Storgata 102 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Dagens utgave av Storgata 102 er en kopi, reist etter brannen i 1983. Skanckesmuget, også kalt Helvetesveita, går opp til høyre.
Foto: Einar Dahl (2018).
Lorentz Skanckes gamle herskapsvilla forsvarer fremdeles sin plass i Storgata. 2014.
Foto: Stig-Lennart Sørensen.

Storgata 102, matrikkelnummer 51, var en av de eldste og mest fasjonable adressene i Tromsø. Her bodde den meget aktede konsul Skancke. Eiendommen ble delt i 1871.

Lorentz Skancke

I 1796 fikk Christopher With fra Helgeland borgerskap i Tromsø. Tidlig på 1800-tallet oppførte han et våningshus her, det er med på en liste over byens 15 våningshus i 1804.

Lorentz Skancke (1786-1879) var født i Orkdal. Han kom til byen i 1803 og fikk kjøpmannsborgerskap i 1812. Skancke overtok Withs eiendom den 14. august 1813 og utvidet nordover. Den langstrakte «Skanckegården» sto uforandret i hundre år. Mens tegltak ble det vanlige i byen beholdt denne gården sitt torvtak inn i det 20. århundre - Konsul Skancke ble regnet som en av de betydeligste i byens eldre historie.

Skjøte fra konsul L. Skancke til sønnene Rasmus og Paul Skancke på et grunnstykke han eier etter målebrev av 28. juli 1814 og 5. november 1827, i 1843.

Skjøte fra konsul Skancke til sønnene på denne eiendommen, i 1848.

I 1865 bodde Lorentz Skancke her med sin kone Alexandra Gamst og tre døtre, handelsborger Fredrik Lian med kona Helene og seks barn, vinhandler Hans Paulsen med Julie Kristine og to døtre, bødker Chr. P. Hanssen med Marie Korpi og fire barn og dagarbeider Christian Martin Andersen med Katrine og en sønn. Med tjenerskapet bodde det 32 personer i gården.

I 1866 startet Eilert Nielsen handel med «kolonialvarer, korn, mel, etc.» i Storgata. Her? (1869).

Auksjonsskjøte til konsul L. Skancke, i 1869.

Målingsforretning hvor eiendommen ble delt i matrikkelnummer 51a (Storgata 102)og 51b (Storgata 98), avholdt 7. desember 1871. - Skjøte fra konsul L. Skancke til kjøpmann Nicolay Berg på matrikkelnummer 51b, datert 30. desember 1971.

Paul Skancke

Skjøte fra konsul L. Skancke til Paul Skancke med heftelse om kår for selgeren og hans tre døtre, januar 1872.

I 1875 bodde Lorentz Skancke her med tre døtre og sønnen Paul, kjøpmann Eilert Nilsen med kona Golla og arbeidsmann Jens Pedersen med Anna Bergitte, tre sønner og familie.

Lorentz Skancke døde i 1879, 93 år gammel.

I 1885: Pensjonister og romutleiere Lorentine Andrea, Abettine Christine og Maren Berenthine Skancke, tjenestepike Elise Rath, bakermester Hans Nilsen Kirkemo med kona Olufine Magrethe og fire barn, butikkjomfru Jensine Larsen, tjenestepike Otilie Pauline Paulsen, bakerdrengene Lars Olsen, Adam Hilmar Salmilla og Karl Edvard Pedersen, fisker Lars Brunstrøm Johannesen med kona Johanne Mathilde og fem barn, skomaker Fritleb Skjølberg med kona Ingeborg, arbeidspike Mareanna Borck, arbeidspike (hos O. Aune) Else Hemmingsen, sypike Johanne Christine Krane, boktrykker Anthon Andersen.

I 1900 bodde disse her: Lorenthine og Abelthine Skancke, udleiere av bekvemmeligheder, kjøttkontrollør Ole Østensen med kona Ane og fem barn, arbeider Petter Kvande med Arntine og fire barn, snekker/tømmermann Gerhard Johan Olsen med Ebba Karsine Eriksen og seks barn, sjømann Mikal Eliceucen med Ingeborg og tre barn, bundtmakermester Ole Ohlsen med kona Mathea og fire barn, i sidebygningen bodde sjømann Karl og Elisabeth Andersen med en sønn, og i bakbygningen holdt forhenværende baker Nils Mortensen til med kona Brita Karoline og en sønn. 49 personer totalt.

Eid av Paul Skancke i 1904.

I 1910: Forretningslokale - Grunnet reparasjon og innredning ledig til nyttår. I hovedbygningen: Løsarbeider Jens Bernhard og Nora Jensen med tre barn, tømmermann Julius Moe, løsarbeider Karl og Anna Hansen med tre barn. I bakbygning: matros Johan Petter og Ane Marie Danielsen, løsarbeider Lars Nikolai og Hansine Berntine Larsen med tre barn, løsarbeider Peder Olai og Oldine Nilsen med tre barn.

Skjøte fra skifteretten i Paul Skanckes og Abeltine Skanckes bo til steinmurer Ole Iversen Sveen, i 1910.

