Nerstranda 13 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nerstranda 13 lå noen meter innenfor den lille døra midt på bygget.
Foto: Einar Dahl (2017).
Lagerbygningene Nerstranda 13. Brygga Nerstranda 15 går ut i sjøen, til høyre.

Nerstranda 13 i Tromsø hadde opprinnelig matr.nr. 403. Ved delingsforretning i 1889 ble eiendommen delt i matr.nr. 618 (Nerstranda 13a) og nr. 403 (Nerstranda 13b).

Ved matrikkelendringene i 1933 ble Nerstranda 13a endret til Nerstranda 13 og Nerstranda 13b ble til Nerstranda 15.

Fram til 1889

Målebrev til handelsfullmektig J. H. Lampe på en pakkhusgrunn ved Tromsøstranden, tinglyst 5. mai 1851.

Auksjonsskjøte til Nic. Normann, 1853. Han solgte videre til Carl Welhaven samme år.

Skjøte fra Carl Welhaven til S. Tobiesen, 1864. Ved Tobiesens død i 1873 fikk enken bevilling til å sitte i uskiftet bo.

I 1876 ble det to ganger utstedt målebrev på tillegg til grunnen.

O.B. Hansson kjøpte gården etter Tobiesens enke på auksjonsskjøte i 1886.

I 1889 ble eiendommen delt og Theodor Brox overtok skjøte «på det ved målebrev av 1876 utmålte stykke» som nå ble matr.nr. 618.

Nerstranda 13

Ved matrikkelendringen i 1903 ble matr.nr. 618 forandret til Nerstranda 13a, i 1933 ble navnet Nerstranda 13.

Eid av Theodor Brox’s enke, Marthine, i 1904. Familien Brox holdt til i Nerstranda 6.

I 1921 overtok Peder Brox eiendommen på skifte etter Theodor Brox og hans avdøde hustru.

Eid av Peder Brox i 1932. Han eide også Nerstranda 4 og 6.

8. juni 1933 ble adressen endret til Nerstranda 13.

I 1937 solgte Peder Brox til Olaf Loe, han var fortsatt eier i 1946. Loe drev slakterforretning i Storgata 33.

Nr. 13 gikk tapt da det brøt ut brann i nr. 15 den 10. mai 1951. Nord-Norges salgslag bygde nytt i 1953-55.

Nerstranda 13b

Ved delingen i 1889 beholdt den resterende del av eiendommen matr.nummeret 403. I matrikkelen for 1903 ble dette endret til 13b og i 1933 til Nerstranda 15. Se denne adressen.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.