Storgata 47 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Stein-Tore Hansen har drevet urmakerforretning her i siden 1975.
Foto: Einar Dahl (2017).

Storgata 47 i Tromsø ble i 1896 delt i to matrikkelnummer, der nummer 105a ble det senere Storgata 47, nummer 105b ble Storgata 49.

Familien Nilsen

Skjøte fra A. M. Helberg til Lorentz Nilsen, tinglyst 9. november 1865.

I 1865 bodde skipper Lorentz Nilsen her med kona Maren og tre sønner, skipper Johan og Marie Aastrøm, arbeider ved Vandverket Mattia Haugan med Anna og trebarn.

Skifte etter Lorentz Nilsens hustru Karen Marie Olsdatter hvorved eiendommen er udlagt ektemannen, 1868.

Huseier og skipper Lorentz Nilsen med sin nye kone Sara og tre barn, snekker Ole Pedersen med kona Margrete og en datter, i 1875.

Overenskomst mellom Lorentz Nilsen og Tromsø kommune om makeskifte av en del av denne grunn med en tilstøtende del av byens, 1885.

I 1885: Fhv. skipper, handlende L. Nilsen med kona Sara (f. Strøm) og tre barn, fisker Johannes Krestoffersen med kona Rikkarda, Anna Hansen drev syforretning.

I 1891: Lorents Nilsen med kona Sara Jakobia og to barn, tjenestepike Jermine Ingvardine Hansen, Anna Hansen, enke Adolfine Nikoline Wicklund med tre barn, husbestyrerinne Anne Hemmingsen Dahl.

Bevilling for L. Nilsens enke, Sara Nilsen, til å sitte i uskiftet bo, 1891.

Delingsforretning, hvorved eiendommen blir delt i matrikkelnummer 105a og 105b, tinglyst 2/7 1896.

Delingsforretning «hvorved en, angivelig til K. Nilsen solgt, del av denne eiendom er henlagt til matr.nr. 105b», 1900.

I 1900 lever Sara Nilsen av inntektene fra gården. Kjøpmann Knud Skorve bor her med kona Elisa og fire sønner, maskinist på hvalfanger Johan og Johanne Pedersen har fem barn.

Eid av Lorentz Nilsens enke i 1904.

Huseier Sara Nilsen bor her fortsatt i 1910, det gjør også forhenværende skomaker Ole P. og Jakobine Olsen med sin familie.

Oppmålingsforretning hvorved en parcel ble utskilt og gitt matrikkelnr. 47a, til Storgaten, 1911. Storgaten 47a ble slått sammen med Storgata 45 i 1933.

Theodor Amundsen

Skjøte fra Sara Nilsen til Th. Amundsen, 1915.

Leiekontrakt mellom Theodor Amundsen og overlege Wisløff på deler(?) av bekvemmelighetene i 2. og 3. etasje, 1916.

Skjøte fra Theodor Amundsen til slakter Einar Nilsen, 1916.

Axel Jensen gullsmedforretning, åpnet i 1916, «specialitet: forlovelsesringer».

Nybygg

Fra 1917 drev Nils Kirkvik slakterforretning i den nye murgården. Han kom fra Sjøgata 11, senere flyttet han til Storgata 43.

Eid av Einar Nilsen i 1918.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen er solgt på tvangsauksjon, 1930. Tvangsauksjonsskjøte til Johan Nilsen, Ramfjordbotn, 1930.

Johan Nilsen startet kolonial- og fruktbutikk i 1919, (1932/46), Ragna Aanesen var disponent i 1957/66.

Familien Aanesen

Skjøte på halvparten av eiendommen fra Johan Heggelund Nilsen til Karl J. Aanesen, 1930. Aanesen kjøpte den andre halvparten av eiendommen i 1938.

”Midnattsol” hotell, drevet av fru Hansine Hansen i 1932, ”Midnattsol” hospits i 1940/46, mekaniker Henning Hansen, urmaker Walther Jensen, (1940).

Einar Nilsen slakterforretning, 1940/1957, (drevet av Anne May Kanstad i 1966).

Karl J. Aanesen, kolonial- og fruktforretning, kjøpmann Karl og kontordame Edel Aanesen, hushjelp Konstanse Hartvigsen, arbeider Ragna Ramberg, (1946)

Karl Aanesen døde i 1954, hustruen Ragna satt i uskifte.

Mekaniker Henning Hansen, urmaker Walther Jensen, (1940).

Nord-Norsk medisinsk varesentral, sykeart., kirurginstrumenter, proteser, høreapparater, (Tormod Dale), (1957/72).

Lærer Ole L. og kontorassistent Edel Olsen, (1957).

Ragna Aanesen døde i 1968, arvingene var Edel Olsen og Ragna Berg.

Marit Sørensen, tobakk, aviser, (1972).

Urmaker Hansen

Urmaker og optiker Stein-Tore Hansen startet i 1974 i Grønnegata 58/60, men kom allerede i 1975 hit. I 1984 kjøpte han gården og har drevet her siden. (1986/13).

Arendal forsikringsselskap, (1977/82), Det norske garantiselskap A/S, kredittforsikring, (1977/82), Forsikring & Finans – Tromsø, (1977), Norske Folk liv/pensjonsforsikring, (1977).

Haavolds kiosk, (1977/82), (også på Strandtorget 2a i 1977), (i Storgata 110b i 1982).

Justitia A/S og Soliditet, (1982).

Jacobs, (1986/90), Tromsø frisør- og Toupésenter, (1986).

Frisørteam (Ronald Solheim), (1990/93), Tromsø Toupésenter A/S (Ronald Solheim), (1990/93), Slikkeriet A/S, (1993), Mari-Ann Søreng, (1993), Torill Teisnes, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.

Koordinater: 69.647575° N 18.953754° Ø