Storgata 92 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Etter bybrannen i 1969 lå tomta ubebygd i mange år. Det ble Forende forsikring som reiste nytt bygg i 1983.
Foto: Einar Dahl (2017).
Apoteket "Renen" hadde inngang på hjørnet, opp en trapp, før 1912.
Foto: Ukjent
Her i en nyere utgave, med inngang på gateplan.
Foto: Chr. Hansen (1920-årene).
Her Kaffistova fra 1950-tallet.
Foto: Ukjent (1950-årene).
Slik omtrent så vel Storgata 92 ut før brannen i mai 1969.
Foto: Ukjent (1960-årene).
Branntomta etter Arbeiderforeningen og Kaffistova lå brakk i mange år før man startet byggingen av Kulturhuset i 1981/82. Så fulgte forsikringsgården etter. I mellomtiden var det blomsterselgerne som rådet grunnen.
Foto: Ukjent (1981/82).

Storgata 92 i Tromsø var opprinnelig en del av matrikkelnummer 49. I 1896 ble denne eiendommen delt i 49a (Storgata 92) og 49b (Grønnegata 87). I 130 år var det apotek i gården, apoteket «Renen».

Reetz

Målebrev til apoteker Mørch, datert 18. juni 1828.

Johannes Mørk drev apotek i Storgata 52 i 1825-28. Da hadde han kjøpt denne hjørnetomten. Han døde bare 31 år gammel, før han rakk å sette i gang med bygging. Hans etterfølger, Hans Adolph Reetz, kom fra Danmark og bygde her ca. 1830. Han drev apoteket til han flyttet til København i 1847. Han ble etterfulgt av Joachim Andreas Koht, overmåte avholdt og respektert i byen, far til Paul, bestefar til Halvdan Koht.

Målebrev til apoteker Reetz, datert 26. sept., tinglyst 22. juni 1829. - Skjøte fra apoteker Reetz til apoteker Koht, 1847.

Koht

Apoteker og enkemann Joachim Andr. Koht bodde her med tre barn og flere ansatte i 1865. Det gjorde også kjøpmann Chr. Fredrik Dreyer med kona Amalia (fra Arkangelsk) og deres seks barn. «Russe»-Dreyer overtok «J.C. Dreyer & Søn» etter farens død i 1868 og flyttet til Sjøgata 12.

Kohts svigersønn Fredrik L. Bentzon overtok driften av «Tromsø Apothek» i 1857 og gård og grunn i 1875. - Han anskaffet også byens første telefon, i 1878.

Skjøte fra Koht til apoteker Bentzon, med rett for selgeren til å bebo en etasje for sin levetid, med fritt brensel, samt rett for selgerens datter Hanna, etter hans død, til å bebo den søndre del i 2. etg., med fritt brensel så lenge hun er ugift og oppholder seg her, 1875.

I 1885: Apoteker Frederik Bentzon med kona Marie og to barn, rentenist Johanne Koht, exam. pharm. Emanuel Aagaard, apotekerlærling Jens Krogh, stuepike Johanne Johnsen, kokkepike Cecilie Pedersen.

Apotekets navn ble i 1888 endret til «Renen».

I 1891: Fredrik Bentzon med kona Marie Kristine Conradi Koht og tre barn, tjenestepikene Johanne Marie Johnsen, Cecilie Pedersen og Hansine Bangsund, Jacob Anathon Campbell, Johanna Andrea Conradi Koht.

I 1893 flyttet Bentzon til Uranienborg apotek i Kristiania. Etter ham kom Joachim Poulsen, Ole J. Herdal, Oscar Saugestad og Chr. Fr. Møllerop Dessen til 1917.

Skjøte fra Bentzon til Tromsø Arbeiderforening, 1896.

Tromsø Arbeiderforening

Delingsforretning av 30. okt. 1896 hvor matr.nr. 49 ble delt i 49a og 49b. Nr. 49b ble til Grønnegata 87.

Apoteker Joakim Paulsen og tjenestepiken Hanna Hansen, i 1900.

Apoteker Oscar Fredrik og Gyda Giæver Saugestad bodde her med to sønner i 1910, sammen med språklærerinne Jeanne v. Gebauer.

Leiekontrakt mellom Tromsø Arbeiderforening og apoteker Chr. Fr. Dessen for et tidsrom av 10 år, fra 1. jan. 1911.

Huset ble ombygd i 1912.

Hypotekbanken hadde hatt avdelingskontor i byen siden 1882, i søndre del av apoteket. De flyttet i 1915 til Storgata 65.

I 1916: Apoteker Fredrik, Anna Katrine og Hanna Dessen, tjenestepike Ragna Norum, Tromsø Glasmagasin (David Gabrielsen) «glasvarer i krystal og ordinært glas. Stentøi, lamper og porselen, kjøkkenutstyr», tjenestepike Thea Næss.

Skjøte fra Tromsø Arbeiderforenings styre til kjøpmann Ragnvald Gabrielsen. Etter skjøtet skulle det fragå et stykke til Grønnegata 87, i 1916.

Skjøte fra Ragnvald Gabrielsen til apoteker Conrad Holm Pettersen i 1920. Holm Pettersen drev apoteket fra 1917 til sin død i 1931. Eid av enken Valborg Jervell Pettersen i 1932 og 40.

Harald Br. Knutzon drev apoteket i 1932-46, Solveig Zarbell-Eng 1946-57, Fr. Chr. Wolff i 1957-68. - I 1962 flyttet apoteket til Storgata 89.

I 1922 flyttet «S.A. Ingebrigtsen Modeforretning» inn, etablert i 1911. De kom fra Storgata 102. (I 1940 Petra og Annie Ingebrigtsen). Etter krigen flyttet de til Storgata 34.

På 30-tallet tannlege Eriksen i 2. etg.

Skjøte fra Valborg Jervell Pettersen til A/S Provianteringen i 1940. Firmaets navn ble senere endret til Olaf Kolsum A/S.

Handlende Hjørdis Pettersen, inspektør Hartwig Wiig, (1940).

Kaffistova

Kaffistova flyttet inn i 2. etg. i 1946, de kom fra Storgata 87.

Diskedame Sigrun Jansen, kokke Gudrun Johansen, (1957).

Kaffistova og huset forsvant i bybrannen 14. mai 1969.

Gjensidige forsikring

Forenede forsikring flyttet inn i nytt bygg i 1983. De kom fra Fredrik Langes gate 9. (1984/86).

Adv. Hjallis Bakke, (1986), Brillehuset (Karl Ditlefsen), (1986/96), EDB-Skolen, avd. Nord-Norge, (1986), Fiskerikredit A/S, (1986), Inferno, (1986/93), Margrethe Kolsum, (1986), Nordnorsk Venture A/S, (1986), adv. Harald Pleym, (1986), adv. Steinar Winther, (1986).

Amerikanske informasjonstjeneste (United States Information Office), (1990/93), Forenede BK Finans A/S, (1990/93), Karlsen trafikkskole, (1990/93).

Gjensidige Nord, (1996/99), NAF Medlemskontor, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99