Storgata 89 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 89 brant i 1960. Nybygget skulle være med på å skape et moderne Tromsø.
Foto: Einar Dahl 2017
Et folketog (Den store barnehjelpsdagen 7. juni?) passerer Gabrielsens forretning i Storgata 91 og Gebhardts slakterforetning i nr. 89. Ca. 1915.
Foto: Ukjent
Den 14. mai 1960 ble gården ødelagt i brann.
Foto: Ukjent.
Det er ganske utrolig at ikke nabohusene gikk med i brannen.
Foto: Ukjent (1960).

Storgata 89 i Tromsø var kjent for sin slakterforretning i mer enn åtti år, til den brant ned i 1960. - Gammelt matr.nr. 262.

Skancke

Skjøte fra konsul Skancke til sønnen Rasmus T. Skancke på grunnen, datert 6. juni 1841, tinglyst 6. sept. 1841. Lorentz Skancke hadde stor gård over gaten, i Storgata 102.

Målebrev til kjøpmann Rasmus Skancke, 1848.

Erklæring fra tre menn, om at brødrene Skancke har oppført bygningen, 1852.

Auksjonsskjøte i Rasmus T. Skanckes konkursbo, til J.F.D. Mack og Andr. Aaagaard m.fl., 1874.

Målebrev hvorved en del av matrikkelnummer 94(Storgata 87) og 376(Storgata 91) ble lagt til denne eiendommen, i 1875.

Aune

Skjøte fra Mack/Aaagaard m.fl. til O.L. Aune, 1876. Ole L. Aune drev kjøttforretning i Sjøgata 29.

I 1885: De danske trikotasjehandlerne Christen Pedersen, Christen Nybro og Laurits Smeltvig hadde midlertidig opphold i byen og leide her, skomaker Ole P. Olsen med kona Jakobine og fire barn, sypike Jakobine Henriksen, tjenestepike Kornelie Olsen, læredreng Ingvard B. Martinsen.

Aune solgte videre til fotograf og eiendomsutvikler T. Bakland i 1893. Han solgte igjen videre til slakter G. Gebhardt i 1899.

Kjøpmennene «Brodtkorp & Holm» drev handel med kull og salt, murstein, trematerialer, båter, russemel, kornvarer, osv, og kjøpte tørrfisk og brom. De oppførte et jernstøperi ved skipsverftet i 1900. (Hadde de forretning her?)

Gebhardt

Slakter G. Gebhardt kom fra Skippergata 16. Han hadde slakteri og lager i bakgården, Havnegata 2, og familien drev her i mange år. I 1900 bodde Gustav Gebhardt her med kona Jensine og tre barn, i 3. etg. bodde fotograf Laurits Olsen og fotograflærling John Johannesen.

Slakter Gustav og Jermine Gebhardt med sju barn, tjenestepikene Inga Petrine Olsen og Alida Johanna Johannesen og gårdsarbeider Hans Kristoffersen, i 1910. Samme familie bodde her i 1916.

Pølsemaker Wilhelm Gebhardt, bankbokholder Lars Larsen, (1940).

G. Gebhardt, slakter- og pølsemakerforretning, slaktermester Fritz Gebhardt, kontordame Marie Utz, (1946).

Karl Karlsen

Leiekontrakt mellom Jermine Gebhardt og ing. Karl. K. Karlsen om leie av eiendommen for 10 år, i 1952.

Ing. Karl A. Karlsen, elektrisk forretning, radio, skipsradio, ekkolodd, (1957), tekniker Sigurd Lekang, montør Alvar Ivarsjord, (1957).

Brant 14. mai 1960. - Murer Søren Fjellbergs familie bodde i gården, med sønnene Jan og Wiggo Fjellberg.

Jermine Gebhardt døde i 1961. Arvingene var Anna Larsen, Rudolf, Wliiam, Adelheid, Erik, Konrad og Håkon Gebhardt, samt Irene Helnes, med ideell 1/8 til hver.

Håkon Gebhardt døde i 1962 og hans andel ble overført de andre arvingene.

Apoteket Renen

Apoteket «Renen» kom hit fra Storgata 92 i 1962, (F. Chr. Wulff), fra 1968 ble det drevet av Anne-Lise Skagen, (1977/86), før det flyttet til Sjøgata 37 i 1987.

Stormbull A/S, (Oslo), maskinservice, maskinutleie, (disponent Per Fossum), (1966/77), h.r.adv. Nils Eidsmo, (1972).

Anne Larssens andel gikk i 1973 over til hennes arvinger Arvid, Fredrik og Hugo Larssen. I 1977 solgte de sin andel til de øvrige arvingene.

Tromsø Soneterapi (Åge Andreassen), (1982), Eiendomsservice A/S, (1982), adv Knut Skjærgård, (1982), Rettslig Inkasso A/S, (1982), Tromsø Offshore A/S (Knut Skjærgård), (1982).

Roald Skogvik

I hht. Hålogaland lagmannsretts dom av 18. des. 1984 ble hjemmelen overført til Roald Skogvik i 1985.

Norge Forsikring A/S, (1986/90), Norske Liv, gjensidig forsikring, (1986).

Gautes atelier, (1990), Kontorservice Inc., (1990).

Britt’s boutique, (1990/99, 2009).

Lilletorget

Gården totalrenovert i 1992(?) Gjenoppsto som «Lilletorget».

Kinesiologisenteret i Tromsø, (1993), Norske Liv, livsforsikring, (1993), Handel og Kontor region Nord-Norge, (1996), ing. Tobiassen (Oddgeir T.), (1996), Friman AS, (1999).

Norden conditori var her, i 2. etg., i 1993, (1996), L’Opera bistro & brasserie, (1999). I 2009 holdt Hansen spisebord til i de samme lokalene.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99