/S, skipshandel., kolonialforretning, (Leif Norbye) (1966/77) Næringsmiddelkontrollen, distrikts- og byveterinæren, (1972/86) Kirkens familierådgivningskontor, (1972/77), Tromsø justerkammer, (1972), Ove Elvestad, entreprenørfirma, (1972), Signe Martinsen, damefrisersalong, (1972).

Fix frisersalong, (1977), Statens mastifislaboratorium, (1977).

Byveterinæren, (1982/90), Føhn herrefrisør (Gunnar Kirkvik), (1986), Tromsbuss, salgskontor, (1986).

I 1993 ble det bygget en ny etasje med kontorer og et laboratorium på NNS (ark. Blå Strek). Leietaker i denne etasjen og kontorfløyen under var Akvaplan-niva A/S (1993/96). Akvaplan-niva fremleiet kontorer til Geo Gruppen A/S, (1993/96) Unilab Analyse A/S, 1993/96), Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Norsk Polarinstitutt (1996). Da NNS ble revet flyttet Akvaplan-niva, GeoGruppen og Unilab Analyse til Fiolveien 15. Her var de til Polarmiljøsenteret Hjalmar Johansens gate 14 stod ferdig i 1998 og selskapene flyttet dit.

Nerstranda senter

Til slutt ble også salgslaget bygning revet og i det nye Nerstranda senter bygget.

Kioskene i 2a

Hanna Jensen startet kiosk her i 1927, tegnet av Peter Arnet Amundsen.

Jensens kiosk, (Hanna Jensen), (1940 og 57), Haavolds kisk, (Sonja og Petter Haavold), (1966/72).

Skrivelse fra rådmannen i Tromsø om å få opprettet eget folium i grunnboken med tekst: «Kiosk ved ferjeleiet, Standskillet», datert 15. jan. 1952.

Grunnleiekontrakt mellom Tromsø kommune og Hanna Jensen på ubestemt tid, fra 16. jan. 1952.

Målebrev- og kartforretning avholdt 8. april 1964. hvorved eiendommen ble fraskilt nr. 2.

Skjøte til Hanna Jensen på kioskbygning på denne grunn, i 1962.

Skjøte fra Hanna Jensen til Jan Salvesen, i 1964.

Skjøte fra Jan Salvesen til Petter Haavold i 1969, på hus på festet grunn.

Haavolds kiosk, (1977), (også i Storgata 47), Strandtorget kiosk (Rita Hansen), (1982).

Petter Haavold døde i 1985, Sonja Haavold fikk uskiftebevilling.

Skjøte fra Sonja Haavold til Svein Eriksen på hus og festerett, i 1986.

Adressen Strandtorget 2 er ikke lenger i bruk.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968. Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972.
  • Telefonkatalogen for Nordland, Troms og Finnmark, 1972-99.
  • Næringslivet i Tromsø 1994. Jubileumsbok. Tromsø, 1994.