Vestregata 24 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tromsø indremisjon holder til i et staselig og velholdt hus.
Foto: Einar Dahl (2015).
Huset ruver både i lengden og bredden.
Foto: Einar Dahl (2015).

Vestregata 24 i Tromsø var, og er, indremisjonens høyborg i Tromsø. - Gammelt matrikkelnr. 479.

Tromsø Indremisjon

Målebrev til Forsamlingshuset v/Bestyrelsen for den indre mission, tinglyst 14. desember 1857.

Eid av Tromsø Indremisjon, også kalt ”Det lutherske forsamlingshus”, bygd av D. G. Evjen i 1858. Tromsø Indremisjon ble stiftet 10. des. samme år.

Tromsø indremisjons arbeidsskole begynte med at lærer og emissær Jonas Pedersen samlet noen gutter og lot dem binde sildegarn i stedet for å reke gatelangs. Tiltaket vakte interesse og fra 1863 kom skolen i gang på Søndre skole, fra 1865 her, med Jakob Stene som håndarbeidslærer. Først da ”nyskolen” (Gyllenborg skole) kom ved århundreskiftet tapte den sin betydning.

Huset inneholdt forsamlingslokale og møterom i tillegg til skolen og var en svært aktiv del av byens religiøse liv. Fra 1907 med en fast diakon som menighets- og foreningsarbeider foruten en rekke frivillige. De hadde et svært godt forhold til kirken, noe som skapte samarbeid mellom prester og lekfolk.

Ynglingeforeningen

”Ynglingeforeningen”, bibelforening for unge menn, stiftet i 1883, hadde tilhold her med over 400 medlemmer. – ”Chor-foreningen”, et blandet kor med 60 stemmer, fikk Adolf Thomsen sving på. – Søndagsskolen hadde i 1885 besøk av opptil 600 barn.

Stort sett finansiert ved innsamlinger og basarer.

Huset gjorde på mange måter tjeneste som menighetshus så lenge et slikt manglet i byen.

Indremisjonens Blå Kors-forening ble lagt ned i 1922, men samme året fikk man en ”Yngre Kvinneforening” og en egen ungdomsforening ble stiftet i 1925. Søndagsskolen hadde ved Indremisjonens 75 års-jubileum i 1933 gjennomsnittlig 350 barn og 10 lærere.

Hjemmelserklæring hvoretter Tromsø Indremisjon får grunnbokhjemmel til eiendommen, i 1939.

Sekretær John Bohnhorst, (1957), sykepleier Aud Lundmark, (1957).

Begravelsesbyrå

IMI Begravelsesbyrå, (1966/96) og Normisjon, Ragnvald E. Larsen, (1966), Torleif Ottesen, vare- og forsikringsagent, (1966/72).

Troms indremisjonskrets, (1977/99), Tromsø indremisjon, (1977//96).

Skjøte til Indremisjonens begravelsesbyrå A/S i 1986.

Knut Blomstrøm, (1990), Mari Blomstrøm, (1990), Arvid Aanstad, (1990).

Børge Gullbekkhei, (1993), Møteplassen – AOF’s kafé for arbeidssøkende, (1993).

Bibelskolen i Tromsø, (1996).

Kilder

  • N.A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1-3, 1946-71.
  • Tromsø indremisjon i 100 år. Tromsø 1958.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.