Vestregata 23 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vestregata 23 var nærmeste nabo til det røde nr. 25 og lå der det er blomsterrabatter i dag.
Foto: Einar Dahl 2017
Det så ut som siste reis var kommet for Vestregata 23.
Foto: H.A. Brandt (ca. 1960).
Men huset ble berget og fikk leve i 40 år til, da var det slutt. Vestregata 25 nærmest.
Foto: Kåre Kristensen (slutten av 1990-tallet).

Vestregata 23 i Tromsø var full av gammel vognmannhistorie da den ble revet omkring 2000. - Gammelt matr.nr. 275.

Skomaker Dahl

Målebrev til skomaker Johan Dahl på grunnen, datert 7. okt., tinglyst 12. okt. 1840.

I 1865 bodde repslager Johan Dahl her med sønnen Johan, skomaker Rosbach Schjølberg med kona Serine Enersdatter, skomakersvenn Morten Larsen og læredrengene Ole Olsen og Jørgen Larsen, fisker Lornts Corneliussen med kona Elisabeth Jacobsdatter og tre barn, samt fisker Bernt Buch.

Raasbak Schjølberg, skomaker. Beskjeftiger 2 arbeidere. (1869).

Attest for at R. Schjølberg var gift med Johan Dahls enke Serine, i 1870.

Sjauer Korneliussen

Skjøte fra R. Schjølberg til Lorents Corneliussen og Peter Ludvig Pettersen, i 1871.

Delingskontrakt mellom de to eierne, i 1873.

Skjøte fra Peter L. Pettersen til J. H. Henriksen på hans del, i 1875.

I 1875: Kullsjauer Lorentz Nicolai Korneliusen med kona Elisabeth Jacobsdatter og seks barn, kullsjauer Peder Ludvig Petersen med kona Marie Karoline Svendsatter og fem barn, skomaker Johan Samuelsen Rognan med kona Ingeborg Jacobsdatter og to barn, bryggemann Johan Henriksen med kona Anna Lise Pedersdatter, to barn og et barnebarn.

Kjøpekontrakt hvorved I. H. Henriksen solgte sin andel til Anton Olsen, i 1877.

Vognmann Anton Olsen

I 1885: Kjører Anton Olsen med kona Karoline og fire barn, maskinist Bernhard Aune med kona Nikoline og fire barn, konstabels hustru Hanna Olsen med seks barn, arbeider Iver Nilsen med kona Emelie Bergeth og tre barn.

I 1891: Hans Anton Olsen med kona Karoline og seks barn, Johan Melkior Olsen med kona Hanne og seks barn, Nils Fredrik Nilsen med kona Hariette Wilhelmine og fire barn, Knut Løberg, Hans Martin Johannessen med kona Marie Odine og tre barn.

I 1900: Vognmann Anton Olsen med kona Karoline og fire barn, fisker Isak Nilsen med kona Berntine Mathea og datteren Haldis, fisker Jens Sørensen med kona Mathilde og to barn, politikonstabel Johan Edvard Pedersen med kona Olufine Kristine og datteren Jaohanna Marie, sypike Eugenie Eveline Johannesen.

Skifteskjøte til vognmann Anton Olsen på I.H. Henriksens ½-del, i 1904. - Skjøte fra Lorents Corneliussen til Anton Olsen på den annen ½-del, i 1904.

I 1910: Vognmann Hans Anton og Karoline Bergitte Olsen med tre barn, vognmann Arthur Marinus og Ovidie Hansine Olsen med to sønner, fisker Iver Martin og Emilie Bergitte Nilsen.

I 1916: Vognmann Hans Anton, Karoline Bergitte, vognmann Arthur Marinius, kjøregutt Arthur og kjører Kristian Jakob Olsen.

Eid av Anton og Arthur Olsen i 1918.

Skifteskjøte i avdøde Anton Olsens og gjenlevende hustru Karoline Olsens fellesbo til enken Karoline, i 1927.

Vognmann Kristian Olsen

Skjøte fra Karoline Olsen til Kristian Olsen med forbehold om fritt husrom i våningshuset for livstid, i 1927.

Leiekontrakt mellom Marie Storsletten, som eier av Vestregata 25, og Kristian Olsen som eier av nr. 23, hvoretter Kristian Olsen leier et grunnstykke av Vestregata 25 i 99 år, i 1930.

Kristian Olsen var vognmannen som kjørte kisten med Salamon A. Andrée til minnegudstjenesten i Tromsø domkirke den 8. sept. og senere til den svenske båten M/S Svensksund den 19. sept. i 1930. Anledningen var så viktig i samtiden at han havnet på 1.-siden i New York Times.

Han eide huset i 1932/57.

Arbeider Elias Kiil, (1940/46), vognmann Kristian Olsen, (1946).

Kontorassistent Alice og sjåfør Anton Olsen, (1957/72).

Rundt 1960 så Vestregata 23 omtrent like sliten ut som naboen i Vestregata 21, men mens naboen ble revet ble nr. 23 pusset opp.

Olsen langtransport

Antone, Liv og Karl M. Olsen, m/langtransportforretning i Fredrik Langes gate 2, (1966), Håkon Karlsen, (1966), Nord-Pryd, salg av malerier og reproduksjoner, (Abram Nelissen), (1966).

Skjøte fra Antone Olsen til Anton Kristian Olsen, i 1969.

Kristian Olsen transportforretning, (1972), kontorassistent Liv Olsen, (1972/86), Stein Fagernes, (1972).

Anton Olsen, transportforretning, (1977/93), Olga Berg, (1977/82).

Eline Brox, m/forretning i Skippergata 12, (1982/86).

Ann Eva Olsen, (1990/93), fullmektig Liv Olsen, (1990/93).

Kjell Arne Larsen, (1993), Line Nilsen, (1993).

Revet ca. år 2000.

Sentrum terrasse ble bygd i årene 2001-03. Det omfatter de gamle eiendommene Vestregata 17-23. Sameiet Sentrum terrasse har adresse Vestregata 23.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.