Ole Sveen

Leiekontrakt hvor Ole Iversen bortleiet til Oluf Kolsum butikk m.v. i 1. etasje, bekvemmelighet i 2. etasje, samt pikeværelser i 3. etasje, i 5 år fra 1. jan 1911.

Steinmurer Ole Sveen og bundtmaker Ohlsen kjøpte og bygde om gården i 1910. Omkring 1916 hadde Ole Ohlsen flyttet virksomheten til Storgata 79.

Gullsmed Kristoffer Johannessen hadde gått i lære hos Edelsteen i Storgata 80 og hatt eget verksted i Mo i Rana i 1902-11. Han startet sin virksomhet her i 1911 og ble her til 1922, da flyttet han til Storgata 74. (1984).

I 1916: Arnold Sveen, kolonialforretning, murer Ole, murer Alfred, Beate, Gyda og butikkdame Valborg Sveen, styrmann Klaus Halvorsen, tjenestepike Henny Hansen, Anna Heggelund, mekaniker Arne Hyld, tjenestepike Thekla Johannesen, tjenestepike Rasmine Karlsen, dreng Hans Kristoffersen, syerske Asta Malmedal, enke Golla Margrethe Pettersen.

Tromsø Modehandel (S.A. Ingebrigtsen), «største utvalg i hatter, hætter, kraver, etc. Kranser leveres til enhver tid», (1916). Skiftet i 1919 navn til G.A. Ingebrigtsens Modeforretning. De var her også i 1929.

Eid av Ole I. Sveen i 1918.

O. Nygaard drev bakeri her fram til 1919, (og i Skippergata 23), da overtok Charles Christiansen og startet Bakeri og conditori. Konkurs i 1934, men fortsatte på samme sted til sin død i 1949, da overtok sønnene, Arne og Svein. Forretningen flyttet til Storgata 90 på 60-tallet.

Leiekontrakt hvor Ole Iversen Sveen bortleier til Charles Christiansen 2 butikker, lagerrom og garasje, med mer for 10 år fra 6. november 1926. Forlenget for 5 år i 1934 og i 1939.

Ektepakt mellom Ole Iversen Sveen og Beate Sveen hvor denne eiendommen skulle vær hennes særeie, i 1927. - Skjøte fra Beate Sveen til datteren Valborg Sveen Knoph med heftelse om fritt hus for selgeren og hennes mann på livstid, i 1928.

Arnold Sveen kom fra Storgata 90 i 1922 (eller tidligere?) og drev kolonial her i 1932 og 41. Ole I. Sveen, gråsteinsmurer, 1932, Tobak A/S, tobakksforretning, (1932).

Damefrisør Ambjørg Beck Jakobsen, (1940), Karl G. Heggelund, fruktforretning, torghandel, billettrise Hildur Kristoffersen, maskinmester Helge Hansen, (1940).

Leif Lindrupsen, spesialforretning i kontormaskiner, verksted, radioforhandler, (1940), (drevet av Astrid Rolnæs i 1957/66), («Lindrupsens kontormaskinforretning» i 1966), Lindrupsens kontor-maskinforretnings Eftf., (1972), (disponent Eigil Bergheim).

Valborg Sveen

Eid av Valborg Knoph i 1932 og 46.

Kasserer Hildur og blikkenslager Paul Kristoffersen, politikonstabel Idar Mork, murer Alfred Sveen, (1946).

Hjørdis Andreassen Damefrisørsalong, (1957), konditor Henrik Lundh, husmor Elvira, bankassistent Ragnhild, butikkekspeditør Rannveig og konditor Sverre Olsen, (1957), rørleggermester Walter Johnsen, (i nummer 102b, 1957), flyttet til Prestenggata 12 i 1966.

Herrefrisør Sverre Dagestad, (1957/77), Hauan & Andersen, herreekvipering, (Joh. H. og Bernhard Andersen), (1957/82), B. Wilhelmsen, frukt og tobakk, (1957/66), souvenirer, (72/82).

Valborg Sveen Møller, (1966/77), Finn H. Pettersen, (1966).

Tannlegene Birthe og Bjørn Figenschou, (1972/82), arkitekt Kr. Wilhelmsen, (1972).

Skjøte fra Valborg Møller til døtrene Beate Mork og Turid Tennvassås på 6/16, med 3/16 til hver, i 1973. Døtrene solgte videre til Livsforsikringsselskapet Hygea med 4/16 og Forsikringsselskapet Vesta med 2/16, i 1973.

Butikken A/S, bruks- og gaveartikler, (Gerd Gangvik), (1977), Parfymen (Alf M. Olsen), (1977/82).

Skjøte fra Valborg Møller på 62,5% av eiendommen til forsikringsselskapene Vesta og Hygea i 1980. De solgte eiendommen videre til Tromsø sparebank samme år.

Brann

31. juli 1983 ble Skanckegården totalskadd i brann. – Etter råd fra fylkeskonservatoren ble gården gjenoppbygd med samme fasade som den hadde etter ombyggingen i 1916.

Skjøte fra Tromsø sparebank til KS Veita senter A/S i 1984.

