Nerstranda 15 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nerstranda 15 lå til høyre for den hvite veggen på dette bildet.
Foto: Einar Dahl (2017).
Nerstranda 15 var ei ganske stor brygge i 1938.
Foto: Vilhjelm Riksheim (1938).
Uklart, men veldig oversiktlig bilde av Nerstranda og bryggene langs sjøen. Til høyre i bildet ser vi Nerstranda 15 med båter ved kai, til høyre for den ser vi brygga Strandtorget 2. Begge gikk med i brannen året etter.
Foto: Ukjent (1950).
Strandtorget hadde livlig trafikk av melkebåter på vei til og fra byen. Nerstranda 15 til høyre. Ca. 1950.
Foto: Ukjent.
10. mai 1951 brenner både Nerstranda 15 og Strandtorget 2 ned til grunnen. Sjøbrannsprøyta «Brannmann» gjør sitt beste for å slokke.
Foto: Halfdan Andersen (1951).
Brannen var voldsom og skuelystne samlet seg ved Margarinfabrikken.
Foto: Halfdan Andersen (1951).

Nerstranda 15 i Tromsø var ei stor brygge, kjent som «Loe-brygga», da den brant til grunnen 10. mai 1951.

Eiendommen hadde opprinnelig matr.nr. 403. Ved delingsforretning i 1889 ble den delt i matr.nr. 618 (Nerstranda 13a) og nr. 403 (Nerstranda 13b). Ved matrikkelendringene i 1933 ble Nerstranda 13b forandret til Nerstranda 15.

Fram til 1889

Målebrev til handelsfullmektig J. H. Lampe på en pakkhusgrunn ved Tromsøstranden, tinglyst 5. mai 1851.

Auksjonsskjøte til Nic. Normann, 1853. Han solgte videre til Carl Welhaven samme år.

Skjøte fra Carl Welhaven til den kjente ishavsskipperen Sivert Tobiesen, 1864. Ved Tobiesens død i 1873 fikk enken bevilling til å sitte i uskiftet bo.

I 1876 ble det to ganger utstedt målebrev på tillegg til grunnen.

O.B. Hansson kjøpte gården etter Tobiesens enke på auksjonsskjøte i 1886.

I 1889 ble eiendommen delt og Theodor Brox overtok skjøte «på det ved målebrev av 1876 utmålte stykke» som nå ble matr.nr. 618, Nerstranda 13a. Se Nerstranda 13.

Nerstranda 15

Den resterende del av eiendommen beholdt matr.nr. 403. I matrikkelen for 1903 ble dette endret til Nerstranda 13b og i 1933 til Nerstranda 15.

Skjøte fra O.B. Hansson til K. Tessem, 1896.

Lagerbygg eid av Karl Tessem 1904. Han startet med trelasthandel rundt 1895, utvidet etter hvert også til å bli byggmester og entreprenør. Oppførte bl.a. «Håndverkeren» og flere andre større bygg. Tessem drev «K. Tessems Snekkerifabrikk A/S» i kjelleren på turnhallen i Parkgata 19 fram til sin død i 1923.

Bekjentgjørelse om at K. Tessem har åpnet akkordforhandlinger, 1907. I 1910 kjøpte Gerhard Hay eiendommen på auksjonsskjøte.

Tillatelse fra Bygningskommisjonen til å oppføre en utvendig trapp på nordsiden, til 2. etg., 1921.

Brødrene Thyholdt

I 1925/26 ble «Brødrene Thyholdt» grunnlagt av Edvard og Ole Thyholdt. Det var en agentur/en gros-forretning, (tobakk, sjokolade, margarin), samt produksjon av skokremen «Refleks» på bakværelset. (1984). De flyttet til Storgata 60 i 1930.

Auksjonsskjøte til Harald Berg på Gerhard Hays eiendom, 1928.

Harald Berg solgte videre til slakter Olaf Loe i 1930, han var eier helt til brygga brant ned i 1951.

Malermester Peder Østersen var her i 1932.

I matrikkelen for Tromsø by endres adressen til Nerstranda 15 ved tinglysing 8. juni 1933

Brødrene Kilvær fra Vardø startet opp i brygga i Strandgata 5 i 1933, flyttet så hit. Etter at brygga brant ned i 1951 flyttet de tilbake til Finnmark.

Nord-Norges salgslag

Nord-Norges salgslag oppførte så et nybygg i 1953-55 med kontorfløy mot Nerstranda og produksjonsdel mot sjøen. (disp. Oluf Alteren), (1966). Se Strandtorget 2. Dette bygget ble i sin tur revet tidlig på 1990-tallet for å gi plass til Nerstranda senter. Nerstranda 15 har gjenoppstått som en del av kvartalet Nerstranda 9-57.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968
  • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.