Skippergata 12 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skippergata 12 er et historisk hus som fikk "blåskilt" i 2017. Det var her Tromsø Arbeiderforening ble stiftet og Tromsø-Tidende ble utgitt her i 1838/39. Nå er det andre vekstbransjer som har overtatt.
Foto: Einar Dahl 2017
I 1932 drev O.J. Axelsen kolonialforretning i Skippergata 12.
Foto: Busamlingen 1930-tallet.
Skippergata 12 er nr. to fra venstre, vi ser skiltet til T. Steen Olsens hjemmebakeri i kjelleren. Ca. 1938.
Foto: Vilhjelm Riksheim
Skippergata 12b ligger i bakgården, ut mot Nordre tollbodgate.
Foto: Einar Dahl 2017
Skippergata 12b så ganske identisk ut 60 år tidligere.
Foto: H.A. Brandt ca. 1960

Skippergata 12 i Tromsø er en ganske stor, og velholdt, forretningsgård i tre. Tidligere matr.nr. 139.

Familien Aas

Skjøte fra tømmermester T. Dahl til kjøpmann Sybrandt, datert 20. feb., tinglyst 30. aug. 1821. – Sybrandt døde i 1821.

Skjøte til fru C. Aas på ex. jur. J.C. Aas’ eiendom, i 1825. - Skjøte fra fru C. Aas til Herman Aas, i 1826. - Skjøte fra Herman Aas til enken Helene Aas, i 1827. Didrik Henriksen Aas ble ansatt som toller i 1816. Han var gift med Caroline Christine Ølsteen fra Trondheim. Han døde i Tromsø i 1823 og sønnen Johan Caspar Aas var en tid konstituert i stillingen etter faren.

Skjøte fra Helene Aas til gullsmed Steen, i 1832. Han solgte videre til losoldermann Bergendahl samme år.

Avis og Arbeiderforening

Hans Martin Høegh trykket ”Tromsø-Tidende” fra starten 4.okt 1838 til sommeren 1839. Han flyttet så til Skippergata 31. (Molin). Den første redaktøren i avisen var lærer på middelskolen, Otto Theodor Krogh.

Auksjonsskjøte til Tromsø bys overformynderi, frasolgt Bergendahl, i 1846. Overformynderiet solgte videre til Heggelund samme år.

Her ble Tromsø Arbeiderforening stiftet den 27. nov. 1853.

Auksjonsskjøte fra Heggelund til konsul Aagaard i 1855.

Skjøte fra Aagaard til Rasmus Jakobsen i 1858. I 1863 solgte Rasmussen tilbake til Aagaard.

I 1865 bodde disse her: David Claus Andersen med kona Ane Margrethe Olsdatter og fem døtre, baker Peter Røst med kona Ane Olsdatter og to døtre, vaskekone Hanna Martha Johnsen med tre barn, skomaker Benjamin Eriksen med kona Bergitte Persdatter og seks barn, tømmermann Iver Berg med kona Martha Christensdatter og to barn, Helene Andersdatter hadde romutleie. Med leieboere var det til sammen 38 beboere.

Skjøte fra Aagaard til P. M. Hansen, i 1866.

Skjøte fra P.M. Hansen til N.J. Pedersens umyndige barn Nils Johan, Karl Martin, Karoline, Sara Helene, Berte, Andreas og Inga Pedersen, i 1872.

Lærer Hansen

Skjøte fra N.J. Pedersens barn til I.C. Hansen, i 1874. - Navigasjonslærer Iver Christian Hansen var f. 1825, hadde styrmannseksamen, ble fra 1866 ansatt ved ”Tromsø sømandsskole” og virket der til 1903.

I 1875 bodde navigationslærer Iver Kristian Hansen her med kona Bergitte Sofie og seks døtre, handelsmann Anders Bentsen, skipper og fartøyeier Nils Johnsen med kona Charlotte Amalie, spisevertinne Karoline Haugan med to sønner.

I 1885: Navigasjonslærer Iver Christian Hansen og sju døtre, skreddermester Paul Hansen med kona Gjertine og tre barn, butikkjomfru (hos P.L. Wilhelmsen) Kaja Tobine Steendahl, skomakermester Sivert Jørgen Knudsen, husholder Nikoline Andrea Larsen, Aminda Sofie Andersen.

I 1900: Navigasjonslærer Iver Christian Hansen med tre døtre, butikkjomfru Anna Petrea Larsen og Jeanne Gebauer, hun ga privattimer i tysk, engelsk og fransk. En lang rekke av byens ishavsskippere og navigatører ble utdannet av henne.

Skjøte fra Iver C. Hansen til Jeanette og Emma Hansen, i 1908. Samme år døde Jeanette og Emma Hansen overtok huset i 1909.

