Vestregata 21 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I gamle dager lå Vestregata 19, 21 og 23 mellom nr. 17, helt til høyre, og nr. 25, det røde huset til venstre. I dag er adressen Vestregata 21 knyttet til høyblokka Sentrum terrasse. Den lavere blokka til venstre har nå adressen Fredrik Langes gate 28.
Foto: Einar Dahl 2017
Vestregata 21 begynte å se ganske slitent ut da dette bildet ble tatt.
Foto: H.A. Brandt (ca. 1960).

Vestregata 21 i Tromsø var et ganske stort trehus som langsomt forfalt og ble revet. - Gammelt matr.nr. 294.

Bødker Lydersen

Målebrev på grunnen til bødker Gotlib Lydersen, tinglyst 18. okt. 1841. Han var fra Preussen og kom til Norge i 1836.

Skifte etter bødker G.H. Lydersens hustru Hanna Rebekka, hvorved eiendommen ble utlagt enkemannen, i 1854.

I 1865 bodde bødker Gottlib Lydersen her med kona Karoline Bøhmer og sju barn, samt læregutten Peder Andersson.

I 1875: Bødkermester Gottlieb Lydersen med kona Karoline Johansdatter og fire barn, bødkersvenn Nils Olsen, bødkersvenn Jacob Jacobsen med kona Andrea og datteren Anna.

I 1885: Sjømann Mens Isaksen med kona Bergite og tre barn, arbeider Johan Andreassen med kona Margreth, fire barn og hans mor Krestine, sjømann Johan Eliassen med kona Anna og to barn, enke Anne Elisa Henriksen, arbeiderske Eva Salamonsen.

Auksjonsskjøte på Lydersens hus til C.F. Dreyer, i 1887.

I 1891: Johan Andreas Andersen med kona Margrethe Karoline og tre døtre, Kresten Olai Nilsen med kona Ulrikke Henriette og to barn, enkemann Johan Erik Bergstrøm, Ingebrigt Dahle med kona Elen Sakrine og fire barn, svigerfaren Matias Johan Isaksen samt Johan Horneman.

I 1900: Skomakermester Kristen Andersen med kona Karen og fem barn, syerske Elise Henningsen, avisbud Johan Aas med kona Hanna og sønnen Hans, syerske Petrine Sjølberg med datteren Anna lange og barnebarnet Astrid Johansen.

Skifteskjøte fra C.F. Dreyers og hustrus bo til Hans Pauli Sørensen, i 1908.

Tømmermann Sørensen

I 1910: Tømmermann Hans og Albine Sørensen med fem barn, løsarbeider Karl Johan og Oline Margrete Paulsen med fem barn, Elise Hemmingsen, tårnvekter Mathias og Fernanda Svendsen med sju barn.

Oppmålingsforretning hvorved en del av eiendommen ble fraskilt og gitt matrikkelnummer Vestregata 19c, avholdt 5. juli, tinglyst 16. okt. 1913.

I 1916: Tømmermann Hans Pauli, Albine Fredrikke og Margoth Ivanna Sørensen, fisker Hans A. og Henriette Pernille Andreassen, vaskekone Eva Johanna Johannesen, løsarbeider Karl Johan, kontorist Ingvald Anders, sjømann Kristian og Oline Margrethe Paulsen, tjenestepike Hanna Elisabeth Pedersen.

Skjøte fra Hans Pauli Sørensen til Hans Andreassen i 1916.

Fisker Andreassen

Skjøte fra Hans Andreassen til A/S Tromsø Skofabrikk på en fra denne eiendom utskilt parsell, i 1919.

Attest fra Tromsø skifterett om at ektefellene Henriette og Hans A.M. Andreassen avgikk ved døden henholdsvis 15. aug. 1933 og 25. mars 1935.

Skjøte fra samtlige og myndige arvinger etter Hans Adolf Martin Andreassen og hustru Henriette, nemlig: Klara og Edvin Johansen, Anne og Thoralf Thomassen, Gunhild, Peder, Ida, Margrethe og Ole Nilsen, Sara Gundersen Beret Pedersen og Nikoline og Joh. Nyhus, til Alfred Andreassen i Bergen, i 1935.

Olaf Eriksen

Skjøte fra Alfred Andreassen til Olaf Eriksen i 1937.

Kullarbeider Johan Olsen, (1940), kjører Arne Andersen, (1940/46), arbeider Einar Nilsen, kullsjauer Johan K. og arbeider Reidar Olsen, (1946).

Eid av torvoppsynsmann Olaf Eriksen i 1946, han drev fiskeforretning i Fiskehallen i Stortorget 1 i 1957.

Thorbjørn Karlsen

Skjøte fra Olaf Eriksen til Thorbjørn Karlsen, i 1960.

Torbjørn Karlsen, (1966).

Skjøte fra Thorbjørn Karlsen til sin hustru Jendine Karlsen på en ideell ½-part, i 1969.

Tromsø Elektro

Skjøte fra Thorbjørn og Jendine Karlsen til Tromsø Elektro A/S i 1970.

Revet omkring 1970?

Skjøte til K-Leasing A/S i 1990.

Skjøte til Sameiet A/S Fiskerikreditt og Tromstrygd, i 1990.

I 2016 er adressen godt gjemt langt inne i Sentrum Terrasse.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.