Veitasenteret

Tromsø sparebank åpnet filial her i februar 1984. (1986). I starten måtte filialen midlertidig klare seg i en Moelvenbrakke, men kunne flytte inn i nye lokaler i nov. 1985. (Harbitz).

Det nye kjøpesenteret Veita åpnet i 1986.

Bedriftsfinans, Benneton, Carina Frisersalong (kom fra Sjøgata 7), Lindex A/S, Hårolog Gunvor Rotvold, Xantippe butikk A/S, Ønskebutikken (Siri Økstad), (1986).

I 1990: Art Design, Astri Motecenter A/S (Astri Johnsen), Benneton, Body shop, Braathens SAFE, Café Paris, Carina frisersalong, Dan-Air, generalagent, Fryd og Gammen, (også avdeling i Storgata 51), Chr. Hansen Ekspressbilder A/S, Hotisen, hårolog Gunvor Rotvold, May-Britt Jakobsen, Kondomeriet A/S, Lindex, Tromsø urmakerforretning (Harry Kristensen), Lille-Drogerien, Manzoni, News A/S, Nord Megling A/S, P.A. Næsvold skoforretning, Pedersens konditori A/S, Pepino A/S, Saga Solreiser, Singersenteret A/S, Skattekammre, Sparebanken Nord-Norge, filial, Tromsbuss A/S, utsalg, Veita Solstudio, Veitakiosken, Ønskebutikken.

I 1993: Albertine A/S, Alt om Bar A/S, Annes blomster (Anne Løken), Astri Motesenter A/S (Astri Johnsen), Bedriftskompetanse A/S, Bed & Breakfast A/S, Benneton, Body Shop, Braathens SAFE, Café Paris, (Steinar Nyhagen), Carina frisersalong A/S, Dan-Air, agent, Forskningsparken i Tromsø A/S, Fryd og Gammen, Chr. Hansen Ekspressbilder A/S, Hot Spot platebar, Hotisen, Jeans-hjørnet (Line Fusdahl), Kondomeriet A/S, Per-Trygve Kongsnes, økonomisk rådgiver, urmaker Harry Kristensen, Lille-Drogerien, Lindex A/S, Nordnorsk Vekst A/S (Knut Borch), Norges Eksportråd, Nye Art Design A/S, P.A. Næsvold, Pedersens Konditori A/S, Pepino A/S, Poulsson Interiørtekstil A/S, hårolog Gunvor Rotvold, Saga Solreiser, Singersenteret A/S, Skattekammre, Spaceworld Tromsø, Tromsbuss utsalg, Tromsø Flikkbar (Rolf Aarberg), Tromsø urmakerforretning, Veita solstudio, Veitakiosken.

I 1996: ACTA Consult AS, Albertine AS, Amfi Veita leker og baby, Anne’s blomster (Anne Løken), Arts & Crafts, Astri Motecenter AS (Astri Johnsen), Bedriftskompetanse AS Tromsø, Bjørklund gull og ur, Bla Bla Studio, Body Shop, Braathens SAFE, Café Paris, Carina frisersalong AS, Dan-Air, agent, Feliz Pizzabar, Fotobutikken AS, Fryd og Gammen, Hardware Veita, urmaker Haugen & Co, Hotisen, Norges eksportråd, Nye Art design AS, Pedersens konditori A/S, Pepino AS, økonomisk rådgiver Per-Trygve Kongsnes, Levi Strauss Norway, salgskontor, Lille-Drogerien, Lindex A/S, Lotta, Mario, Mitt Skattkammer, Poulsson Interiørtekstil AS, hårolog Gunvor Rotvold, Skinnmester’n, Snopen, Spaceworld Tromsø, Sportshuset, Stor og Liten, Streetwear, Sydenbutikken Tromsø AS, Veita solstudio, Veitakiosken.

I 1999: Advokatene Erik Ringberg & Sven Crogh AS, advokatfellesskapet Seljevoll, Hamnes & Engstad DA, Albertine, AM Invest AS, advokat Ole-Martin Andreassen, Arts & Crafts Mari AS, Astri Motecenter AS, Bedriftskompetanse AS, Bjørklund gull og ur, Bla Bla studio, Body Shop, Café Paris, Carina frisersalong, Drogerien, Amfi Veita leker og baby AS, advokat Nils A. Engstad, Feliz pizzabar, Fotobutikken AS, Fryd og Gammen, Gaveriet, advokat Kurt Hamnes, urmaker Haugen & Co, Hildes Blomster, Hot Spot platebar, Hotisen, Intersport Sportshuset, Konditoriet Café, Lene, Lindex AS, Lotta, Mario, siviløkonom Steinar Martinsen, Gunnar Nilssen, Næsvold Sko, siviløkonom Inge Falck Olsen AS, Pepino AS, Proconor AS, Proconor Bedriftsutvikling AS, Salong Carina, Skinnmesteren, Sportshjørnet, Stor og Liten, Sweet & Candy, Sydenbutikken, Veita Elektro, veita leker og baby, Veitakiosken.

Se også Grønnegata 95.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Harbitz, G.P. : Fra Longyearbyen til Rosenkrantz gate - Tromsø Sparebank gjennom 150 år. 1986.