Kompasskontrollør Frithjof og Elfrida Næss, agent Andreas og Rebekka Elisabeth Kiil med to sønner, stadsingeniør Ole Roald, i 1910.

I 1916: Bødker Jakob F. og Andrea Olava Jacobsen, enke Inga Marie Kipsgaard, maler Langaas, arbeider Johanna Myrnes.

Skjøte fra Emma Hansen til båtbygger Haakon Haakonsen, i 1917.

Leiekontrakt fra Haakon Haakonsen til kjøpmann M.B. Wilhelmsen på butikklokale, i 1917. - Kjøpmann Morten Wilhelmsen startet egen butikk i Storgata 106 i 1900, flyttet siden hit hvor han fortsatte til sin død i 1920. Da ble firmaet lagt ned. (1916).

I 1921 åpnet slakter Engen sin forretning her.

Auksjonsskjøte fra H. Haakonsen til Tromsø kommune, i 1927.

Urdal

Skjøte fra Tromsø kommune til Ingeborg Urdal i 1938. Ingeborg Urdal var pleiedatter til Mikal Urdal i Storgata 106 og gift med pleiesønnen Johan M. Urdal (døde i 1940). Hun drev papir- og bokhandel.

Fiskehandler Oddmund Sjursen, transportarbeider Sigurd Jensen, arbeider Einar Andersen, arbeider Anton Nilsen, fiskehandler Normann Dalland, Sigurd Storstad, m/verksted i Vestregata 13, (1940).

«Sjursen & Dallan», fiskematforretning, ca. 1940.

Skjøte fra Ingeborg Urdal til Arne Urdal i 1942. Urdal hadde trykkeri i huset. Urdal hadde trykkeri i huset.

Arbeiderne Arne og Einar Urdahl, Karoline Borch, garn- og strikkeforretning, arbeider Arne Bjørvik, Normann Dalland, fiskeforretning, arbeider Sigurd Jensen, arbeider Alf Johansen, arbeider Anton Nilsen, lærerinne Hjørdis Samuelsen, husmor Synnøve Storstad, (1946).

Transportsentralen holdt til her før de flyttet til Skansen i 1950?

Karoline Borch hadde brukskunst/maleri-forretning, Ivar Olsen drev Tromsø materialhandel, T. Steen Olsen hadde hjemmebakeri i kjelleren, O.J. Axelsen kolonialforretning, (1932), Olaf Martinussen holdt en stund til der, Kafé Bar ble drevet av Haldis Michalsen.

Brødrene Pedersen

Skjøte fra Arne Urdal til Waldemar og Thoralf Pedersen i 1952.

Brox Foto, fotografisk atelier, (Magnus Brox), (1957), Almar O. Michalsens kafé, (1957/66), Tromsø utstyrsforretning, glass og stentøy, kjøkkenutstyr, leketøy, (Ragnv. Didricksen), (1957), snekker Noralf Bakke, politikonstabel Ditlef Berg, sjåfør Hilmar Bjørvik, arbeider Emma Hansen, forskalingssnekker Alf Johansen, (1957).

Ektepakt mellom Haldis og Waldemar Pedersen med bestemmelse om at hans ½-del av eiendommen skulle være hennes særeie, i 1964.

Fotoservice, (Kristian Myhrvold), fotoforretning, (1966/72), Egil M. Olsen, Thoralf H. Pedersen, (1966).

Skjøte fra Thoralf til Waldemar Pedersen på hans ½-del, i 1971.

Strandgatens manufaktur, (disp. Elisabeth Krane), (1972). Kom hit fra Strandgata 30?

Skjøte fra Haldis og Waldemar Pedersen Oddbjørg Jenderå, Paula Nordhus, Odd og Gunnar Valdermo, som forskudd på arv, i 1976.

Skjøte fra arvingene til Finn og Arne Mæhle i 1976.

Brødrene Mæhle

Eli manufaktur A/S, (disp. Evelyn Mathiassen), (1977), Brødrene Mæhles maleri- og rammeforretning, (1977/90, i nr. 12A i 1993/99), Kristian Myhrvold, (1977).

Eline Brox, barne- og dameklær, (1982/99), fritidsleder John-Magne Erlandsen, (1982).

Svein Bertheussen, (1986), Sylvi Klodiussen, (1986).

Alexander Zahl, (i 12a),(1990), Bjørg Raklev,(i 12b), (1990/93), siv.øk. Gunnar Thraning,(i 12b), (1990)

Tor Øyvind Fjeldstad, (i 12a), (1993), Harriet Hansen, (1993).

StillCom AS, (1999).

Interiørhuset var her i noen år før de la ned driften i 2012(?)

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Molin, Karl Reinholdt: Tromsø Tidende: 1838-1857. Tromsø, u.å.