Vestregata 26 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Der nr. 26 engang lå er det i dag et kommunalt fortau.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et vakkert bilde med latinskolen til venstre og den ganske nybygde steinskolen på Gyllenborg i bakgrunnen. Vestregata 26 ligger på hjørnet der Kongsbakken begynner.
Foto: Chr. Hansen (ca. 1915).
Vestregata 26 i rødlig vårsol få år før det ble revet.
Foto: H.A. Brandt (ca. 1960).

Vestregata 26 i Tromsø var en liten idyll som forfalt og ble revet. - Matrikkelnr. 450.

Bryggemann Øien

”Øienslyst”, oppført av Peter Andreas Irgens i 1837.

Overtatt av Steen Parelius Øien i 1855.

I 1865 bodde bryggemann Steen Øjen her med kona Eline Olsdatter og fem barn.

I 1875: Bryggemann Steen Parelius Øjen med kona Eline og fire barn.

I 1885: Bryggemann (hos P. Hanssen & Co) Steen Øien med kona Eline og to barn.

I 1900: Bryggemann Steen Øien med kona Eline, datteren Anna og barnebarnet Henry.

Anna Øien

Skjøte fra bryggemann Sten Øien til datteren Anna Øien i 1903.

Kvittering – angitt at vedkomme denne eiendom – fra Tromsø kommune, hvoretter Sten Øijen har betalt for en tomt i Vestre gate, datert 12. mars 1855, tinglyst 10. des. 1903.

I 1910 bodde disse her: Huseier Anna Øien m/pensjonat, lærerinne v/middelskolen cand.mag. Julie Schjøtt og kontordame Anna Kathrine Hellan.

I 1916: Huseier Anna Øien, butikkdame Anna Petronella Aas, kontordame Gudrun Figenschou.

Testamente hvorved Anna Øien testamenterte eiendommen til sin brorsønn Henry Steen Øien, i 1919.

Anna Øien døde i 1928.

Jenny Telnes

Skjøte fra Henry Steen Øien, v/Toralf Øien, til Jenny Telnes, i 1928. Jenny Telnes var datter av Andreas Larsen i Vestregata 28.

Eid av Jenny Louise Telnes i 1932 og 46. Hun var gift med organist Helmer Telnes, en sentral mann i Tromsøs musikkliv fra han kom til byen i 1913 til sin død i 1978.

Lærerinne Betzy Johnsen, (1940).

Fullmektig Ragnar Larsen, kringkastingsbestyrer Karl Lindrupsen, (1946).

Hjemmelen gikk i 1950 over til avdøde Jenny Telnes’ arvinger: ektemannen Helmer Telnes med ¼-del, barna Arne og Elsa Telnes med ¾-del.

Skifteskjøte fra Arne og Elsa Telnes, til Helmer Telnes, på deres andeler, i 1950.

Fullmektig Bjørg og meteorolog Odd Gulbrandsen, (1957). Huset bar da preg av forfall.

Skjøte fra Helmer Telnes til Tromsø kommune i 1964.

Ble revet på 1960-tallet?

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.