Prestenggata 12 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Prestenggata 12 ligger på hjørnet mot Peder Hanssens gate.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Nr. 12 sett fra Peder Hanssens gate.
Foto: Einar Dahl, 2017.

Prestenggata 12 i Tromsø ble helt restaurert og påbygd på slutten av 1990-tallet. - Gammelt matr.nr. 658.

Rørlegger Hansen

Målebrev av 26. sept. 1896 og 20. aug. 1897, tinglyst 23/-1897 for rørlegger Johannes Hansen.

Bevilling for Anna Hansen, enke etter maskinist Johannes Hansen, til å sitte i uskiftet bo, i 1900.

I 1900 bodde disse her: Anna Hanssen, (syr for andre), med tre barn, arbeiderske på hermetikkfabrikken Amanda Vinje, fisker og arbeider Jørgen Soløi med kona Tina og pleiedatteren Adeleide, fisker Peder Hanssen med kona Dorthea og datteren Anna, hustømmermann Hans Stenersen med kona Marie sønnen Sigurd og to stesønner, Oleanna Lian med sønnen Anaton.

Skjøte fra P. L. Wilhelmsen, på Anna Hanssens vegne, til Hans Stenersen, i 1900.

Delingsforretning, hvorved en parcel, som er utskilt fra matr.nr. 684, Prestenggata 14, ble henlagt til denne eiendommen, i 1905.

Skjøte fra Hemming Johansen til Hans Stenersen på den ved delingsforretning av 2/3-1905 utskilte parcel, i 1910.

Tømmermann Stenersen

I 1910: Hustømmermann Hans og Sina Stenersen med tre sønner, pakkhusformann Elias og Birgithe Arnesen med datteren Magdalene, enken Oline Førde, vaskekone Henriette Thommesen med tre barn.

I 1916: Tømmermann Hans Kristian, Aagesine Wilhelmine og Sigurd Olaf Stenersen, kjøpmann Anders Børseth jr. og Magna Amalie Børseth, murerlærling Jakob Jensen, sjømann Kristen og Wilhelmine Pedersen, tjenestepike Bergithe Marie Olsen, slaktersvend Alfred Solli, ekspeditrice Edith Thomsen.

Skjøte fra Aagesine Stenersen og Sigurd Stenersen til Karl August Johnsen tinglyst 23/8-1928, med rett for Aagesine Stenersen til å bebo en leilighet inntil 1. juli 1929.

Arbeider Johnsen

Eid av fabrikkarbeider Karl Andreas Johnsen i 1932 og 1946.

Sjømann Waldemar Johnsen, sekretær Olaug og redaksjonssekretær Thormod Olsen, (1940).

Fabrikkarbeider Karl Andreas og kontormann John Johnsen, sjåfør Halvdan Henriksen, fotoassistent Mary og kontordame Olaug Olsen, (1946).

Skjøte fra Karl Andreas Johnsen til sønnen John Paul Johnsen på en ½-part av eiendommen, i 1949.

Karl A. Johnsen døde i 1950 og hjemmelen til hans ½-part gikk til Alma Henriksen, Margareth Sørensen og Thorleif, Waldemar og John Johnsen.

Skjøte fra arvingene til John Johnsen i 1950.

Maler John Johnsen, kontorassistent Alma og brannkonstabel Halvdan Henriksen, (1957).

Rørlegger Johnsen

Skjøte fra John Johnsen til Walter Bjørnar Johnsen, i 1961.

Rørleggermester Walter Johnsen, varme, sanitær, oljefyr, (1966/93), Reidar B. Jensen, (1966).

Truls Hofmeister, (1993), Wenche-Lise Hofmeister, (1993), Tromsø skiskole, (1993/99).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.