Vestregata 19 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vestregata 19 lå omtrent her hvor innkjørselen går inn mellom nr. 17 og sentrum terrasse. I dag er adressen knyttet til området bak nr. 17.
Foto: Einar Dahl 2017
Vestregata 23 nærmest, deretter nr. 21 og nr. 19, med tre vinduer i hver etasje.
Foto: H.A. Brandt (ca. 1960).

Vestregata 19 i Tromsø var havnefogd O.A. Jakobsens bolig. - Gammelt matr.nr. 287.

Havnefogd Jakobsen

Målebrev til Tollef Moe, tinglyst 9. juni 1845.

Auksjonsskjøte til kjøpmann Th. B. Holst i 1845.

Skjøte fra Holst til styrmann Jacobsen i 1845.

I 1865 bodde disse her: Tømmermann Johan Bekstrøm med kona Johanna Larsdattter og tre døtre, Grethe Johannesdatter med sin datter Olufine Nilsdatter, arbeidsmann Carl Johansen, arbeidsmann Jacob Dahl med kona Anne Nilsdatter og datteren Ingeborg.

I 1875: Ole Andreas Jacobsen med kona Marie Ambrosia, to barn og en fosterdatter.

Se også Vestregata 17 som Jakobsen kjøpte i 1877.

I 1885: Havnefogd og losoldermann Ole Andreas Jacobsen med kona Marie Ambrosia og datteren Kristine Wilhelmine, skipper og fisker Andreas Lovin Jacobsen, Theodor Klaudius Jacobsen, tjenestepiken Josephine Matilde Pedersen.

Erklæring om at enken etter O.A. Jacobsen skulle sitte i uskiftet bo, i 1887.

Skipper Jakobsen

Skjøte fra O.A. Jacobsen og hustrus arvinger til Andreas Jacobsen i 1888.

I 1891: Andreas Lovin Jakobsen med kona Emelie Randine, to sønner og tjenestepiken Olga Johannessen.

Bevilling for skipper A. Jacobsens enke Emilie, f. Loe, til å sitte i uskiftet bo, i 1897.

I 1900: Handlende i kolonial Emilie Randine Jacobsen, med tre barn.

Eid av handlende Emilie Randine Jacobsen i 1904.

Auksjonsskjøte til Haakon Johansen og Hagbart Johannessen i 1909.

Delingsforretning hvorved eiendommen ble delt i 19a og 19b, avholdt 21. des. 1910, tinglyst 20. feb. 1911.

Vestregata 19a

Skjøte fra Haakon Johansen og Hagbart Johannessen til Alf Enoksen og Peder Jakobsen i 1911.

Skjøte fra Peder Jakobsen til Alf Enoksen i 1914.

I 1916: Arbeider Alf Elisor, Sofie Mathilde og arbeider Jens Martin Enoksen, syerske Ragna Hansine Karlsen, husholderske Anna Margrethe Nilsen, arbeider Lars Olsen Olsborg, tjenestepike Oline Olsen.

Matrikkel for Tromsø by hvor navnet endres til Vestregata 19, tinglyst 8. juni 1933.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon i 1935.

Tvangsauksjonsskjøte til Alf Enoksen i 1938.

Montør Jens Isaksen, (1940).

Eid av arbeider Alf Enoksen i 1946.

Arbeider Liv Johansen, (i nr. 19), (1946).

Jordarbeider Arthur og kontorassistent May Skogstad, (1957).

Herman Fugleberg, (1966).

Klara Enoksen døde i 1971 og arvingene var: Jenny Skåre, Halfrid Albertsen, Gudrun Fugleberg, Liv Hamnes og Sonja Riise. Skjøte fra arvingene til Tromsø Elektro A/S i 1971.

Gården revet i 1978-79.

Skjøte til K-Leasing A/S i 1990.

Skjøte til Sameiet A/S Fiskerikreditt og Tromstrygd, i 1990

Vestregata 19b - Tromsø skofabrikk

Skjøte fra Haakon Johansen og Hagbart Johannessen til skomakermester J. Lind på denne eiendommen og Haakon den gamles gate 3, i 1913.

Kontrakt mellom J. Lind og L. Bredrup hvorved L. Bredrup ble medeier for en 1/1-part i eiendommen, i 1915.

Kartforretning over denne eiendommen, Vestregata 19c og Haakon den gamles gate 3, i 1916.

Skjøte fra J. Lind og L. Bredrup til A/S Tromsø Skofabrikk på denne m.fl. eiendommer, i 1916.

Bekjentgjørelse tinglyst 12. mars 1923 om at A/S Tromsø Skofabrikk hadde åpnet konkurs.

Begjæring av 21. des. 1923 fra Tromsø Handels- og Privatbank under off. adm. om at denne eiendommen måtte bli tillagt Haakon den gamles gate 3 i henhold til målebrevet av 1916.

Erklæring fra Tromsø Skofabrikks konkursbo v/bestyrer o.r. sakfører Corn. Holmboe om at boet samtykket i sammenføyelsen, i 1924.

Eiendommen ble, i henhold til dette, tillagt Haakon den gamles gate 3 i 1924.

I 1934 flyttet Tromsø trevarefabrikk inn i skofabrikkens gamle lokaler.

Vestregata 19c

Vestregata 19c ble utskilt fra Vestregata 21 ved delingsforretning avholdt 5. juli 1913.

Skjøte fra Hams B. Sørensen til skomaker J. Lind samme år.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.