Nerstranda 6 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nerstranda 6 lå omtrent ved de to nærmeste forretningsvinduene.
Foto: Einar Dahl (2017).
Nerstranda 6 var godt vedlikeholdt i 1958.
Foto: H. A. Brandt (1958).

Nerstranda 6 i Tromsø var, i likhet med sine naboer, et fint lite trehus. Og sammen med naboene ble det revet på 1960-/1970-tallet. - Gammelt matr.nr. 326.

Familien Brox

Den 10. juni 1850 ble det tinglyst overføring av skjøte fra Christer Mikkelsen til Jens Peter Nielsen. Nielsen solgte videre til Th. Brox i 1857.

I 1865 bodde huseier og fisker Theodor Christian Brox her med kone Martine, 2 barn og hans mor Lorentine Lorch(?). Hun kan ha vært datter av kjøpmann Hans Petter Lorch i Sjøgata, han omkom i 1806.

Ti år senere, i 1875, hadde familien 5 barn.

I 1885: Fisker Theodor Brox med kona Marthine, hans mor Lorentine og fire barn.

I 1891: Teodor Christian Brox med kona Martine Johannesdatter og tre barn.

I 1900 levde enken Marthine Brox av egen formue og tok seg av to unge pleiedøtre. Hun eide også huset i 1904/18.

I 1910 bodde Marthine Brox sammen med den ene pleiedatteren, Else Mikalsen. Hun leide ut til arbeider/trandamper/fiskekjøper Jørgen og Olufine Soløi og deres datter.

I 1916 bodde huseier Marthine Brox her, det gjorde også sadelmaker Hjalmar Kornelius (m/forretning i Storgata 15), og Else Marie Mathisen.

Eid av arbeider Peder Brox i 1932 og 1946.

Hildur Svenning, m/syforretning i Storgata 97, bodde her i 1940.

Peder Brox, husholderske Jenny Bakke, arbeider Charles Stene, (1946)

Peder Brox døde i 1953 og arvingene var Borghild Madsen og Margit Hunsdal.

Krankjører Strøm på bunkerdepotet, snekker Emil Andersen, (1957).

I 1957 solgte arvingene til Tromsø kommune.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.