Stortorget 1 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det er nok ikke alle som er helt fortrolige med det nye Kystens hus som åpnet i 2015.
Foto: Einar Dahl (2017).
Her sett bakfra.
Foto: Einar Dahl (2017).
Stortorget 1 ble bygd der Th.B. Holsts brygger lå i sin tid, her nede til venstre. Ca. 1890.
Foto: Jørgen Wickstrøm
Her lå Oluf Kolsums Provianteringen i mellomkrigsåra.
Foto: Mittet (1920-tallet).
Samvirkegården ble innviet 20. juni 1955.
Foto: Rognmosamlingen (ca. 1960).
Et fint bilde av Samvirkegården og livet rundt den indre havna.
Foto: Mittet (1960-tallet).
I 2013 var det slutt for den gamle Samvirkegården. Her er den helt fraflyttet.
Foto: Einar Dahl 2013.
Så gikk gravemaskinene til verket. Det tok flere måneder å fjerne de gamle bygningene.
Foto: Einar Dahl 2013.

Stortorget 1 i Tromsø ligger der de gamle bryggene til kjøpmann Th. B. Holst i Storgata 87 engang lå. Eiendommen hadde gammelt matrikkelnr. 94b, hadde tidligere adressen Havnegaten 1, i 1933 endret til Stortorget 1.

Holstbrygga

Holsts gamle brygge var overtatt av kjøpmann Anderson i 1896. I Likhet med sine naboer forsvant brygga i den store bryggebrannen i 1902. Eiendommen ble da utskilt fra matr.nr. 94 (Storgata 87) ved delingsforretning avholdt 11. feb., tinglyst 5. mars 1903. – Skjøte fra kjøpmann Johan Anderson til Tromsø kommune samme år. Tromsø kommune kjøpte opp det meste av de gamle branntomtene og leide dem ut til private.

Tromsø Kjøtt & Fiskehandel

Tromsø Kjøtt & Fiskehandel ble etablert i 1922 av Jens og Sigvart Fyhn, med fiskeriutstyr, skipsproviant, kjøtt, fisk, kolonial, m.m. (1940/46).

Leiekontrakt mellom Tromsø kommune og Oluf Kolsum om leie av 2. etg. i ett år fra 1. jan.1924 med rett til leie inntil 5 år. Samtidig inngikk de kontrakt om leie av den østenfor Havnegaten inntegnede tomt.

Matrikkel for Tromsø by hvor eiendommens navn ble endret til Stortorvet 1, tinglyst 8. juni 1933.

Da Samvirkegården skulle bygges i 1953 flyttet Tromsø Kjøtt & Fiskehandel over i Havnegata.

Samvirkegården

Tromsø kommune gikk inn som aksjonær da Samvirkelaget skulle oppføre sitt nybygg. En forutsetning fra kommunens side var at det skulle oppføres en innendørs fiskehall til erstatning for utsalget på Stortorget og fra båt. Da det viste seg at det bare var satt av 121 kvm. til utsalg for en fiskehall, derav 20 kvm. til utsalg for byfiskerne, ble det bråk. Med 26 mot 24 stemmer ble det til slutt vedtatt at kommunen skulle gå inn som leier av hallen.

Det endte med at Fiskernes bank flyttet inn i fiskehallen i juni 1956. De ble her til de flyttet inn i eget bygg i Grønnegata 78 i 1964.

Tromsø Samvirkelags forretningsgård ble innviet 20. juni 1955, kolonial, manufaktur, sko, radio, (bestyrer Johan Leithe), (1957/66).

Samvirke forsikring flyttet inn i 1956.

Troms fiskarfylking, (1957/72), Fiskernes ferskfiskomsetning A/S, fisk og fiskevarer en gros, (disp. Arne Skotnes), (1957), Norges Råfisklag (etabl. 1939), (1957/82), No-Ra-Pro A/S, (Norges Råfisklags produksjonslag), (1957/86), NKL, Tromsølageret, kolonial engros, (bestyrer Eiv. Rognmo), (1957), (disp. Olaf Aasland, 1966).

Domus A/L, Tromsø, (1966/82), NKL, kaffebrenneriet, (1972/77).

IBM, (Oslo), servicekontor, (1966/72), Nord-Norges hullkortsentral A/L, (disp. Ernst Mathisen), (1966), Tromsø datasentral A/S, (1966/86).

Etter en større ombygning i 1972 ble navnet Domus varehus.

Fiskehallen (1972/86), m/fiskehandlerne Otto Asbjørnsen, Rolde Pedersen, Terje og Bjørn Pedersen, (1972/82), Ing. Helge Appelbom, (1972).

Det ble en ny ombygging i 1981, da fikk 1. etg. dagligvarer, glass, stentøy og blomster, 2.etg. manufaktur, elektrisk og cafeteria og 3. etg. sport og fritid, leketøy, verktøy og papiravdeling, kaffebrenneri, (1986/90), Fiskerinæringens informasjonsutvalg for reker, (1986).

Råfisklaget flyttet til Stortorget 2 i 1988.

Edb-Nord A/S, (1990), Samvirke forsikring, (1990/96), Forbrukersamvirket Nord, (1993/96), Fylkespensjonistforeningen i Troms, (1993).

Mega Supermarked, (1999), Gull-Funn Domus, (1999), Ideel, (1999), tannlege Harald Olsen, (1999), SATS Tromsø, (1999), Vår bank og forsikring (Landsbanken), (1999).

Coop Marked, Alberts musikk, (2010).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Fiskernes Bank 25 år: 1949-1974. Tromsø 1974.